Portfolio Strateji Komitesi (PSM)

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yönlendirme / Koordinasyon

Komitenin Amacı / Sorumlulukları: Komite, grup düzeyinde stratejik önceliklerin belirlenmesinde en üst düzey organdır. Grup önceliklerinin belirlenmesi veya gerektiğinde gözden geçirilmesi için bir platform sağlamak üzere toplanmaktadır. Tüm rutin olmayan projeler, PSM tarafından belirlenen grup stratejilerinin uyumuna tabidir. Komite aynı zamanda mevcut portföyün belirlenmiş olan stratejilere uyumunun takibinden sorumludur. Bazı durumlarda, komite toplantısı sırasında stratejik öneme sahip projeler tartışılabilir.

Komitenin görevleri aşağıda sıralanmıştır.

  • Bankanın stratejik önceliklerinin tanımlamak,
  • Sonrasında proje bazında önceliklendirme yapılabilmesi ve onaylanması ve kaynakların tahsis edilmesi için rehberlik edecek kılavuz ve stratejik önceliklerin belirlemek,
  • Belirli etki kategorileri, programlar için gerekirse nakit alokasyonunun yapmak,
  • Belirlenen önceliklere dayanarak Proje Portföyünün stratejik uyumunun izlemek,
  • Bütçe limitlerinin takip etmek.

Komite Tarihçesi: Haziran 2017’de kurulmuştur.

Komite Toplanma Sıklığı: Komite 3 ayda 1 kez toplanmaktadır (yılda 4 toplantı)

2022 Yılı Toplanma Adedi: 4

Komite Üyeleri 

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi Başkan
Mahmut Akten Kurumsal, Yat. Bank.ve Global Piyasalar’dan Sorumlu GMY Üye
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çöz. ve Dijital bankacılık’ tan Sorumlu GMY Üye
Sibel Kaya KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu GMY Üye
Cemal Onaran Ticari bankacılık’ tan Sorumlu GMY Üye
İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri’ den Sorumlu GMY Üye
Tuba Köseoğlu Okçu Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY Üye
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY Üye
Aydın Düren YK Üyesi / Hukuk Hizmetleri’nden Sorumlu Üye
Murat Atay Kredi Riski Yönetimi Başkanı Üye
Ceren Acer Kezik Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu GMY Üye
Çağrı Süzer Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü / Ödeme Sistemleri ve İş Ortaklıkları’ndan Sorumlu GMY Üye
Yazgı Demiralp Gider Yönetimi ve Verimlilik Direktörü Üye / Sekreter