Kapsayıcı Büyüme

Garanti BBVA, sürdürülebilirlik stratejisinin diğer ana başlığı olan kapsayıcı büyüme çerçevesinde uzun zamandır iş hayatında kadının desteklenmesi, girişimcilik ve teknoloji girişimciliği ekosistemine verilen desteğin kapsamını genişleterek özel hizmet modelleri ve yaklaşım geliştiriliyor.

2006 yılında başlatılan Kadın Girişimci Programı kapsamında kadın girişimcilerin güçlendirilmesi alanındaki çalışmaları “finansman sağlama”, “cesaretlendirme”, “eğitim” ve “yeni pazarlara erişim” başlıkları altında toplanıyor.

Garanti BBVA kapsayıcı büyüme stratejisi doğrultusunda Türkiye’de daha önce bankacılık hizmetleriyle tanışmamış ya da bankacılık hizmetleriyle sınırlı iletişimi olan kadınların ekonomik hayata aktif katılımlarını desteklemek amacıyla başlatılan Hesabını Bilen Kadınlar Programı kapsamında iki farklı eğitim modülü hayata geçirildi.

Program kapsamında Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile iş birliğinde kadınların kendi ekonomilerini daha iyi yönetebilmeleri için hazırlanan çevrim içi temel finansal okuryazarlık eğitimi Temmuz 2023’ten bu yana ücretsiz olarak erişime sunuluyor. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliğiyle kadın kooperatifleri ile beraber finansal okuryazarlık ve girişimcilik becerilerini artırma amacıyla yüz yüze eğitimler düzenleniyor.

Öte yandan kadınlar program kapsamında avantajlı bankacılık ürünleri ile de destekleniyor. Gelir beyanı zorunluluğu gözetmeksizin programa dahil olan kadınlar 3.000 TL’ye kadar aidatsız Bonus Troy kredi kartından, 5.000 TL’ye varan mikro kredilerden, 100 TL’den kendileri ve çocukları için başlatabilecekleri BES ürününden yararlanabiliyorlar. Yine programa özel BES ürünü alan kadınlara ücretsiz Kritik Kadın Hastalıkları sigortası ve yılda bir kez kullanabilecekleri mamografi hediye ediliyor.

2024 yılında sivil toplum, kamu ve marka iş birlikleri aracılığıyla daha fazla kadının finansal okuryazarlık alanında bilgi birikimlerini artırmayı ve bankacılık ürünlerini kullanarak ekonomik hayata aktif katılımlarının desteklenmesi planlanıyor. Girişimcilik ekosistemine destek ise Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı ile sürdürülüyor. Yeni dönemde veri, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik alanlarında teknoloji tabanlı girişimcilere yönelik Garanti BBVA Partners Tech alt programı ile çeşitlendirecek.

Garanti BBVA, geleceğe yön verecek teknoloji girişimlerine önümüzdeki dönemde sunacağı Teknoloji Girişimcileri Hizmet Modeli ile finansman kaynaklarına ek olarak eğitim, buluşma, ve iş birlikleri gibi destekleyici içerik ve etkinlikler de sunuyor olacak.