Karbonsuzlaşma Hedeflerimiz

Dünyada ve Türkiye’de de iklim risklerinin ölçümlenmesi konusunda gerek yasal mevzuat gerek iyi uygulama anlamında gelişmeler olurken, Garanti BBVA bir yandan bu gelişmeler takip ediyor bir yandan da sektöre örnek olma amacı ile harekete geçiyor.

Banka’nın 2030 yılı için belirlemiş olduğu enerji, otomotiv, demir-çelik ve çimento gibi karbon-yoğun sektörlerdeki karbonsuzlaşma hedefleri uluslararası anlamda kabul görmüş PACTA (Paris İklim Anlaşması Uyumlu Sermaye Geçişi Değerlendirmesi - Paris Agreement Capital Transition Assesment) metodolojisine göre hazırlandı ve 2023 yılında kamuya beyan edildi. Garanti BBVA her geçen gün veri kalitesinin gelişmesiyle hazırlamış olduğu bu hedefleri gözden geçiriyor ve güncelleme yönünde çalışmalar yapıyor.

Garanti BBVA sektörel karbonsuzlaşma hedefleri ile ne amaçlıyor?

• Müşterilerin karbonsuzlaşma süreçlerindeki gelişimlerini ölçümlemek ve bu yolda yeni teknolojiler ve üretim metodlarına yapacakları yatırımlara yönelik kendilerine gerekli finansal desteği sunmak

• Karbonsuzlaşma hedefleriyle uyumlu müşterilerde risk ağırlığını artırarak kredi portföyündeki geçiş risklerini azaltmak

• Son dönemde finansal sektör için oldukça önem kazanan çevresel ve sosyal performans açıklamalarına yönelik şeffaflık taahhüdünü yerine getirmek

 

Karbon Yoğun Sektörlere Yönelik Emisyon Azaltım Hedefleri

Sektör Emisyon Kapsamı Metrik Senaryo Garanti BBVA Başlangıç (2022) Garanti BBVA İlerleme (2023) Değişim Hedef
Enerji 1+2 kgCO2e/MWh Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 388 339 -%13 -%72
Otomotiv 3 gCO2e/Km Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 182 179 -%1 -%40
Demir-Çelik 1+2 kgCO2e/Tdemircelik Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 1.096 1.320 %20 -%10
Çimento 1+2 kgCO2e/Tcimento Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 726 726 %0 -%20
Kömür - Milyon TL 2040’a kadar sektöre ilişkin riskleri sıfırlama

Not: Kullanılan veri kaynakları ve metodoloji geliştirilmeye devam ettiğinden başlangıç metriklerinin değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır

Garanti BBVA, Net Sıfır Bankacılık Birliği (NZBA) ve Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) taahhütleri kapsamında 2050 yılına dek kredi portföyünü net sıfır senaryoları ile uyumlamayı hedefliyor. Bu kapsamda 2023 yılında PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) metodolojisinden yararlanarak Banka’nın işletme kredileri, proje finansmanı, ticari gayrimenkul, konut, taşıt kredileri ve borsaya açık özsermaye ve şirket tahvilleri başlıkları altında altı varlık sınıfında finanse ettiği seragazı emisyonlarını hesaplamaya başladı.

Avrupa Bankacılık Otoritesi’nin (European Banking Authority, EBA) 2022’den beri yasal beyanlar arasına dahil ettiği Pillar-III ÇSY raporlaması, bankaların ÇSY ile ilgili risklerinin ve finansman stratejilerinin başta müşteri ve yatırımcılar olmak üzere tüm finansal sektör paydaşları tarafından değerlendirilmesine olanak tanıyor. Garanti BBVA, 2023 yılında da iklim değişikliği sebebi ile ortaya çıkan geçiş riskleri ve fiziksel risklere karşı portföy dayanıklılığını analiz etmeye devam etti.

Fiziksel iklim riskleri Banka müşterilerinin üretim kapasitelerinin olumsuz etkilenmesi ve gelir kayıpları, mal varlıklarının iklim felaketlerinden doğrudan zarar görmesi, artan sigorta maliyetleri, iklim değişikliği sebepli göçlerden etkilenen insan kaynağı, su arzındaki kısıtlılık sebepli varlık ve teminat kayıpları, artan operasyonel maliyetler ve bunların geri ödeme kapasitelerine etkisi gibi sebeplerden dolayı oldukça önemli. Garanti BBVA da bu sebeple 2022’den bu yana iklim değişikliği kaynaklı fiziksel risklerini akut ve kronik başlıkları altında izlemeye devam ediyor. Banka, bu riskleri sektörel kırılganlıkları ortaya koyan ısı haritası ve müşterilerin bulundukları lokasyonlardaki fiziksel iklim risklerinin uluslararası kabul gören veri kaynaklarındaki seviyesi üzerinden geliştirilen bir model ile takip ediyor.

Garanti BBVA ayrıca genel müdürlük binası ve şubeleri için 2022 yılında yaptığı iklim değişikliği senaryo analizlerine yönelik aksiyon planlarının da takibini yapıyor;

• RCP 2.6 ve RCP 8.5 iklim senaryoları kapsamında kuraklık, şiddetli yağış ve aşırı hava sıcaklıklarına karşı riskler;

• RCP 8.5 iklim senaryosu kapsamında ise yenilenebilir enerji portföyünün kuraklık, şiddetli yağış, aşırı hava sıcaklıkları, ortalama sıcaklıklarda değişim ve yağış miktarlarındaki değişimlere karşı fiziksel risklerini ölçümlendi.

İklim risklerinin takip edilmesi kapsamında Garanti BBVA portföyünün tabi olduğu geçiş risklerini ölçmek ve yönetmek için de farklı metodolojilerden yararlanıyor.

• BBVA Grubu tarafından yüksek geçiş riskine maruz olarak belirlenen madencilik, elektrik enerjisi üretimi, doğal gaz gibi sektörlerdeki risk limitleri Banka Risk Müdürlüğü’nün Yüksek Geçiş Riski (High Transition Risk) raporlaması ile aylık olarak takip ediliyor.

• 2023 yılı sonu itibarı ile yedi karbon-yoğun sektörlerdeki (enerji, otomotiv, demir-çelik, çimento, petrol ve doğalgaz, havacılık, kömür madenciliği) müşterilerin güncel birim üretim bazlı emisyon yoğunluğu PACTA veritabanına göre ölçümleniyor.

• Banka içerisinde geliştirilen araçlar ile özellikle karbon yoğun sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerin iklim değişikliği konusundaki farkındalıkları ve daha düşük karbonlu bir iş modeline geçişe hazırlıklarına yönelik mevcut durumları analiz ediliyor.

• Banka'nın teminatında yer alan gayrimenkullerin enerji kimlik belgeleri ve sera gazı emisyonlarına yönelik veriler temin edilerek enerji verimliliği performansları takip ediliyor.