Performans

Aşağıdaki bağlantıda öncelikli konularımız ile ilgili temel performans göstergelerimizi bulabilirsiniz

 Ve aşağıdaki başlıklar ve benzeri birçok konu hakkında daha fazla bilgi almak için

  • Sürdürülebilir Finans
  • Faaliyetlerimizin Çevresel Etkileri
  • Toplumsal Programlar
  • Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik Websitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Finansal Sağlık

Müşteri önceliğimizdir değeriyle hareket eden Garanti BBVA, ürün ve hizmetlerini müşteri merkezli şekillendiriyor. Garanti BBVA’nın müşteri odaklı yaklaşımının altını çizen bu değer, çalışanların en önemli önceliğinin müşterilerini iyi anlamak olduğunu, müşteri ihtiyaçlarına yanıt verirken onlara her türlü bilgiyi sorumlu bankacılık prensipleri çerçevesinde paylaşmaları gerekliliğini ve sonuç odaklı bir yaklaşım sergilenmesini anlatıyor. Garanti BBVA çalışanları müşterilerine hizmet verirken, onların sadece ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda beklentilerini aşacak çözümler sunuyor.

Stratejik önceliklerinden biri olan ‘Finansal Sağlık’ Garanti BBVA için müşterilerinin doğru/sağlıklı finansal kararlar almalarını sağlamak için onlara finansal danışmanlık yapmak, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma yönünde ihtiyaçlarına uygun çözümler ve öneriler sunmak, tüm faaliyetlerin odağına müşterilerini koyarak mükemmel bir müşteri deneyimi yaşatmak, müşterileriyle uzun soluklu ilişkiler kurabilmek ve onların güvenilir ortağı olmak demek.

Garanti BBVA, müşteri beklentileri karşılama performansını ölçebilmek ve gelişim alanlarını görebilmek amacıyla Net Tavsiye Skoru (NTS) çalışmaları ve şubelerden, Müşteri İletişim Merkezi’nden, Müşteri Deneyimi Destek Ekibi’nden ve dijital kanallardan hizmet alan müşteriler için hizmet sonrası anketler yapıyor.

Garanti BBVA’nın temel tasarım ilkelerinden biri de müşterilere her an her yerde kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri Finansal çözümleri en iyi deneyimle sunabilmek. Bu amaçla, Garanti BBVA kullanıcılarının ihtiyaçlarını daha iyi gözlemleyebilmek adına her ay düzenli kullanılabilirlik araştırmaları gerçekleştiriyor. Bu araştırmalarla birlikte hem mevcut özellikler için kullanıcı deneyimi sorunlarına çözüm üretiliyor, hem de yeni çıkacak ürünler için kullanıcı deneyimi odak noktasında tutuluyor.

Garanti BBVA, sorumlu bankacılık yaklaşımıyla ürün ve hizmetlerin avantajlarını ve olası risklerini de paylaşıyor. Bu kapsamda, satış ve pazarlama faaliyetlerinde müşterileriyle şeffaf bir iletişim kuruyor ve ihtiyaç duydukları tüm bilgileri açık ve kolay anlaşılır bir biçimde aktarıyor. Uygulanabilir çözümler sunuyor ve güvene dayalı uzun soluklu ve sürdürülebilir ilişkiler kurmayı hedefliyor.

Garanti BBVA hizmetleriyle KOBİ müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarken aynı zamanda sağlıklı finansal kararlar almaları için danışmanlık vermeye devam ediyor. Sektörleri ile ilgili gelişmelerde ve iş hayatlarını etkileyen konularda bilgi sahibi olmalarını sağlıyor ve gelişimlerini destekliyor.

Müşterilerinin sağlıklı finansal kararlar almalarını ve hedeflerine ulaşmalarını sağlayan çözümler sunan Garanti BBVA, müşterilerinin en iyi finansal kararları almasına yardımcı olan öneri sistemlerini, yeni nesil ödeme teknolojilerini entegre eden akıllı çözümlerle destekliyor.

Garanti BBVA, müşterilerinin finansal sağlıklarını daha iyi bir noktaya taşımak için yaptığı önerileri genişleterek, müşterilerinin günlük finansal hayatlarını kolayca yönetmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tavsiye ve çözümler sunmaya devam edecek.

