Search

Kurumsal Kriz ve İş Sürekliliği Yönetim Komitesi

Komitenin kriz dönemindeki görevleri:

 • Meydana gelen olayın niteliğine bakılmaksızın, bankanın karşılaşacağı tüm kriz durumlarını yönetir. Bu amaçla krize cevap vermesi gereken tüm tarafları koordine eder ve bütünleştirir.
 • Başkan tarafından etkinleştirilir. Başkan durumun bir ön analizi sonrası durumu kriz olarak değerlendirirse resmi olarak komiteyi toplantıya çağırır.
 • Olay yönetim ekiplerinden durum ile ilgili bilgi talep eder.
 • Krizin etkin bir şekilde yönetilmesi için gereken kararları alır.
 • Alınan kararları uygulamakla görevli olan ekiplere talimatlar vererek krizi yönetir, ilgili iş alanlarını koordine eder, gerçekleştirilen eylemleri ve kararların sonuçlarını takip eder.
 • Kriz sona erdiğinde bunu resmi olarak ilgili tüm paydaşlara beyan eder. Bu beyan, komite başkanı tarafından yapılır.
 • Kriz yönetimi sırasında öğrenilen dersleri kriz yönetim planlarını iyileştirmek amacıyla kullanır.

Komitenin normal durumlarda görevleri:

 • İş sürekliliği yönetim planlarının oluşturulması konusunda destek ve yönlendirme sağlar.
 • Bankanın iş sürekliliği vizyonunu ve prensiplerini belirleyen iş sürekliliği politikasının ve iş sürekliliği programının bankanın stratejik hedefleri doğrultusunda oluşturulması için destek, yönlendirme ve rehberlik sağlar. 
 •  İş sürekliliği yönetim programının politika ve hedefler doğrultusunda ilerlemesi için destek, yönlendirme ve rehberlik sağlar.
 • İş sürekliliği kapsamında belirlenen test ve egzersiz takvimini ve test yöntemlerini değerlendirir ve onaylar. Test raporlarını değerlendirir, tespit edilen gelişim alanlarında gereken iyileştirmelerin yapılması için destek sağlar.
 • İş sürekliliği programına yönelik iş ve dış denetim çıktılarını değerlendirir, raporlarda belirlenen gelişim noktalarının önceliklerini belirler.
 • İş sürekliliği yönetim programı kapsamında belirlenen, yeniden kazanım çözümlerini belirlenen bütçe kapsamında değerlendirir ve onaylar.
 • İş sürekliliği programının etkinliğini, banka hedeflerine uygunluğunu ve yeterliliğini değerlendirir.
 • Banka genelinde iş sürekliliği yönetimi politikalarına, standartlarına, risk indirgeme kontrollerine ve prosedürlerine uyulmasını sağlar.
 • İş sürekliliği politikasında belirlenen rol ve sorumluluklarının banka organizasyonu içinde sahiplenilmesini ve uygulanmasını teşvik eder.
 • İş sürekliliği kültürünün ve farkındalığının banka içinde yaygınlaşmasını sağlar.
 • Krize hazırlık ve hızlı müdahalede olgunluk seviyesinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitimlere ve plan egzersizlerine katılır.

Toplanma Sıklığı: Komite yılda 1 kez toplanır. 
2020 Yılı Toplanma Adedi: 1
 

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY
Dr. M. Cüneyt Sezgin YK Üyesi
Aydın Düren YK Üyesi
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık'tan Sorumlu GMY
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY
Ebru Dildar Edin Kurumsal, Yatırım Bank. ve Global Piyasalar'dan Sorumlu GMY
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Selahattin Güldü Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY
Cemal Onaran Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY
Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı
Ferda Özge TM - Altyapı ve İletişim'den Sorumlu GMY
Feridun Aktaş TM - Kurumsal Güvenlik'ten Sorumlu GMY
Şebnem İpekçi TM - Strateji ve Kontrol'den Sorumlu GMY
Reha Emekli TM - Ödeme Sist., Hazine ve Yatırım Bank.'dan Sorumlu GMY
Fatih Bektaşoğlu TM - Dijital Bank., Müşt. Den., Mimari'den Sorumlu GMY
Eray Kaya TM - Bankacılık Uygulamaları'ndan Sorumlu GMY
Özgür Tüzemen TM - Veri ve İleri Analitik'ten Sorumlu GMY
Kutluhan Apaydın TM - Kurumsal Çöz. ve Finansal Şirketler'den Sorumlu GMY
Emre Kunt  TM - Uygulama Operasyonları'ndan Sorumlu GMY
Özlem Ernart Risk Yönetimi Başkanı
Cevdet Yılmaz TM - Uygulama Servisleri Rezilyans Yönetimi Birim Müdürü
Şebnem Arasıl TM - İş Sürekliliği Yöneticisi