Paydaşların Katılımı

MÜŞTERİLER
Konu Garanti BBVA ne yapıyor? İlgili Bölüm İlgili Öncelikli Konu
Artan ve değişen siber tehditlere karşı güvenli müşteri deneyimi beklentisi ve yapay zekanın sorumlu kullanımı • Garanti BBVA Siber Güvenlik Merkezi
• Yönetim Kurulu'na bağlı Bilgi Güvenliği Komitesi
• Veri güvenliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak amaçlı araçlar geliştirilmiş ve altyapının güvenilirliğini artırmak için altyapı projelerine devam edilmiştir
• Data ve Teknoloji • Siber Güvenlik
Verilerin Sorumlu kullanılması
• Kapsayıcı Büyüme
• Müşteriler: Hizmet Kanallarına Ulaşılabilirlik ve Finansal Sağlık
• Dürüst & Etik Davranış
• İnsan Haklarının Korunması
Bankacılık hizmetlerine yeterli erişimi bulunmayan, başta engellilerin ve kırılgan durumdaki kesimin, finansal hizmetlere daha fazla ulaşmalarına imkân sağlayan hizmetler sunulması ihtiyacı • BlindLook iş birliği
• Engelsiz Bankacılık Hizmetleri
• Kapsayıcı Büyüme kapsamında girişim ekosistemini destekleyen; Kadın Girişimci programı ve Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma programı
• Kapsayıcı büyümeye yönelik bireylerin finansal okuryazarlığının ve bankacılık sistemine katılımının artırılması için çalışılması
• Müşteri Deneyimi
Müşterilerin beklenmedik durumlara karşı hazır olabilmeleri ve geleceği planlayabilmeleri amacıyla finansal planlama yeteneklerini geliştirmelerine destek olunması ihtiyacı • Finansal sağlık odağı ile uygulamaya geçen mobil bankacılıktaki “Durumum” alanı
• Kobi Müşterilerimiz için Finansal Danışmanlık
• Yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük veri uygulamaları ile Müşterileri için daha akıllı, kişiselleştirilebilir çözümler
• Müşteri Deneyimi
• Data ve Teknoloji
İş etiğine uyan, müşteriyi risklere karşı koruyan yaklaşım ile müşterilerden düzenli görüş alma ve hizmetleri geliştirme • Net Bilgilendirme Skoru ve Net Tavsiye Skoru ölçümlemesi (Net Tavsiye Skorunda, Kurumsal bankacılık'ta 1. Ticari Bankacılık'ta 1.; Kobi bankacılığı 2., Bireysel bankacılık'ta 2. ve Mobil Bankacılık'ta 2.lik )
• Müşteri şikayetlerinin kök neden analizinin yapılarak, düzeltici ve iyileştirici aksiyonlar alınması (2023 yılında 15 adet aksiyon)
• Müşteri Deneyimi
Müşterilerin düşük karbonlu ekonomiye geçişine destek olacak tüketici ürünleri geliştirme • Bireysel, KOBİ, Ticari, Kurumsal tüm segmentlerimizi kapsayan 50'yi aşkın sürdürülebilir finans ürünü • Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar
Müşteriye ihtiyacı olan her kanaldan ulaşmak • Uzaktan müşteri olma deneyimi
• Açık Bankacılık
• Garanti BBVA Mobil bankacılıkta 500'ü aşkın fonksiyon seti
• Canlı Destek hattı ile 7 gün kesintisiz hizmet
• Sosyal medya üzerinden 7/24 hizmet veren ilk müşteri memnuniyeti kanalı: “Garanti BBVA’ya Sor”
• Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli akıllı asistanı: UGİ
• BonusFlaş ile kampanyalar, kart bilgileri ve kartsız ödeme çözümleri
• Müşteri Deneyimi

 

