Search

Kurumsal Kriz ve İş Sürekliliği Yönetim Komitesi

Komitenin Amacı / Sorumlulukları:

Komitenin kriz durumunda:

 • Birden fazla süreklilik planının etkilendiği, etki alanı ve düzeyi yüksek olan ülke krizlerini yönetmek ve gereken stratejik kararları almak
 • Romanya’da ve Türkiye’de aynı anda yaşanacak krizlerde, her iki ülke adına krizi yönetmek
 • Sadece bir planın etkilendiği ve etki alanı sınırlı olan bölgesel krizlerde, ilgili plan komitesine karar desteği sağlamak
 • Plan komiteleri tarafından ulaşan bilgileri değerlendirmek, süreklilik planlarının aktivasyonuna ve geri dönüşüne karar vermek
 • Etkilenen çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlara ilişkin politikalara karar vermek
 • Kriz sonrasında olayları değerlendirmek ve iyileştirme alanları ile ilgili stratejik kararları almak
 • İlgili tüm paydaşlar ve basın ile olan  kurumsal iletişimi sağlamak
 • Yaşanan krizler hakkında holding Kurumsal Süreklilik Komitesi’ni ve Garanti BBVA Yönetim Kurulu’nu durum hakkında bilgilendirmek 
 • Kriz yönetiminde gereken kaynakları (finansman, işgücü, teknoloji vb.) sağlamak

Komitenin kriz dışı durumunda:

 • Kurumun iş sürekliliği hedeflerini ve iş sürekliliği kapsamını belirlemek 
 • Kurumun sürekliliğinin ve rezilyansının sağlanmasına liderlik etmek
 • Kurumun iş sürekliliği politikasını belirlemek
 • İş sürekliliği rol ve sorumluluk atamalarını yapmak
 • Kurum çalışanlarına atanmış iş sürekliliği görev ve sorumluluklarının benimsenmesini ve yerine getirilmesini sağlamak
 • İş sürekliliği yönetimi için gereken kaynakları (finansman, insan, teknoloji vb.) sağlamak
 • İş sürekliliği yönetim sistemi ile ilgili kararları (strateji, öncelik, bütçe vs.) almak
 • İş sürekliliği yönetiminin iş süreçlerinin bir parçası haline gelmesi için çalışanları yönlendirmek, teşvik etmek ve desteklemek
 • İş etki analizi ve risk analizi sonuçlarını ve bu sonuçlar doğrultusunda oluşturulan iş sürekliliği strateji ve çözümlerini değerlendirmek ve onaylamak
 • Kriz yönetimi ve iş sürekliliği test ve provalarına katılmak
 • İş sürekliliği yönetim sisteminin performansını değerlendirmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

2021 Yılı Toplanma Adedi: 2

 

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar

Recep Baştuğ

Genel Müdür / YK Üyesi

Başkan

İlker Kuruöz

Mühendislik Hizmetleri ve Veri’den Sorumlu GMY

Başkan Vekili

Emre Kunt

TM - Uygulama Operasyonları Birim Müdürü

Koordinatör

Aydın Düren

YK Üyesi / Hukuk Hizmetleri’nden Sorumlu

Üye

Işıl Akdemir Evlioğlu

Müşteri Çöz. ve Dijital Bankacılık’ tan Sorumlu GMY

Üye

Didem Dinçer Başer

Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY

Üye

Aydın Güler

Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY

Üye

Ebru Dildar Edin

Kur., Yatırım Bank. ve Global Piyasalar ‘dan Sorumlu GMY

Üye

Mahmut Akten

Bireysel Bankacılık’ tan Sorumlu GMY

Üye

Sibel Kaya

KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY

Üye

Cemal Onaran

Ticari Bankacılık’tan Sorumlu GMY

Üye

Murat Atay

Kredi Riski Yönetimi Başkanı

Üye

Özlem Ernart

Risk Yönetimi Başkanı

Üye

Feridun Aktas

TM - Kurumsal Güvenlik Birim Müdürü

Katılımcı Üye

Cevdet Yılmaz

TM - Uygulama Servisleri Rezilyans Yön. Birim Müdürü

Katılımcı Üye

Osman Bahri Turgut

Teftiş Kurulu Başkanı

Katılımcı Üye

Barış Gülcan

İç Kontrol Merkezi Direktörü

Katılımcı Üye

Tolga Haliler

Organizasyon ve Süreç Gelişim Direktörü

Katılımcı Üye

İlke Badraslı Temel

Yetenek ve Kültür İş Ortaklığı ve İşe Alım Direktörü

Katılımcı Üye

Kaan Kırtız

İnşaat ve Emlak Direktörü

Katılımcı Üye

Çağrı Süzer

Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü

Katılımcı Üye

Burak Ali Göçer

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü

Katılımcı Üye

Kaya Yıldırım

Garanti BBVA Faktoring Genel Müdürü

Katılımcı Üye

Ayşegül Gülgör

Garanti BBVA Filo Genel Müdürü

Katılımcı Üye

Selahattin Güldü

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü

Katılımcı Üye

Erhan Şatana

Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü

Katılımcı Üye

Mahmut Kaya

Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü

Katılımcı Üye

Utku Ergüder

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü

Katılımcı Üye

Orhan Veli Çaycı

Garanti BBVA Emekli Sandığı Genel Müdürü

Katılımcı Üye

Hatice Meriç

TM - İş Sürekliliği Yöneticisi

Üye / Sekreter