Garanti BBVA’nın müşteri deneyimindeki tutarlı performansı, stratejisini uygularken benimsediği dört temel yetkinliğe dayanıyor: Müşterisini anlama yeteneği, benimsediği tasarım felsefesi, kurumun her bireyi tarafından özümsenmiş empati kültürü ve kendisini sürekli kontrol etmesine imkân veren gelişmiş ölçüm sistemleri.

 

Sürdürülebilirlik

Dünya sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan çok ciddi bir dönüşüm içinde. Bildiğimiz ve alışkın olduğumuz pek çok uygulama, günümüz koşullarında geçerliliğini yitiriyor ve artık ihtiyaçlarımıza cevap veremiyor. Geçtiğimiz 10 yılda toplumların şirketlerden beklentilerinin oldukça değiştiğine tanık olduk. Önümüzdeki 10 yılda ise, bu değişen beklentiler ışığında gücünün daha fazla bilincinde olan, çok daha talepkar toplumlar göreceğiz. Bu gelişmeler ışığında Garanti BBVA, sorumlu ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını odağına alarak, paydaşlarının beklentilerini karşılamak için pek çok yenilikçi uygulama geliştiriyor.

2020 yılı, Wuhan’da ortaya çıkan COVID-19 virüsü sebebiyle, tüm dünya için alışkanlıkların yerini radikal değişimlere bıraktığı bir yıl oldu. Virüsün Türkiye’de ilk vakasının tespit edildiği Mart ayından 2020 yılının sonuna kadar Garanti BBVA, salgın döneminde de sürdürülebilir finans ve kalkınma alanındaki yenilikçi ürün, hizmet ve çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeye devam etti. Bu hızın en büyük etmenlerinden birini, Banka’nın 25 yıldan uzun süredir geliştirmiş olduğu dijital yatırımlar sağlıyor. Pandeminin yayılmasıyla birlikte tüm dünyanın eve kapandığı bu dönemde, bankacılık sektörü dijital dönüşüm açısından daha önce hiç karşılaşmadığı bir hıza tanıklık etti.

Banka, stratejik hedeflerinden biri olan sürdürülebilirliğin desteklenmesi için finansal sermayesinin yanı sıra insan sermayesini ve entelektüel sermayesini seferber etmeye bu süreçte de devam etti. 2020’yi etkisi altına alan salgın sürecinin etkilerini de göz önünde bulundurarak, müşterilerinin ve diğer paydaşlarının içinde bulundukları koşulları anlamasını ve ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmesini sağlamaya gayret etti. Öncelikli konuların başında gelen 2030 Gündemi’nde; yeşil ve sürdürülebilir kredi/tahvillerin yeri oldukça büyük. 2020 sonu itibarıyla sürdürülebilir borçlanma piyasasının toplam hacmi 1,9 trilyon ABD Dolarını aştı. Sadece 2020 yılı ilk 6 ayda, pandemi dönemine ragmen sürdürülebilir tahvil ve kredilerin toplam hacmi 270 milyar ABD Dolarına ulaştı. Bu rakam yıl sonunda toplam 655 milyar ABD Dolarına ulaştı. Türkiye’de, yeşil kredi, cinsiyet eşitliği kredisi yapısı gibi yenilikçi finansal araçlar ve çözümler geliştiren Garanti BBVA, atmış olduğu adımlarla Türkiye’de sürdürülebilir tahvil ve kredi hacminin genişlemesine yardımcı olmaya devam ediyor. Yeni fırsatları tespit etmek, ortaya çıkan en iyi uygulamaları ve ürün örneklerini belirlemek ve Türkiye’de sürdürülebilir finans ve kalkınma konusunda liderliğini sürdürmek için emsalleriyle ve iş dünyasıyla küresel seviyede iş birliği yapıyor.

Bu çerçevede Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri ile Global Compact Türkiye ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) gibi pek çok aracı platformu içeren toplam 27 inisiyatife aktif katılım sağlıyor, yönetim kurulunda yer alıyor veya başkanlık ediyor.

