Sektörel Karbonsuzlaşma Hedeflerimiz

İklim krizinin toplumsal hayat üzerindeki gözle görünür etkilerinin giderek yaygınlaşması ile birlikte başta müşteri ve yatırımcılar başta olmak üzere tüm finansal sektör paydaşları çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) risklerini risk yönetimi ve yönetişim mekanizmalarının odağına almaya başladı. Dünyada ve Türkiye’de de bu konuda gerek yasal mevzuat gerek iyi uygulama anlamında gelişmeler olurken, Garanti BBVA bir yandan bu gelişmeleri takip ediyor bir yandan da sektöre örnek olma amacı ile harekete geçiyor.

Banka’nın 2030 yılı için belirlemiş olduğu enerji, otomotiv, demir-çelik ve çimento gibi karbon-yoğun sektörlerdeki karbonsuzlaşma hedefleri uluslararası anlamda kabul görmüş PACTA (Paris İklim Anlaşması Uyumlu Sermaye Geçişi Değerlendirmesi - Paris Agreement Capital Transition Assesment) metodolojisine göre hazırlandı ve 2023 yılında kamuya beyan edildi. Garanti BBVA her geçen gün veri kalitesinin gelişmesiyle hazırlamış olduğu bu hedefleri gözden geçiriyor ve güncelleme yönünde çalışmalar yapıyor.

Sektör Emisyon kapsamı Metrik Senaryo Garanti BBVA Başlangıç (2022) Garanti BBVA İlerleme (2023) Değişim Hedef
Enerji 1+2 kgCO2e/Mwh Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 388 339 -%13 -%72
Otomotiv 3 gCO2e/Km Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 182 179 -%1 -%40
Demir-Çelik 1+2 kgCO2e/Tdemirçelik Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 1.096 1.320 %20 -%10
Çimento 1+2 kgCO2e/Tçimento Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 726 726 %0 -%20
Kömür - milyon TL Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 2040'a kadar sektöre ilişkin risklerin sıfırlanması

Not: Kullanılan veri kaynakları ve metodoloji geliştirilmeye devam ettiğinden başlangıç metriklerinin değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Garanti BBVA sektörel karbonsuzlaşma hedefleri ile amaçları aşağıdaki gibidir:

  • Müşterilerin karbonsuzlaşma süreçlerindeki gelişimlerini ölçümlemek ve bu yolda yeni teknolojiler ve üretim metodlarına yapacakları yatırımlara yönelik kendilerine gerekli finansal desteği sunmak
  • Karbonsuzlaşma hedefleriyle uyumlu müşterilerde risk ağırlığını artırarak kredi portföyündeki geçiş risklerini azaltmak
  • Son dönemde finansal sektör için oldukça önem kazanan çevresel ve sosyal performans açıklamalarına yönelik şeffaflık taahhüdünü yerine getirmek