Olağan Genel Kurul Toplantıları

 

 

Garanti BBVA her yıl Olağan Genel Kurul toplantısı düzenlemektedir. Toplantı tüm hissedarların katılımına açık olarak gerçekleşmektedir. Genel Kurul toplantısının tarihi Yönetim Kurulu tarafından belirlendiği gün Borsa İstanbul ve SPK’ya bildirilmektedir. Hissederlar Garanti BBVA şubelerinden toplantıya katılma kartlarını temin edebilirler. Hissedarlar toplantının işleyişi ve oy kullanımı ilgili detaylı bilgileri şubelerimizde edinebilmektedir.

Pay sahipleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“Kanun”) 438. maddesi kapsamında, Kanun’da düzenlenen bilgi alma veya inceleme hakkını daha önce kullanmış olmak koşuluyla, pay sahipliği haklarını kullanmak adına belirli olayların açıklığa kavuşturulması için özel denetim yapılmasını, gündemde yer almasa dahi genel kuruldan talep etme hakkına sahiptir. Bu yönde bir talebin ulaşması durumunda Bankamız, söz konusu özel denetim hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması için azami özen göstermektedir.

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 411. maddesi kapsamında, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerekçesini ve gündemi de belirterek, genel kurulu toplantıya çağırma veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri hususların gündeme eklenmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu yönde bir talebin ulaşması durumunda Bankamız, azlık haklarının kullanılmasının kolaylaştırılması için azami özen göstermektedir.

T. Garanti Bankası A.Ş Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükmüne istinaden hazırlanan Banka Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerine ilişkin İç Yönerge'ye buradan ulaşabilirsiniz.

 

PDF dökümanları okumak ve yazdırmak için Adobe® Acrobat Reader® programının 4.0 veya üstü versiyonuna sahip olmalısınız. Ücretsiz olarak indirmek içinTıklayınız