ÇALIŞANLAR
Konu Garanti BBVA ne yapıyor? İlgili Bölüm  İlgili Öncelikli Konu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki farkındalık çalışmaları ile çalışanlarımızın bu alanda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi Yönetim Kurulu'na bağlı Veri Paylaşım Komitesi
• Müşteri gizliliği ve bilgi güvenliği konusunda farkındalık yaratmak için düzenlenen programlar
• Dış dolandırıcılık kapsamında verilen eğitim veya bilgilendirme çalışmaları
• Tam zamanlı çalışan başına siber güvenlik eğitimleri
• Data ve Teknoloji • Siber Güvenlik
• Verilerin Sorumlu kullanılması
• Çalışanlar
• İnsan Haklarının korunması
Uzaktan erişim altyapılarını güncel ihtiyaçlar ve güvenlik prensiplerine uygun hale getiren Siber Güvenlik alanındaki yatırımları, çalışanların güvenli bir şekilde uzaktan çalışabilmesi • Merkezileşen Operasyonlar
• İş Süreçleri Yönetimi (BPM), Süreç Madenciliği (Process Mining), Akıllı Belge İşleme (IDP) ve Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojileri
• Data ve Teknoloji
Çalışma alanlarında alınan fiziksel ve yönetsel ISG önlemleri, çalışan gelişiminin desteklenmesi • Hibrit Çalışma Modeli
• Çalışan sağlığına ve esenliğine yönelik "İyi Bak Kendine" Programları, Çalışma Ortamı Rehberi, Çalışan Destek hattı
• Sürekli öğrenme kültürünü teşvik etmek amacıyla zenginleşen ve geliştirilen dijital eğitim platformu
• Deprem gibi doğal afet durumlarında çalışanları desteklemek amacıyla tasarlanan "Öğrenerek İyileşeceğiz" eğitim programı
• “İş Sürekliliği” süreci içinde deprem, sel, yangın ve kötü hava koşulları gibi çok çeşitli senaryolar ve bölgesel olarak simülasyonlar
• 2022 yılında çalışmalarına başlanan olası Marmara depremine hazırlık programı Kurumsal Kriz ve İş Sürekliliği komitesi tarafından yürütülmektedir.
• “ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Güvenlik ve Rezilyans” sertifikası
• İnsana Yatırım
Çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalığının artırılması • Fırsat eşitliği ve çeşitliliğin hakim olduğu, adil ve şeffaf bir çalışma ortamı
• Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratarak değişime katkı sunmak amacıyla 2022'nin başından bu yana yürütülen EşitBiz projesi
• Yönetim Kurulunda kadın üye sayısının %25 olma hedefi
• Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik kurum içi eğitimler
• İnsana Yatırım

 

TOPLUM (SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, DERNEKLER VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİ İÇERECEK ŞEKİLDE)
Konu Garanti BBVA ne yapıyor? İlgili Bölüm  İlgili Öncelikli Konu
ÇSY Yönetimi ve Sürdürülebilir Finans konusundaki bilgi birikiminin ve derinlemesine deneyimin paylaşılması beklentisi • 45 çalışma grubu ve 30 inisiyatif aktif katılım veya başkanlık
• Garanti BBVA iklim Endeksi
• “Yeşil Mutabakat” konusunda danışmanlık hizmeti
• Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar • İklim Değişikliği
• Doğal Sermaye
• Çalışanlar
• Kapsayıcı Büyüme
• İnsan Haklarının korunması
Portföylerin düşük karbona giden yollarla uyumlu hale getirilmesi beklentisi • Enerji, otomotiv, demir-çelik ve çimento gibi diğer karbon yoğun sektörlerde 2030 yılı için karbonsuzlaşma hedefleri
• 2018-2025 yıllarında sürdürülebilir faaliyetlerin finansmanına en az 400 milyar TL kaynak sağlamayı hedefi
• Sorumlu Bankacılık Prensipleri Etki Raporu
• İklim Değişikliği Eylem Planı
• 2021’de kömürden çıkış taahhüdü veren Türkiye’den ilk banka
• 2020 itibarıyla, hedeflenenden 15 yıl önce, Karbon Nötr Banka
• Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi
• Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi
• Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar
Kapsayıcı büyümeye destek veren toplumsal yatırım programları geliştirmesi ihtiyacı • Toplumsal programlara yatırım tutarı: 875 milyon TL
• Hesabını Bilen Kadınlar
• 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı
• WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
• DenizTemiz Derneği/ TURMEPA
• Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)
• Salt
• Spor ve müzik alanlarındaki iş birlikleri
• KAGİDER iş birliği
• Eşitliğe Değer işbirliği
• Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar
İnsan Hakları’na uyumu, ve özellikle çeşitlilik ve kapsayıcılığa yönelik raporlamaları ve hedefleri olması beklentisi • Fırsat eşitliği ve çeşitliliğin hakim olduğu, adil ve şeffaf bir çalışma ortamı
• Yönetim Kurulunda kadın üye oranını %25'e çıkarma hedefi
• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında verilen farkındalık eğitimleri
• İnsana Yatırım