Garanti BBVA, oluşturulmasında aktif rol aldığı, 2020 sonunda dünya genelinde toplam 200 imzacıya ulaşan ve Türkiye’den 7 bankanın imzaladığı Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni, Finansman sağladığı projelerde küresel rehber olarak kabul ediyor. Bu Prensipler’in ışığında, kredi portföyündeki ürünleri finansal parametrelerin yanında finansal olmayan ancak çevresel, sosyal ve yönetişim anlamında risk veya etki yaratan kriterlere göre değerlendiriyor. Prensipler’in rehberliğinde Banka içerisinde alınan kararları sabit tutmak yerine yeni hedefler koyarak her seferinde daha iyi performans göstermeyi hedefliyor.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisi gibi toplamda 10 sürdürülebilirlik endeksinde yer almaya devam eden Garanti BBVA, sektörde çevresel ve sosyal konularda önde gelen uygulamaları analiz ediyor ve sürekli gelişim için kendine yeni alanlar yaratıyor. 2020’de sayısı 11 ulaşan özel sektör ortak politikası ve beyanlarına içerik desteği vererek sürdürülebilir yol haritalarına ışık tutuyor.

Garanti BBVA, düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için sunulan finansal araçları çeşitlendiriyor ve uygun maliyetli fonlama için uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birlikleri yapıyor. Entelektüel sermayesinden faydalanarak, gelişmekte olan ülkeler içerisinden bir özel bankanın gerçekleştirdiği ilk sosyal bono ihracının yanı sıra dünya çapında öncü uygulamaları ve sürdürülebilir finans kriterlerini içeren yenilikçi finansman kaynaklarını ülkemize kazandırıyor.

2018’de sunmaya başladığı yeşil kredi ile şirketlerin vade boyunca sürdürülebilirlik performansının iyileştirilmesini teşvik ediyor. Şirketler, vade süresi boyunca çevresel, sosyal, kurumsal yönetim alanlarında belirlenen kriterler doğrultusunda performansını artırdığında, kredi faizi veya komisyon oranlarında avantaj elde edebiliyor. Garanti BBVA’nın benzer bir yapı ile, 2019’da sunmaya başladığı Cinsiyet Eşitliği Kredisi (Gender Loan) dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Cinsiyet Eşitliği Kredisi’yle Garanti BBVA, müşterilerin cinsiyet eşitliği kapsamında yaptığı iyileştirmeler için hem nakdi Kredi faizinde hem de gayri nakdi kredi komisyonunda indirim uyguluyor.

2020, pandeminin yarattığı ekonomik ve sosyal krizin etkilerini hayatın her alanında gördüğümüz bir yıl oldu. Buna ragmen Garanti BBVA, müşterilerinin daha sürdürülebilir iş modelleri benimsemelerini teşvik etmek için cinsiyet eşitliği kredisi, sürdürülebilirlikle bağlantılı krediler sunmaya devam etti. Garanti BBVA yine 2020 yılında, kendi borçlanma süreçlerini de ÇSY kriterlerine endeksleyerek dünyanın ilk sürdürülebilirlikle bağlantılı sendikasyon kredisine imza attı.

İklim değişikliği 21. yüzyılda da en önemli küresel sorunlardan biri olma özelliğini korurken sorumlu finans yaklaşımı, KOBİ’lerin işlerini büyütmesini destekleyerek istihdamın artırılması gibi toplumsal konuların yanı sıra iklim değişikliğini de dikkate alarak şekillendiriliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, yeni elektrik üretimi yatırımlarına verdiği proje finansmanı desteğini %100 oranında yenilenebilir enerjiye sağlayan ve bugüne kadar bu alana sağladığı toplam kredi tutarı 5,3 milyar ABD Doları'nın üzerine çıktı. Garanti BBVA, yeşil ve çevreye duyarlı enerjiye desteğini, 2020 yılı itibarıyla altyapısı müsait tüm şube ve binalarında %100 yenilenebilir enerjiden faydalanarak devam ettiriyor.

Garanti BBVA, toplumsal yatırım programları kapsamında yürüttüğü sistematik ve uzun soluklu çalışmalarını Sorumlu bankacılık anlayışının temel bir bileşeni olarak kabul ediyor. Bu kapsamdaki stratejik önceliklerini ülkedeki ve dünyadaki toplumsal duyarlılıklar, BBVA Grup öncelikleri, paydaşların beklenti ve ihtiyaç alanları ile uyumlu şekilde belirliyor.

Bu çerçevede nitelikli eğitim, kültür-sanat, girişimcilik ve çevre gibi öncelikli konulara odaklanan stratejik toplumsal yatırım programları vasıtasıyla ortak değer yaratıyor.

Ekonominin sürdürülebilir kalkınmasında kilit rol oynayan KOBİ’lerin, kadın girişimcilerin, ve girişimcilerin, finansal ihtiyaçlarına çözümler üretmenin yanı sıra hem büyümelerini ve esnekliklerini desteklemek, hem de çevre, toplum ve etik alandaki performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak Garanti BBVA’nın hedefleri arasında.

Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı ile Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişmesine yardımcı oluyor, yatırım çekme ve büyüme potansiyeli olan erken aşama girişimlerin desteklenmesini ve hızlandırılmasını amaçlıyor.

Kadın girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırıyor, onları Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile potansiyellerini gerçekleştirmeleri için teşvik ediyor ve sürdürülebilirliği sağlamak için Kadın Girişimci Yönetim Okulu gibi ücretsiz eğitim programları gerçekleştiriyor. Kadın Girişimci Buluşmaları ile kadın girişimcilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyim aktarımıyla yeni iş birlikleri kurmaları ve yeni pazarlara açılmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Garanti BBVA’nın kurucusu olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından gerçekleştirilen ve Garanti BBVA’nın desteklediği 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı’nın amacı öğretmenlerin sosyal ve finansal okuryazarlık konusunda bilgilerinin artırılması ve bu becerileri öğrencilere de kazandırmaları. Bunun yanı sıra ÖRAV, tüm dünyanın içinden geçtiği zorlu pandemi sürecinde de yenilikçi online çalışmalarla öğretmenlere katkı sunmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Garanti BBVA desteği ile 2020 yılında hayata geçirdiği çalışması ise Mesafe Tanımayan Öğretmenler isimli web seminerleri serisi.

Garanti BBVA’nın Toplumsal Yatırım Programları kapsamında faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bir diğer alan ise kültür ve sanat… Garanti BBVA; kültürel hayata aktif katılım, bireysel ve kolektif kültürel özgürlüklerin geliştirilmesini insan gelişiminin ve dolayısıyla sürdürülebilir toplumsal kalkınmanın başlıca unsurları arasında değerlendirerek 2011 yılında SALT’ı kurdu. SALT; SALT Beyoğlu, SALT Galata binaları ve SALT Ankara ofisi aracılığıyla topluma ulaşmakta ve özgün ve sürekli gelişen bir kültürel kurum olarak Türkiye’nin kültürel mirasına dair hafızanın oluşturulması ve farkındalık yaratılması konusunda önemli bir rol oynuyor.

İçinde bulunduğu ülkenin gündeminde olan acil durumlarda sorumluluk alarak aksiyona geçmeyi de önceliklendiren Garanti BBVA, koronavirüs salgınıyla mücadelede 2020 boyunca büyük adımlar attı. Devlet üniversitesi hastanelerine teçhizat ve malzeme tedariki için bağışta bulunmasının ardından, T.C. Sağlık Bakanlığı’na teslim etmek üzere 500 adet solunum cihazının tedarikini sağladı. Son olarak, Hatay’daki orman yangınlarının ardından ağaçlandırma çalışmalarında kullanılması için 45 bin fidan bağışında bulundu.

Garanti BBVA, Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanarak şu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na aktif katkıda bulunuyor:1: Yoksulluğa Son, 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam, 4: Nitelikli Eğitim, 5: Cinsiyet Eşitliği, 6: Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji, 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, 10: Eşitsizliklerin Azaltılması, 11: Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim, 13: İklim Eylemi, 14: Sudaki Yaşam, 15: Karasal Yaşam,16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, 17: Hedefler için Ortaklık.

 

Daha Fazla Müşteri̇ye Ulaşma

Dijitalleşme şirketlerin iş yapış şekillerini değiştirirken, diğer yandan müşterilerin taleplerini ve tüketim biçimini de hızla dönüştürüyor. İnsanların zamanlarının çoğunu mobil platformlarda geçirmesi şirketlerin işlerini önce mobilden sadece mobile kurgulamalarının yolunu açıyor. Dolayısıyla mobil bankacılık platformları müşterilerin bankaları ile etkileşim kurdukları en önemli kanal olarak öne çıkıyor. İş yapış şekli ve ürünler dijitalleşirken bunun müşteri deneyimine aktarıldığı noktada dijitalleşme tam anlamıyla sağlanmış oluyor. Garanti BBVA; dijital kanallarda her zaman daha iyi bir deneyime odaklanarak ve bütünleşik kanal stratejisini benimseyerek, kullanıcılara doğru zamanda, doğru mesajla ulaşmayı hedefliyor. Bankacılık yoğun bir fonksiyon seti gerektirdiğinden bunu kolay, basit kullanıcı deneyimiyle dengelemek gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor. Garanti BBVA da datayı detaylı analiz ederek eşsiz kullanıcı deneyimi yaratmaya önem veriyor ve yaptığı düzenli kullanılabilirlik araştırmalarıyla da eksik noktaları tespit ederek sunduğu kusursuz Deneyimi sürdürülebilir kılıyor. Her ürün, hizmet ya da tasarımın odak noktasında “insan” olduğu bilinciyle hareket ediyor.

Akıllı karar teknikleri kullanılarak müşterilere en uygun kanaldan ulaşılması sağlanıyor. Teknolojiyi kullanarak müşteri deneyimini iyileştiriyor. Müşterilere bankacılık hizmetine ihtiyaç duydukları her yerden ulaşma vizyonuyla mümkün olan her platformda geliştirmelere devam ediyor.

Ayrıca dijital kanalları, müşterilerinin mali danışmanlık alabileceği bir ortama dönüştürüyor. Dijital dönüşümü destekleyen finansal araçlar geliştirerek müşterilerin dijital geleceğe hazırlanmalarına da yardımcı oluyor. Dijital kanalları işlem ve ürün başvurusu yapılan bir platformun çok ötesine taşıyarak, müşterileriyle her noktada akıllı etkileşim kuran, onlarla tam anlamıyla güven bağı oluşturan bir deneyim yaşatabilmek vizyonuyla hareket ediyor.

Garanti BBVA yeni teknolojileri sürekli takip edip uygulayarak ve mobil kanalları bu deneyimin tam merkezine yerleştirerek dijital kanallardaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Garanti BBVA, müşterilerinin bulunduğu her kanalda onların ihtiyaçlarını dinleyerek uygun çözümler geliştirmeye önem veriyor. Türk bankacılık sektöründe sosyal medya üzerinden 7/24 hizmet veren ilk müşteri memnuniyeti kanalı olan “Garanti BBVA’ya Sor” ile etkin bir müşteri memnuniyeti hizmeti sunuluyor. Sosyal medya platformlarında kurum imajını destekleyen ürün ve hizmetleri anlatarak iş sonuçlarına katkı sağlayan, finansal ve dijital okuryazarlık alanında yaptığı içerik çalışmalarıyla müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen, aynı zamanda sosyal medyanın eğlenceli ve dinamik doğasına uygun yaratıcı projeler hayata geçiriyor.

Ayda ortalama 45 bin ilgili içerik takip ediliyor ve ortalama 7 bin müşteriye geri dönüş sağlanıyor. Kullanıcıların sosyal medya platformlarını daha sık kullanmaya başlaması ile Garanti BBVA’ya Sor üzerinden yıldan yıla daha fazla müşteriye ulaşılıyor. Banka'nın tüm iletişim kanalları içerisinde sosyal medya kanallarının gözle görülür artışı söz konusu. Banka’ya ulaşan toplam şikayetler içerisinde sosyal platformların oranı 2015'te %7,6 seviyelerinde iken bu oran günümüzde %20 seviyelerinde gerçekleşiyor. Kullanıcıların öneri, yorum ve şikayetlerine hızla dönüş sağlanması müşteri memnuniyetine katkı sağlıyor.

