Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasında 17.07.2018 tarihinde akdedilen 2 yıl süreli sözleşmeye istinaden, JCR Eurasia Rating tarafından 2018 yılı için yapılan çalışma sonucunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu 9,51’den 9,60’a (10 üzerinden) yükseltildi, görünümü ise Pozitif olarak korundu. 

Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun, SPK’nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlığın önceki dönem itibarıyla aldığı uyum notları aşağıdaki gibidir. 2018 yılındaki üç ana bölümündeki not artışları Banka’nın genel uyum notunu da yükseltmiştir.

 

Alt Kategoriler Ağırlık Alınan Not
Pay Sahipleri %25 9,22
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25 9,67
Menfaat Sahipleri %15 9,72
Yönetim Kurulu %35 9,76
Genel Uyum Notu   9,60

2018 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz

2017 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz.

2016 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz.

2015 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz.

2014 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz.