Yoğunlaşma Riski

YOĞUNLAŞMA RİSKİ

Banka, farklı risk türleri arasında veya münferit risk bazında, temel faaliyetlerin sürdürülebilme yeteneğini veya mali bünyeyi tehdit edebilecek ya da risk profilinde önemli değişiklik yaratabilecek düzeyde büyük kayıplar doğurabilecek yoğunlaşmaları, oluşturduğu Yönetim Kurulu onaylı politika çerçevesinde tanımlıyor ve izliyor. Risk türü bazında ve riskler arasında yoğunlaşmalara ilişkin nitel ve nicel değerlendirmelere risk bazlı politikalar ve prosedürler çerçevesinde hazırlanan raporlarda yer veriliyor.