Garanti BBVA, sosyal medyada geri dönüş yaptığı mecraların sayısı dikkate alındığında Finans sektöründe en kapsamlı şikayet yönetimi yapan kurum konumunda bulunuyor.

Dijital kanallar, müşteri iletişim merkezi, müşteri analitiği, inovasyon ve ürün geliştirme, müşteri deneyimi ve memnuniyetinden sorumlu dijital bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, teknoloji, operasyon, organizasyon ve süreç gelişiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile birlikte, üst yönetim ekibiyle iş birliği yaparak Banka bünyesinde dijital dönüşümün önderliğini yapıyor. Ayrıca kaydedilen ilerleme ve performans, Yönetim Kurulu tarafından yakından takip ediliyor.

 

Operasyonel Üstünlük

Garanti BBVA için değer üretim sürecinin merkezinde yer alan finansal performans, sürdürülebilir büyümenin hem sebebi hem de sonucu. Banka, ürünlerini müşterilere sunarak, tesislere yatırım yaparak, operasyonel ve çevresel verimlilik bakış açısıyla iş modeli ve süreçlerinde sürekli iyileştirme sağlayarak ekonomi üzerinde dolaylı ve doğrudan etki sahibi.

Üretilen değeri en üst düzeye çıkarmak için sermayenin etkin kullanımını hedefleyen Garanti BBVA, sağlam aktif kalitesinden ve ihtiyatlı duruşundan ödün vermeyen gerçek bankacılık ilkesi ile disiplinli ve sürdürülebilir büyümeye odaklanıyor. Koşulsuz müşteri memnuniyeti yaklaşımını güçlü sermaye yapısı ve verimlilik odağıyla birleştirerek uyguladığı etkin bilanço yönetimiyle ekonomiye desteğini sürdürüyor.

2020 yılında Garanti BBVA, toplam konsolide aktiflerini yıllık %26 artışla 541 milyar TL’ye ulaştırırken, toplam canlı kredilerde %29 büyüyerek, faiz getirili aktiflerin toplam aktifler içindeki oranını %82’den %84’e çıkardı. Her zaman müşterilerinin yanında olan Garanti BBVA, kredilerin toplam aktifler içindeki payını %60’dan %62 seviyesine çıkardı. Bugün Garanti BBVA, bireysel bankacılıktan ödeme sistemlerine, konut kredilerinden otomobil kredilerine, KOBİ’lerden proje finansmanına, işlem bankacılığından dijital bankacılığa kadar farklı segmentlerinde sektöre öncülük ediyor.

Garanti BBVA, başarılı çift para birimli bilanço yönetiminin yardımıyla likit bilanço yapısını pandemi kaynaklı volatilitenin yüksek olduğu 2020 yılında da korudu. Garanti BBVA’nın çeşitlendirilmiş ve dinamik fonlama yapısı içinde en büyük payı müşteri odaklı mevduat tabanı oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduatı tabanında artış oranı kredi büyümesine paralel %30 seviyesinde gerçekleşti. Bu sayede, Banka kredi/ mevduat oranını, konsolide bazda %94 seviyesinde tutmayı başardı. Garanti BBVA’nın bireysel mevduatlardaki gücü, müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini işin merkezine yerleştiren yenilikçi iş modelinin bir sonucu.

Pandemi dolayısıyla sektöre sağlanan finansal destek paketleri, yılın ilk yarısında kredi faizlerini görece düşürdü. Genişletici politikalar üzerine kurun hızla değer kaybetmesi ve iç talebin güçlenmesi enflasyonu tetikledi. Enflasyon baskıları nedeniyle TCMB Temmuz ayı itibarıyla sıkı para politikası uygulamaya başladı. Bunun etkisiyle Yılın ikinci yarısında, fonlanma maliyetleri artmaya başladı. Fonlama maliyetlerinin artan baskısı ve kredi faizlerinin gerilemesine rağmen, çeşitlendirilmiş fonlama yapısı, vadesiz mevduatların toplam mevduatlar içerisindeki artan payı ve TÜFE’ye endeksli kağıtların getirileri sayesinde net faiz marjını 2019 sene sonuna göre artırmayı başardı. Garanti BBVA, swap giderleri dahil toplam net faiz marjını yıldan yıla 21 baz puan artırarak rakipleri içinde %5,4 ile en yüksek net faiz marjı seviyesine sahip olmayı sürdürdü.