 

HİSSEDARLAR VE YATIRIMCILAR
Konu Garanti BBVA ne yapıyor? İlgili Bölüm  İlgili Öncelikli Konu
Aşağıdaki konularda bilgi beklentisi:
• Makroekonomik beklentiler
• Regulasyonların etkileri
• Enflasyon muhasebesi
• Çevresel, Sosyal ve Yönetişim alanlarında karşılaştırılabilir, kolay ulaşılabilir veri beklentisi
• Siber güvenlik tehditlerine karşı gelişen bir kurumsal yönetim yapısı hakkında bilgi
• Finansal sonuç sunumlarına sürdürülebilirlik ve finansal sağlık stratejik önceliği kapsamında içerik, gelişim ve hedef eklenmesi
• Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ÇSY konularının geniş anlatımı, ÇSY Analist Veritabanı dosyasının yayınlanması
• Yatırımcı konferansları, telekonferans ve webinar'lar ile analist, yatırımcı ve fon yöneticileriyle düzenli iletişim
• Finansal Sonuçlara ilişkin videolu anlatım
• 2023 yılı itibarıyla her ay düzenli yayınlanmaya başlanan "Ekonomi Konuşmaları"
• Faaliyet Planı sunumları, gerçekleşmeler ile hedeflerin karşılaştırılması
• Entegre Faaliyet Raporu ile riskler ve Fırsatların açıklanması
• “Veri ve Altyapı Bilgi Güvenliği”  ile “Uygulama Çözümleri Bilgi Güvenliği” ekipleri ile Yönetim Kurulu'na bağlı Bilgi Güvenliği Komitesi
• Finansal Değer
• Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar
• Faaliyet Gösterdiğimiz Ortam
• Data ve Teknoloji
• Dürüst & Etik Davranış
• Siber Güvenlik
• İklim Değişikliği

 

RESMİ MAKAMLAR VE DÜZENLEYİCİ KURUMLAR
Konu Garanti BBVA ne yapıyor? İlgili Bölüm  İlgili Öncelikli Konu
Bankalar ve düzenleyici kurumlar arasında İklim Değişikliği’ne yönelik fırsatlar ve riskleri değerlendirme • 45 çalışma grubu ve 30 inisiyatif aktif katılım veya başkanlık
• Garanti BBVA iklim Endeksi
• “Yeşil Mutabakat” konusunda danışmanlık hizmeti
• Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar
• Müşteri Deneyimi
• Data ve Teknoloji
• İklim Değişikliği
• Doğal Sermaye
• Verilerin Sorumlu Kullanılması
• Müşteriler: Hizmet kanallarına ulaşılabilirlik ve finansal sağlık
TCMB Açık Bankacılık hizmetleri 2023 yılı sonunda devreye alınan Açık Bankacılık kapsamında farklı kurumlar üzerinden ödeme başlatma, farklı kurumlardaki hesapları tek bir noktadan izleyebilme uygulamaları
• Başka bankalardaki hesap bilgilerine Garanti BBVA platformlarından ulaşma ve bu hesaplardan para transferi yapma
• Başka banka üye işyeri/POS hareketleri, üye işyeri/POS bazında Garanti BBVA Mobil ve İnternet’ten takip edebilme
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi • Veri odaklı karar alma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla çalışanlara yönelik yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, sohbet robotu, veri modelleme gibi alanlarda verilen 60'tan fazla iç eğitim ile 2.200 katılımcının gelişimine katkı
• Toplumdaki yapay zeka ve makine öğrenmesi yetkinliğini desteklemek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2021 yılından itibaren kredili olarak verilen Hesaplamalı Veri Bilimi dersi ile 100 öğrencinin bu alanda eğitiminin sağlanması
• 2023 yılında 75 projede Garanti BBVA sistemlerine entegre edilen yeni makine öğrenmesi ve derin öğrenme modeli