Endeskler

Borsa İstanbul

BIST100  - XU100, BIST50 – XU050, BIST30- XU030, BIST Bankacılık Sektörü Endeksi- XBANK

Garanti BBVA, BIST'in lider hisse senedi statüsü olarak yukarıdaki endekslerdedir.

 

 

 

 

 

 

OTCQX 

 

Garanti BBVA 2012 yılında, Amerikan Tezgah Üstü Piyasası’nın üst düzey finansal standartlar ve etkin bilgi akışı sağlayabilen şirketlerinin işlem gördüğü prestijli pazarı OTCQX International Premier’e dahil oldu. Bu pazarda dünyanın önde gelen 365 şirketiyle birlikte işlem gören Garanti BBVA, OTCQX piyasasında işlem gören üst düzey depo sertifikalarından biri haline geldi ve 3Ç18 itibarıyla Piyasa Değerinde 38., Dolar Cinsinden İşlem Hacminde 42. ve İşlem Hacminde 13. sırayı aldı. 2014 yılında ilk kez OTC Markets Group Inc.’in Bank of New York Mellon işbirliğiyle başlattığı OTCQX® ADR 30 Endeksi’nde yer almaya hak kazanan Garanti BBVA, OTCQX Piyasası’nda piyasa değeri, hacim ve likiditesine göre sıralanan en üst düzey 30 Depo Sertifikası arasında yerini almış oldu.

 

 

 

Sürdürülebilirlik Endeksleri

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi

Garanti BBVA, Londra merkezli EIRIS'in (Etik Yatırım Araştırma Hizmeti) değerlendirmesi sonucunda BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmeye layık görüldü ve 2014 yılında piyasaya çıkışından günümüze BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil edildi.  

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi

Garanti BBVA, Eylül 2017'de üst üste üçüncü kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin (DJSI) Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde (DJSI - Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index) yer almaya layık görüldü. 2015 yılında ilk kez endekste yer alan Garanti BBVA, sürekli sıkılaşan değerlendirme kriterlerine rağmen, tüm faaliyetlerine ve bankacılık operasyonlarına sürdürülebilirliği başarılı bir şekilde entegre ettiğini bir kez daha kanıtladı. Garanti BBVA, küresel bir sürdürülebilirlik indikatörü olarak kullanılan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmeye hak kazanan Türkiye'den tek banka olmaya devam ediyor.

Şirketlerin küresel çapta sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren saygın platformlardan biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, uluslararası yatırımcıların göz önünde bulundurduğu önemli bir göstergedir. Şirketler; etik, yönetişim, finansman faaliyetleri, değer zinciri boyunca çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliğine olan etkinin hafifletilmesi, şeffaflık, tedarik zinciri, insan ve çalışan hakları gibi konulara göre derecelendirilmektedir.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünyası Endeksi, 1999'da ilk küresel sürdürülebilirlik ölçütü olarak başlatıldı. DJSI ailesi, RobecoSAM Endeksleri ve S&P Dow Jones Endeksleri tarafından işbirliğiyle sağlanmaktadır. Aile, dünyanın önde gelen şirketlerinin hisse senedi performanslarını ekonomik, çevresel ve sosyal kriterler açısından takip etmektedir. Endeksler, sürdürülebilirlik değerlendirmelerini portföylerine entegre eden ve sürdürülebilirlik alanında en iyi uygulamaları benimsemek isteyen şirketler için etkin bir katılım platformu isteyen yatırımcılar için bir ölçüt görevi görmektedir. DJSI, kurumsal yönetim, risk yönetimi, markalaşma, iklim değişikliğine olan etkinin azaltılması, tedarik zinciri standartları ve işgücü uygulamaları gibi konuları değerlendirerek kurumsal ekonomik, çevresel ve sosyal performans analizine dayanmaktadır.

FTSE4GOOD

Garanti BBVA 2017 başında FTSE4Good'da yer aldı.