Garanti BBVA, ihtiyatlı, risk-getiri odaklı bir kredi kullandırım stratejisi izliyor. Risk değerlendirmesinde proaktif ve tutarlı bir yaklaşım sergileyen Garanti BBVA, bu sayede sağlam aktif kalitesini de koruyor. Bu yıl pandemi kaynaklı olumsuz etkiler, ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve artan işsizlik sebebiyle ihtiyatlı duruşu koruma amacıyla provizyonlar yüksek kalmaya devam etti. Net kredi riski maliyeti, kur etkisi hariç, 2020 yılında %2,3 seviyesinde gerçekleşti. Provizyonlarda kur kaynaklı etkilere karşı bilançoda yabancı para uzun pozisyon tutulduğu için, kurdaki değer kaybı kaynaklı provizyon artışının dip kara etkisi olmuyor. 2020 yılında yaşadığımız pandemi kaynaklı etkilere karşı sektör oyuncularını desteklemek için ödeme erteleme uygulaması devreye alındı ve kredilerin takibe alınma gün sayısının 90 günden 180 güne çıkarıldı. Bu sebeple, takipteki kredilere net girişler negatifte kaldı. Takipteki krediler oranı, bu düzenlemenin etkisiyle birlikte, kredilerdeki güçlü büyüme ve kayıttan düşülen kredilerin etkisiyle 2019 yılındaki %6,8 seviyesinden 2020 yılında %4,5 seviyesine geriledi.

Garanti BBVA’nın çeşitlendirilmiş, aktif bir şekilde yönetilen fonlama tabanı, BDDK’nın geçici önlemleri hariç %16,9 düzeyindeki sermaye yeterliliği, yaklaşık 19 milyon müşterisinin güveniyle büyüyen mevduatları ve dış finansman kaynaklarına kesintisiz erişimi, Banka’nın iş modelini ve uzun vadeli Katkı Yapılan sürdürülebilir büyümesini besliyor.

İş modeli, çeşitlendirilmiş ücret alanları ve dijitalleşme oranı giderek artan süreçleri Garanti BBVA’nın sürdürülebilir gelir elde etme yeteneğini destekliyor. Tüm bunlar, rakipleri arasında en yüksek net faiz marjının ve en yüksek net ücret ve komisyon tabanının Garanti BBVA’nın elinde olmasını sağlıyor. Banka, verimlilik odağını da koruyor ve sürdürülebilir değer üretimini pekiştirmek için faaliyet giderlerini etkin bir biçimde yönetiyor.

 

 

Data ve Teknoloji

Çeviklik, Garanti BBVA’da tüm kurumun çevik dönüşümü anlamına geliyor. Şu ana kadar tüm organizasyonun teknoloji tarafında %100, iş kolları tarafında yaklaşık %70'i çevik disiplinlerle tekrar organize olmuş durumda. Çevik yolculuk Garanti BBVA’ya teknoloji tarafında, hizmet servis seviyelerinde ve kalitede önemli oranlarda iyileşme getirirken, çalışan memnuniyetinde de büyük bir artış sağlıyor. Teknoloji organizasyonu ile iş kolları arasında uçtan uca bir bütünlük oluşuyor. Birlikte ortak hedefe koşan takımlar hızlı şekilde ilerleyip sonuç alabiliyor. Planlama, karar alma ve önceliklendirme ekiplerin iç süreçlerinde yer aldığından organizasyonda motivasyon artıyor, yetkin, otonom, sorumlu ekiplere dönüşüm gerçekleşiyor. Teknoloji organizasyonunda 235 civarında takım çevik metodolojiyle iş yapıyor. Dönüşümle birlikte ortaya çıkan projelerden alınan geri beslemelerle çevik felsefenin temelinde bulunan iyileştirme faaliyetleri Garanti BBVA’nın önümüzdeki dönemde de en önemli ajandası olacak.

