Bilgi Sistemleri Yönlendirme Komitesi

Komite Sorumlusu : Emre Seval

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yasal / YK onaylı

Komitenin Amacı / Sorumlulukları: BS Yönlendirme Komitesi, BS yatırımlarının ve projelerinin öncelik sırasını belirlemek, BS mimarisi ve BS projelerinin mevzuata uyumluluğunu sağlamak üzere gerekli yönlendirmeleri yapmak ve BS servislerine ilişkin hizmet seviyelerini izlemekten sorumludur.

Komitenin görevleri

  • Bankanın tanımlanan stratejik önceliklerine ilişkin yapılan BS yatırımlarının ve projelerinin öncelik sırasını görüşmek,
  • Devam eden proje durumlarını görüşmek, değerlendirmek, kaynak çatışması olan projelerin önceliklendirilmesine karar vermek,
  • Mimari ve mevzuat kapsamında ilgili projelerin değerlendirmelerini görüşmek,
  • Proje iş hedeflerini ve gerçekleşen hedeflerini görüşmek.

Komite Tarihçesi: Aralık 2020’de kurulmuştur.

Komite Toplanma Sıklığı: Komite yılda en 2 kez toplanmaktadır.

2023 Yılı Toplanma Adedi: Toplam 4 toplantı gerçekleşmiştir. (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim)

2024 Yılı Toplanma Adedi: Toplam 4 toplantı planlanmıştır. (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim)

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY Başkan
Ceren Acer Kezik Bireysel Bankacılık ’tan Sorumlu GMY Üye
Sibel Kaya KOBİ Bankacılığından Sorumlu GMY Üye
Cemal Onaran Ticari Bankacılık ‘tan Sorumlu GMY Üye
Mahmut Akten Kur. Yatırım Bank. ve Global Piyasalar ‘dan Sorumlu GMY Üye
Tuba Köseoğlu Okçu Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY Üye
Aydın Düren YK Üyesi / Hukuk Hizmetleri’nden Sorumlu Üye
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY Üye
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık ‘tan Sorumlu GMY Üye
Murat Atay Kredi Riski Yönetimi Başkanı Üye
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı Üye
Fatih Bektaşoğlu TM - Teknoloji Merkezi Direktörü Üye
Eray Kaya TM - Bankacılık Uygulamaları Birim Müdürü Üye
Özgür Tüzemen TM - Veri ve İleri Analitik Birim Müdürü Üye
Mustafa Şen TM - Ödeme Sistemleri Birim Müdürü Üye
Kutluhan Apaydın TM - Kurumsal Çöz. ve Finansal Şirketler Birim Müdürü Üye
Şebnem İpekçi TM - Strateji ve Kontrol Birim Müdürü Üye
Çağrı Süzer Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü / Ödeme Sistemleri ve İş Ortaklıkları’ndan Sorumlu GMY Üye
Tolga Haliler Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü Üye
Seval Demirkılıç TM - Proje ve Çevik Metot Yönetimi Birim Müdürü Üye
Emre Özbek Uyum Direktörü Üye