Londra Borsası ve Financial Times'ın ortaklaşa sahibi olduğu bağımsız bir kuruluş olan FTSE, şirketlerin FTSE4Good ile çevresel, sosyal ve yönetişim performansını ölçer. Garanti BBVA, lansman yılında “FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi”ne girmeye hak kazanarak bir başka önemli başarıya imza attı. FTSE4Good, sorumlu yatırımlar yapmak isteyen yatırımcılar tarafından dikkate alınacak önemli endekslerden biri olarak kabul edilmektedir. Şirketler, etik, yönetişim, finansman, çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliğine olan etkinin azaltılması, şeffaflık, tedarik zinciri değişimi, insan ve çalışan hakları vb. gibi kriterlerle değerlendirildikten sonra endekse dahil edilirler.

FTSE4Good Endeksleri, 2001 yılında FTSE Grubu tarafından başlatılan bir dizi etik yatırım borsa endeksleridir. Bir dizi hisse senedi piyasası endeksi mevcuttur; kurumsal sosyal sorumluluk kriterine dayalı olarak,İngiltere hisselerini, ABD hisselerini, Avrupa pazarlarını ve Japonya'yı gibi pazarları kapsar.

Diğer Endeksler

CDP 2017 Su A Listesi

Garanti BBVA, CDP platformunu kullanarak su krizine yönelik stratejilerini açıklayan şirketler arasından, CDP Global A Listesi’nde yer alma başarısını gösterdi. Böylece Garanti BBVA, tüm dünyadan toplam 73 şirketin yer aldığı CDP Su Programı Global A listesi’nde yer alan dünya genelindeki tek finans kuruluşu oldu. Garanti BBVA, su riskleri ve entegre su yönetimi konusunda farkındalık yaratma ve kapasite geliştirme çalışmalarına ek olarak,  2015 yılında yayımladığı İklim Değişikliği Eylem Planı ile su risklerinin yönetilmesini odağına alarak bu konuda çeşitli ürün ve hizmetler de sunmaktadır.

CDP Programları kapsamında dünya çapında 6.000 civarında şirket, iklim değişikliği, su kaynakları ve ormansızlaşmaya neden olan ürünlerin faaliyetleriyle etkileşiminin sonuçlarını ve karşı karşıya oldukları riskleri ölçüyor ve yatırımcılara açıklıyor.

 

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi

Cinsiyet eşitliği konusundaki uygulamalarıyla uluslararası arenada kabul gören Garanti BBVA, bir kez daha Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer aldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanması için pek çok uygulaması ve girişimi bulunan banka; insan kaynakları, müşteri ve toplum nezdinde yaptığı başarılı çalışmalarla, Türkiye’den, endekste yer alan tek şirket oldu. 2016 yılında Bloomberg tarafından hayata geçilen ve 2 yıl sadece finans sektöründeki şirketlerin değerlendirildiği endekste bu yıl ilk defa 10 sektörden 104 şirket yer aldı. Garanti BBVA’nın bünyesinde bulunduğu BBVA da toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla bu yıl endekste yer almaya hak kazandı.

Endekste değerlendirilen İK uygulamaları arasında, toplumsal cinsiyet eşitliği ve bilinçsiz önyargılar konusunda eğitim vermek, kadın yönetici adaylarına eğitim ve mentörlük programları oluşturmak, üst yönetim de dahil her kademede cinsiyet eşitliğine ulaşmak, fırsat eşitliğine yönelik politika ve uygulamalar geliştirmek gibi kriterler yer alıyor. Ayrıca, kadınlara yönelik ürün geliştirme, kadın girişimcileri ve tedarikçileri destekleme, müşteri ve çalışan haricindeki kadınların finansal okuryazarlığına destek ile uluslararası cinsiyet eşitliği inisiyatiflerine imzacı olma gibi konularda yapılan çalışmalar Garanti BBVA’nın endekse girmesini sağlayan önemli kriterler olarak dikkat çekiyor.

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi

Garanti BBVA'nın Kurumsal Yönetim Uyum Puanının 7 Eşik Puanının üstünde olması nedeniyle Garanti BBVA, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil olmaya hak kazanmıştır.