BT Strateji Komitesi

Yıl içerisinde başlaması ve takip edilmesi planlanan / hedeflenen stratejilerin belirlendiği, bu stratejilere sorumluların atandığı ve bağlı projelerin son durumlarının konuşulduğu komitedir.
Stratejik Plan oluşturulduktan sonra ilgili birimlere dağıtımının yapılması ve stratejik plana ilişkin taktik planın hazırlanması için ilgili atamalar komite tarafından gerçekleştirilir. Stratejik Plan Oluşturulmasına ilişkin süreç, her faaliyet yılında tekrarlanır.
Komite, Banka'nın iş stratejisi ve Garanti BBVA Teknoloji Merkezi bünyesindeki organizasyon yapısı da göz önünde bulundurularak, iş hedefleri doğrultusunda oluşturulan BT hedeflerine ulaşmak amacıyla gerekli yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulmasıyla beraber büyük yatırımlara danışmanlık vermekten sorumludur.

Komitenin görevleri;

  • Bir sonraki yılın Engineering & Data stratejilerini / odak alanlarını belirlemek
  • Bu stratejiler için Sorumlu GMY ve BM'leri belirlemek
  • Yıl içerisinde yapılacak ikinci toplantıda projelerin son durumlarını ve aksiyon planlarını konuşmak
Komite yılda 2 kez toplanmaktadır. 3 ay da 1 de follow up toplantıları yapılmaktadır. (PSM) 2019 yılında 1 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Ali Fuat Erbil (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi), İlker Kuruöz (GMY), Mahmut Akten (GMY), Cemal Onaran (GMY), Selahattin Güldü (GMY), Ebru Dildar Edin (GMY), Didem Dinçer Başer (GMY), Osman Tüzün (GMY), Aydın Güler (GMY), Aydın Düren (GMY), Ali Temel (GMY), Aydın Küçükkarakaş (GMY), Eray Kaya (GMY), Fatih Bektaşoğlu (GMY), Ferda Özge (GMY), Kutluhan Apaydın (GMY), Özgür Tüzemen (GMY), Reha Emekli (GMY), Şebnem İpekçi (GMY), Şenol Karahasan (GMY), İlker Yavaş (Direktör), Hazal Özgüven (Direktör), Korcan Demircioğlu (Direktör), Seval Demirkılıç (Yönetim)