Çevresel, Sosyal ve Yönetişim

ÇSY Analist Verileri

Garanti BBVA’nın Çevresel, Sosyal ve Yönetişim İndikatörleri

Sürdürülebilirlik Stratejisi & Desteklenen İnisiyatifler

Garanti BBVA, sorumlu ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını odağına alarak, paydaşlarının beklentilerini karşılamak için pek çok yenilikçi uygulama geliştiriyor

Öncelikli Konular & Performans

Öncelikli konular, esas itibarıyla paydaşlarla diyalog yoluyla belirlenerek önceliklendirme matrisine yerleştiriliyor. Önceliklendirme analizlerimizin ilkini 2013 yılında gerçekleştirdik. Her zaman paydaşlarımızın gereksinimlerine paralel bir çizgide olmak ve belirlenen öncelikli konuların hala aynı öncelikte olup olmadıklarını görmek istediğimiz için, yaklaşık iki yılda bir önceliklendirme analizimizi güncelleniyoruz.

geliştiriyor

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasında 14.07.2022 tarihinde akdedilen 1 yıl süreli sözleşmeye istinaden, JCR Eurasia Rating tarafından 2022 yılı için yapılan çalışma sonucunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu 9,79’dan 9,81’e (10 üzerinden) yükseltilirken, görünümü de Pozitif olarak korundu.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“Garanti BBVA” veya “Garanti BBVA” veya “Banka”), Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine bağlıdır ve bu ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.