Teknolojiye yaptığı sürekli ve kesintisiz yatırımlarla Garanti BBVA, dijital dönüşüm stratejisini tüm kanallarda kolay, erişilebilir ve kişiye özel bankacılık işlem ve hizmetlerini içeren tam kapsamlı, bütünleşik bir bankacılık platformu sunmak üzerine kurdu. Bu bağlamda müşterilerin ihtiyaçlarını dinlemek ve bunlara en kısa sürede cevap vermek her zaman önceliği. Garanti BBVA, bilgi güvenliğini sağlayan Bilgi Teknolojileri sistemlerine sürekli yatırım yapmaya devam ederken güvenli ve kesintisiz hizmeti engelleyebilecek tüm risklere karşı önlemler alıyor ve dijital platformlarda müşteri memnuniyeti bağlamında sonuçları ölçümlüyor.

Garanti BBVA için dijitalleşme, hem iç hem de dış paydaşlar tarafından odaklanılan, öncelikli bir konu. Bu nedenle teknoloji, süreç verimliliklerini destekleyen ve Banka’yı sürekli ileri taşıyan karar alma mekanizmasının ayrılmaz bir parçası. Tek bir veri kaynağı ve ortak anlayışla teknoloji, Garanti BBVA bünyesinde yukarıdan aşağıya hızlı kararlar alınmasını ve güçlü bir iletişim kurulmasını mümkün kılan bir etmen olarak kullanılıyor. Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları ve segmentasyondan yenilikçi ürün ve hizmetlere ve kağıtsız bankacılık ortamına kadar uzanan iş yapış şekillerinde yansımasını buluyor.

Pandemi, dijital dönüşümü ciddi hızlandıran önemli bir etken oldu. Dijitalleşmenin finans sektöründeki öncü kuruluşu olan Garanti BBVA ekiplerinin uzaktan çalışma yetkinlikleri yeterince vardı. Özellikle merkezi operasyonlarda ve merkezi fonksiyonlarda çalışanlar mobil çalışacak ekipmanlar ile donatılmıştı. Yeni hizmet modeli ile şube çalışanları da tabletlerle mobil çalışabilir hale getirilmişti. Buradaki temel hedef aslında müşterinin şubeye gelmesine eş zamanlı olarak müşterinin bulunduğu yere hizmeti götürebilecek bir çalışma ortamı yaratmaktı. Bu sayede şube çalışanlarının tümü evden çalışabilir hale geldiler. Müşteri ziyareti yapılmayan izolasyon uygulanan pandemi döneminde, evden işlem yapmaya, telefon görüşmelerini sürdürmeye, müşteriler ile iletişim halinde kalmaya, kesintisiz hizmet vermeye devam ettiler. Uçtan uca bütün hizmetlerin dijitalleşmesi yolunda ilerlerken, dönüşüm regülasyon, yaş zorlukları gibi pek çok alanda entegrasyon ihtiyacını da öne çıkardı, iş sürekliliği testlerinin gerçek ortama taşınarak denendiği bir dönem oldu. Garanti BBVA bütün organizasyonu ve tüm süreçleriyle uzaktan çalışmayı başardı. Gelişim odağıyla tüm öğrenimlerini ve deneyimlerini çalışma modellerine aktarmaya devam edecek olan Garanti BBVA, çağın olanaklarını herkese sunmak amacıyla çalışmaya devam edecek.

En İyi ve En Bağlı Takım

En iyi ve en bağlı takımı kurma önceliği doğrultusunda, Garanti BBVA’nın insan kaynağına yönelik her uygulamasının temelinde çalışan merkezlilik yer alıyor.

Bu kapsamdaki tüm faaliyetlerini “Yetenek ve Kültür” başlığı altında yöneten Garanti BBVA, çalışanların parçası olmaktan gurur duyacağı bir kültür yaratmayı amaç ediniyor.

Garanti BBVA’nın bu yıl Yetenek ve Kültür faaliyetleri Çalışan Sağlığı, Çalışan Gelişimi ve Dönüşen Dünyaya Uyum başlıkları altında şekilleniyor