Garanti BBVA İklim Endeksi

İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle öncü uygulamalara imza atan Garanti BBVA, 14 Temmuz 2021’de Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun yürütücülüğünü üstlendiği CDP Türkiye ve Borsa İstanbul iş birliğiyle Garanti BBVA İklim Endeksi’ni hayata geçirdi.

Bu endeksle, sürdürülebilir finans pazarını geliştirmek, şirketlerin iklim riskleri ve fırsatları konusundaki şeffaflıklarını artırmak için teşvik etmeyi hedefleyen Garanti BBVA, hesaplama yöntemi, seçme kriterleri ve diğer kuralları Borsa İstanbul danışmanlığında belirlenen Türkiye’de sürdürülebilirlik ve iklim finansmanı için baz oluşturabilecek metodolojisi dünyaca kabul gören güvenilir bir endeks oluşturdu. Kapsama dahil edilecek şirketlerin CDP verileriyle belirlendiği endeksin hesaplanması, sürekliliğinin sağlanması ve endeks verilerinin veri dağıtım kuruluşları aracılığıyla yayımlanması işlemleri Borsa İstanbul tarafından gerçekleştiriliyor.

Endeksin yatırım dünyasını, Borsa İstanbul’da işlem gören CDP İklim Değişikliği raporlamasındaki en güncel skoru B- ve üzeri şirketler oluşturuyor. Yılda bir kere güncellenecek endeks içerisinde yer alan hisse senetlerinin endeks içerisindeki ağırlığı fiili dolaşımdaki payların piyasa değerine göre belirlenirken, hisse seçim sürecinde likidite kuralı da uygulanıyor. Endekse son 6 aylık dönemde günlük ortalama işlem hacmi en az 10 milyon TL ve üzeri olan hisse senetleri dahil ediliyor. Endekse 2023’de dahil olan şirket sayısı 52'ye ulaştı.

Endeks'teki şirketleri temel alarak Ocak 2023'te hayata geçen Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi Fonu ile iklim performansı yüksek şirketlere yatırımların artırılmasının yanında, fonun yıllık yönetim ücreti üzerinden ÇEKÜL Vakfı’na (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) aktarılan kaynak ile ÇEKÜL Bilgi Ağacı Eğitim Biriminin öğrenciler için yürüttüğü doğal ve kültürel miras eğitimlerine katkı sağlanıyor.