Kurumsal Kriz ve İş Sürekliliği Yönetim Komitesi

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yönlendirme / Koordinasyon

Komitenin Amacı / Sorumlulukları:

Komitenin kriz durumunda:

 • Birden fazla süreklilik planının etkilendiği, etki alanı ve düzeyi yüksek olan ülke krizlerini yönetmek ve gereken stratejik kararları almak
 • Romanya’da ve Türkiye’de aynı anda yaşanacak krizlerde, her iki ülke adına krizi yönetmek
 • Sadece bir planın etkilendiği ve etki alanı sınırlı olan bölgesel krizlerde, ilgili plan komitesine karar desteği sağlamak
 • Plan komiteleri tarafından ulaşan bilgileri değerlendirmek, süreklilik planlarının aktivasyonuna ve geri dönüşüne karar vermek
 • Etkilenen çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlara ilişkin politikalara karar vermek
 • Kriz sonrasında olayları değerlendirmek ve iyileştirme alanları ile ilgili stratejik kararları almak
 • İlgili tüm paydaşlar ve basın ile olan  kurumsal iletişimi sağlamak
 • Yaşanan krizler hakkında holding Kurumsal Süreklilik Komitesi’ni ve Garanti BBVA Yönetim Kurulu’nu durum hakkında bilgilendirmek 
 • Kriz yönetiminde gereken kaynakları (finansman, işgücü, teknoloji vb.) sağlamak

Komitenin kriz dışı durumunda:

 • Kurumun iş sürekliliği hedeflerini ve iş sürekliliği kapsamını belirlemek 
 • Kurumun sürekliliğinin ve rezilyansının sağlanmasına liderlik etmek
 • Kurumun iş sürekliliği politikasını belirlemek
 • İş sürekliliği rol ve sorumluluk atamalarını yapmak
 • Kurum çalışanlarına atanmış iş sürekliliği görev ve sorumluluklarının benimsenmesini ve yerine getirilmesini sağlamak
 • İş sürekliliği yönetimi için gereken kaynakları (finansman, insan, teknoloji vb.) sağlamak
 • İş sürekliliği yönetim sistemi ile ilgili kararları (strateji, öncelik, bütçe vs.) almak
 • İş sürekliliği yönetiminin iş süreçlerinin bir parçası haline gelmesi için çalışanları yönlendirmek, teşvik etmek ve desteklemek
 • İş etki analizi ve risk analizi sonuçlarını ve bu sonuçlar doğrultusunda oluşturulan iş sürekliliği strateji ve çözümlerini değerlendirmek ve onaylamak
 • Kriz yönetimi ve iş sürekliliği test ve provalarına katılmak
 • İş sürekliliği yönetim sisteminin performansını değerlendirmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

Komite Tarihçesi: Temmuz 2019’da kurulmuştur.

Komite Toplanma Sıklığı: Komite yılda 1 kez toplanmaktadır.

2022 Yılı Toplanma Adedi: 1

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi Başkan
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY Başkan Vekili
Emre Kunt TM - Servis Rezilyans ve Süreklilik Birim Müdürü Koordinatör
Aydın Düren Bağımsız YK Üyesi Üye
Tuba Köseoğlu Okçu Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY Üye
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY Üye
Ceren Acer Kezik Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY Üye
Mahmut Akten Kur., Yatırım Bank. ve Global Piyasalar ‘dan Sorumlu GMY Üye
Sibel Kaya KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY Üye
Cemal Onaran Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY Üye
Murat Atay Kredi Riski Yönetimi Başkanı Üye
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı Üye
Feridun Aktas TM - Kurumsal Güvenlik Birim Müdürü Koordinatör
Selen Kuruten TM - Uygulama Servisleri Rezilyans Yön. Birim Müdürü Katılımcı Üye
Osman Bahri Turgut Teftiş Kurulu Başkanı Katılımcı Üye
Barış Gülcan İç Kontrol Merkezi Direktörü Katılımcı Üye
Tolga Haliler Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü Katılımcı Üye
İlke Badraslı Temel Yetenek ve Kültür İş Ortaklığı ve İşe Alım Direktörü Katılımcı Üye
Kaan Kırtız İnşaat ve Emlak Direktörü Katılımcı Üye
Burak Ali Göçer Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Katılımcı Üye
Kaya Yıldırım Garanti BBVA Faktoring Genel Müdürü Katılımcı Üye
Ayşegül Gülgör Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Katılımcı Üye
Selahattin Güldü Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Katılımcı Üye
Erhan Şatana Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Katılımcı Üye
Sinem Edige Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Katılımcı Üye
Utku Ergüder Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Katılımcı Üye
Orhan Veli Çaycı Garanti BBVA Emekli Sandığı Genel Müdürü Katılımcı Üye
Çağrı Süzer Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü / Ödeme Sistemleri ve İş Ortaklıkları ve Müşteri Çöz. Ve Dijital Bankacılık’tan Sorumlu GMY Üye
Hatice Meriç TM - İş Sürekliliği Yöneticisi Üye / Sekreter
Fatih Bektaşoğlu TM - Teknoloji Merkezi Direktörü Üye
Elif Güvenen Kurumsal Marka Yönetimi Ve Pazarlama İletişimi Direktörü  Katılımcı Üye
Hülya Türkmen Bireysel Müşteri Çözümleri Direktörü   Katılımcı Üye
Özgür Özkan Müşteri Deneyimi ve Hizmet Modeli Direktörü   Katılımcı Üye
Zeynep Tura Satın Alma Direktörü   Katılımcı Üye