Çevresel ve Sosyal Risk

ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSK

Bankalar özellikle, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre ve toplum üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek finansman faaliyetleriyle bağlantılı risklerle karşı karşıya. Bu risklerin zamanında ve uygun şekilde üzerine gidilmemesi, itibarın zarar görmesine yol açabiliyor ve bunun sonucunda, meydana gelebilecek diğer güçlüklerin yanı sıra yatırımcı desteği ve müşteri bağlılığı kayıpları yaşanabiliyor.

Garanti BBVA için örneğin iklim değişikliğinin getirdiği riskler gibi bu risklerin proaktif yönetimi sadece başarısı açısından kritik değil; Banka bunu, paydaşlarına karşı en temel görevlerinden biri olarak da görüyor. Tüm kuruma nüfuz etmiş olan sürdürülebilirlik yaklaşımıyla Garanti BBVA, çeşitli çevresel,  sosyal ve iş sağlığı ve güvenliği göstergelerini takip ediyor, kendini tüm dünyadaki en iyi uygulamalarla kıyaslıyor, aradaki açığı kapatmak için çalışmalar yapıyor, çalışanlarının farkındalığını artırıyor ve rakipleriyle, finansal kurumlarla, müşterileriyle ve ticari derneklerle birlikte çalışmalar yürütüyor.

Garanti BBVA ayrıca kredi portföylerinde etkin bir risk değerlendirmesi yapmak ve risk yönetimini aktif bir şekilde sağlayabilmek için uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Süreci (ÇSEDS) uyguluyor.

ÇSEDS kapsamında Garanti BBVA, finansman sağladığı projelerin, mevzuatla getirilen sosyal ve çevresel standartlara ve Banka’nın politikalarına uymasını, gerekiyorsa proje sahiplerince bir etki değerlendirmesi yaptırılmasını, öngörülen önlemlerin ve sektör bazlı iyi uygulamaların proje sahiplerince alınmasını ve proje sahiplerinin yeterli kontrol mekanizmalarını kurmuş olmalarını sağlıyor.

Garanti BBVA bünyesinde 2021 sene sonu itibarıyla 8 tam zamanlı üyeden oluşan bir Sürdürülebilir Finans Ekibi görev yapıyor. Bu ekip sürdürülebilirlik kriterlerinin, ana faaliyetlerinin içine derinlemesine yerleştirilmesinden sorumlu. Bir Yönetim Kurulu Üyesinin başkanlığında Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi’ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten ekibin çevresel ve sosyal risklerin yönetimiyle ilgili sorumlulukları şunlar: Çevresel ve sosyal risk yönetimi için politika, strateji ve uygulama ilkelerinin değerlendirilmesi; farklı seviyelerdeki kontroller vasıtasıyla risk yönetimi ilkelerinin Garanti BBVA ve iştirakleri genelinde yaygın biçimde benimsenmesinin sağlanması; müşterilere ve diğer müdürlüklere çevresel ve sosyal risklerle bağlantılı önlemler konusunda teknik ve uygulama desteği verilmesi. Garanti BBVA’ da ÇSEDS süreçleriyle ilgili Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları’nın uygulanması, Kurumsal ve Ticari Krediler Risk Yönetimi, Bireysel ve KOBİ Krediler Risk Yönetimi ve ilgili tüm işkollarının ve/veya Yatırım Bankacılığı ve Finansman Müdürlüğü’nün sorumluluğunda.

Çevresel ve sosyal risk yönetimi sistemi uygulama kapsamına web sitesindeki Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Bölümü’nden ulaşabilirsiniz