Enerji Politikası

Garanti BBVA, enerji yönetim sistemi ile ilgili aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurur ve tüm çalışanları ile birlikte bu ilkelere uymayı taahhüt eder.

 • Enerji yönetimi ile ilgili tüm yasal düzenlemeleri, ulusal / uluslararası platformlarda geliştirilen verimlilik programlarını takip etmek, kurumsal standartlar çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi başta olmak üzere uygulanabilir kural ve standartları süreçlerimize entegre etmek; yasal düzenlemeler ve üyesi olunan programlardaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Bu politika kapsamında olan lokasyonlardaki faaliyetlerinin enerji etkisini belirlemek, kategorize etmek, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, enerji performansını iyileştirmek için sürekli çaba göstermek ve bunların sonucunda enerji ve çevresel etkiyi mümkün olan en az seviyeye indirmek ve devam ettirmek, 
 • Enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek için amaç ve hedefler belirlemek ve düzenli olarak gözden geçirmek; verimsiz enerji kullanımını önlemek,
 • Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemek,
 • Ürün, tedarikçi ve taşeron seçim ve satın alma süreçlerinde mümkün olduğunca enerji verimliliği kriterlerini dikkate almak ve bu kriterleri satın alma sürecine dahil etmek; bu politika kapsamına giren binalarda hizmet veren dış firma çalışanları için enerji verimliliği bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Enerji verimliliğine yönelik global, sektörel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bu politika kapsamına giren lokasyonlarda uygulanabilecek yeni ürün, süreç ve standartları tespit etmek; tespit ettiği gelişme ve fırsatları ilgili paydaşların değerlendirmesine sunarak uygulanabilir yeni ürünlerin kullanımını sağlamak ve/veya süreç ve standartları hayata geçirmek,
 • Çalışanların farkındalığını arttırmaya yönelik eğitim ve iç iletişim faaliyetlerinde bulunarak gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Çok yönlü iletişimi teşvik ederek tüm paydaşların ihtiyaçlarını anlamak ve bu yönde farkındalık ve gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • Enerji Politikası’nı tüm paydaşların erişimine açarak, anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 • Enerji yönetim sistemi ve politikası kapsamında ilgili faaliyetleri uygulamak, gerekli bilgi, çalışan ve malzeme kaynağını sağlamak,
 • Enerji Politikası kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için üst yönetim tarafından gerekli kaynakları sağlamak,
 • Kapsama giren binalarda yürütülen tüm faaliyetlerin bu politikaya uyumunun üst yönetim tarafından düzenli olarak (yıllık) gözden geçirilmesi ve iyileştirmesini sağlamak.

Enerji Politikası