Aktif Pasif Komitesi

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yönlendirme / Koordinasyon

Komitenin Amacı / Sorumlulukları: Garanti Aktif Pasif Komitesi'nin (APKO) temel hedefi ve amacı, aktif pasif yönetimi (likidite ve fonlama, faiz oranları ve kur oranları da dâhil) ve sermaye yönetimine ilişkin karar alma süreçlerinde Genel Müdür’e yardımcı olmaktır.

Komite aşağıda belirtilen amaçlar etrafında yapılandırılmıştır:

 • Kabul edilebilir risk seviyeleri dahilinde, planlı büyüme ile uyumlu belirli bir kârlılık seviyesini destekleyen, kaynakların yönetilmesi ve fonların kullanılmasına ilişkin politika uygulamalarının gözden geçirilmesi ve koordinasyonu,
 • Kârlılığı ve net faiz gelirini izlemek ve analiz etmek,
 • Üst yönetim kademelerine Finans bölümünün yürütmekte olduğu yönetim çalışmalarını izlemeleri ve gözetmelerinde yardımcı olmak suretiyle, onların APY ve sermaye politikalarını iyi anlamalarına ve etkin bir şekilde geliştirmelerine ve daha da iyileştirmelerine olanak sağlamak,
 • Garanti Yönetim Kurulu tarafından tanımlanan risk profilleri ile birlikte, bilanço ve sermaye risklerini kontrol etmek için limitleri takip etmek,
 • Finans piyasalarının ve makro değişkenlerin durumunu değerlendirmek,
 • APY ve sermaye fonksiyonlarının kontrolü altındaki önemli riskleri de dikkate alarak, işkollarının genel hedeflere uyumunu ve proaktif bir biçimde kontrolünü takip etmek,
 • Piyasa ve diğer değişkinlerdeki gelişmelerin APY risk ve sermaye profili üzerindeki etkilerini incelemek ve değerlendirmek,
 • Finans bölümünün sunduğu stratejileri değerlendirmek ve daha önceden onaylanmış bulunan aksiyonların uygulamasını revize etmek,
 • Kârlılığa dayalı yasal sermayeyi izlemek ve takip etmek,
 • Baz senaryo, olumsuz senaryo veya son derece olumsuz senaryolar için orta-vadeli sermaye ve likidite planlarını sorgulamak ve düzenli olarak izlemek,
 • Komitenin toplantıya çağrılmasını gerektiren olağandışı likidite ve fonlama durumlarını analiz etmek (uygun görülmesi halinde, Aktif Pasif Komitesi Likidite Acil Eylem Planını uygulamaya koyar. Likidite Acil Eylem Planının uygulamaya koyulduğu, Kurumsal Aktif Pasif Komitesi’ne bildirilecektir),
 • Finansal Riskten Korunma Muhasebesi İşlemleri Süreç Prosedürü’nü onaylamak,
 • Şubeler Cari Fiyatlandırma Metodolojisini onaylamak,
 • Yapısal Risk Ölçüm Tekniklerine ilişkin varsayımları/methodları onaylamak,
 • APY ve Sermaye Yönetimine ilişkin içsel uygulama esaslarını onaylamak,
 • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak.

Komite Tarihçesi: Ekim 2015’de kurulmuştur.

Komite Toplanma Sıklığı: Komite Ayda 1 kez toplanmaktadır. (Ağustos hariç yılda 11 toplantı)

2022 Yılı Toplanma Adedi: 10 (Kasım 2022 itibarıyla)

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi Başkan
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY Üye
Ceren Acer Kezik Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY Üye
Cemal Onaran Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY Üye
Sibel Kaya KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY Üye
Mahmut Akten Kurumsal, Yatırım Bank. & Global Piyasalar’dan Sorumlu GMY Üye
Murat Atay Kredi Riski Yönetimi Başkanı Üye
Metin Kılıç Aktif Pasif Yönetimi Direktörü Üye / Sekreter
Seda Güler Mert Türkiye Baş Ekonomisti Diğer Katılımcı
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı Diğer Katılımcı
Sıdıka Dizdar* Piyasa ve Yapısal Risk Direktörü Diğer Katılımcı
Emilio Caminero* Global Yapısal Risk Bölüm Başkanı - BBVA Diğer Katılımcı
Gloria Couceiro Justo* Performans Yönetimi, Sermaye & Gelişmiş Analitik Disiplini Başkanı - BBVA Diğer Katılımcı
Antonio Borraz* Global APY & Hazine Bölüm Başkanı - BBVA Diğer Katılımcı
Carlos Goicoechea Argul* Türkiye APY & Hazine Bölüm Başkanı - BBVA Diğer Katılımcı
Angeles Pelaez* Grup Finansal Muhasebe Bölüm Başkanı - BBVA Diğer Katılımcı

(*) Diğer komite katılımcılarıdır, komite üyeleri arasında sayılmamalıdır.