Search

BT Strateji Komitesi

Yıl içerisinde başlaması ve takip edilmesi planlanan/hedeflenen stratejilerin belirlendiği, bu stratejilere sorumluların atandığı ve bağlı projelerin son durumlarının konuşulduğu komitedir. Stratejik Plan oluşturulduktan sonra ilgili birimlere dağıtımının yapılması ve stratejik plana ilişkin taktik planın hazırlanması için ilgili atamalar komite tarafından gerçekleştirilir. Stratejik Plan oluşturulmasına ilişkin süreç, her faaliyet yılında tekrarlanır. Komite, Banka’nın iş stratejisi ve Garanti BBVA Teknoloji Merkezi bünyesindeki organizasyon yapısı da göz önünde bulundurularak, iş hedefleri doğrultusunda oluşturulan BT hedeflerine ulaşmak amacıyla gerekli yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulmasıyla beraber büyük yatırımlara danışmanlık vermekten sorumludur. 

Komitenin görevleri;

  • Bir sonraki yılın Engineering & Data stratejilerini / odak alanlarını belirlemek
  • Bu stratejiler için Sorumlu GMY ve BM'leri belirlemek
  • Yıl içerisinde yapılacak ikinci toplantıda projelerin son durumlarını ve aksiyon planlarını konuşmak.

 

Toplanma Sıklığı: Komite yılda 2 kez toplanmaktadır. 3 ay da 1 de follow up toplantıları yapılmaktadır. (PSM)
2020 Yılı Toplanma Adedi: 1
 

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Cemal Onaran Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY
Selahattin Güldü Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Ebru Dildar Edin Kurumsal, Yatırım Bank. ve Global Piyasalar'dan Sorumlu GMY
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık'tan Sorumlu GMY
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY
Aydın Düren YK Üyesi
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı
Eray Kaya TM - Bankacılık Uygulamaları'ndan Sorumlu GMY
Fatih Bektaşoğlu TM - Dijital Bank., Müşt. Den., Mimari'den Sorumlu GMY
Ferda Özge TM - Altyapı ve İletişim'den Sorumlu GMY
Kutluhan Apaydın TM - Kurumsal Çöz. ve Finansal Şirketler'den Sorumlu GMY
Özgür Tüzemen TM - Veri ve İleri Analitik'ten Sorumlu GMY
Reha Emekli TM - Ödeme Sist., Hazine ve Yatırım Bank.'dan Sorumlu GMY
Emre Kunt  TM - Uygulama Operasyonları'ndan Sorumlu GMY
Feridun Aktaş TM - Kurumsal Güvenlik'ten Sorumlu GMY
Şebnem İpekçi TM - Strateji ve Kontrol'den Sorumlu GMY
İlker Yavaş Abacus Operasyon Merkezi Direktörü
Tolga Haliler Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü
Korcan Demircioğlu Müşteri Güvenliği ve İşlem Riski Yönetimi Direktörü
Seval Demirkılıç TM - Proje ve Çevik Metot Yönetimi Birim Müdürü