Desteklenen İnsiyatifler

Garanti BBVA, sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bu konudaki inisiyatiflere aktif olarak katılıyor.

Garanti BBVA 2018’de kamu kurumları, politika belirleyiciler, özel sektör, akademi ve STK’lar gibi çeşitli paydaş gruplarının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalıklarını artırmak ve bilgi aktarımı gerçekleştirmek amacıyla toplam 601bin TL katkı sağlanmıştır. Bu tutarın %65’i iklim değişikliği ile mücadele için lobi faaliyetlerine, %22’sı  sürdürülebilir finansman için lobi faaliyetlerine harcanmıştır ve %13’lük kısmı ise diğer lobi faaliyetlerine harcanmıştır.

Üyeliklerimiz:

Girişim /Kuruluş

Katılma Tarihi

BM Küresel İlkeler Karbon Fiyatı konusunda İş Dünyası Liderlik Kriterleri

2018

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI, United Nations Environmental Programme Finance Initiative)

2018

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact)

2018

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)

2018

Kadınların Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)

2018

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)

2018

Finansal İstikrar Kurulu’nun İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD)

2018

%30 Kulübü (30% Club)

2017

Karbon Fiyatlaması Liderlik Koalisyonu (CPLC)

2017

TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu

2016

Paris Pledge for Action

2016

Science Based Target

2016

CaringforClimate (C4C)

2015

HeforShe

2015

CDP Su Programı

2015

Entegre Raporlama Türkiye Ağı

2015

Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI)

2013

WWF Yeşil Ofis Programı (WWF Green Office)

2013

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) İş Ağı

2013

HP Gezegen Ortaklığı Programı (HP Planet Partners)

2012

Fırsat Eşitliği Modeli (FEM)

2012

Birleşmiş Sorumlu Yatırım İlkelerin (UN PRI)

2011

CDP İklim Değişikliği Programı

2010

Türkiye Bankalar Birliği, Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu

1958