Search

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasında 14.07.2020 tarihinde akdedilen 1 yıl süreli sözleşmeye istinaden, JCR Eurasia Rating tarafından 2020 yılı için yapılan çalışma sonucunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu 9,73’ten 9,77’ye (10 üzerinden) yükseltildi, görünümü ise Stabil olarak belirlendi.

Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun, SPK’nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlığının önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aldığı uyum notları aşağıdaki gibidir. 2020 yılındaki iki ana bölümündeki not artışları Banka’nın genel uyum notunu da yükseltmiştir.

ANA BÖLÜMLER AĞIRLIK 11.12.2019 11.12.2020
Pay Sahipleri %25 9,67 9,67
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25 9,67 9,76
Menfaat Sahipleri %15 9,86 9,86
Yönetim Kurulu %35 9,76 9,81
Genel Uyum Notu   9,73 9,77

2020 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz

2019 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz

2018 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz

2017 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz.

2016 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz.

2015 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz.

2014 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz.