Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasında 14.07.2021 tarihinde akdedilen 1 yıl süreli sözleşmeye istinaden, JCR Eurasia Rating tarafından 2021 yılı için yapılan çalışma sonucunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu 9,77’den 9,79’a (10 üzerinden) yükseltilirken, görünümü de Durağan’dan Pozitif’e yükseltildi.

2021 yılında ‘Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık’ ana bölümündeki not artışı Banka’nın genel uyum notunu da yükseltmiştir. 08 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Uygunluk Politikası ile 2025 yılının sonuna kadar Yönetim Kurulu’nun %25’inin kadın üyelerden oluşması hedefinin bulunmasının Yönetim Kurulu yapısı üzerinde yaratacağı olumlu katkı göz önünde bulundurulduğunda Banka’nın Yönetim Kurulu ana bölümünün görünümü “Pozitif” olarak belirlenmiştir.

Banka, geçen izleme döneminde Pay Sahipleri, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana bölümlerinde daha önce ulaştığı yüksek uyum seviyesini korumayı başarmıştır. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun, SPK’nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlığının önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aldığı uyum notları aşağıdaki gibidir.

ANA BÖLÜMLER AĞIRLIK 11.12.2020 10.12.2021
Pay Sahipleri %25 9,67 9,67
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25 9,76 9,85
Menfaat Sahipleri %15 9,86 9,86
Yönetim Kurulu %35 9,81 9,81
Genel Uyum Notu   9,77 9,79

2021 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz

2020 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz

2019 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz

2018 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz

2017 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz.

2016 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz.

2015 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz.

2014 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating’in hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz.