Öncelikli Konularımız

GRUP # ÖNEMLİ KONU SIRA NO ÖNEMLİ KONU İLGİLİ SKH’LER
MÜŞTERİ DENEYİMİ 1 Müşteri odaklılık ve müşteri memnuniyetinin artırılması
8 Finansal sağlık ve müşterilerin biliçli karar vermelerine destek
FİNANSAL PERFORMANS 4 Finansal performans (borç ödeme kabiliyeti dahil) ve ekonomi
üzerindeki doğrudan ve dolaylı etki
KURUMSAL YÖNETİM VE RİSK YÖNETİMİ 5 Paydaşlarla şeffaf bilgi paylaşımı
12 İyi kurumsal yönetim
3 Risk ve kriz yönetimi (finansal ve finansal olmayan risklerin entegre
yönetimi dahil)
14 Mevzuata uyum
DİJİTAL DÖNÜŞÜM 6 Müşteri gizliliği ve bilgi güvenliği
2 Dijital dönüşüm ve teknolojik ilerleme
İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM 10 Çalışanlara yatırım
SORUMLU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 7 Müşteri ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) risklerinin yönetimi
11 İklim değişikliği ve enerji
9 Sürdürülebilir bankacılığın gelişmesinde öncülük
13 Paydaşlarla diyalog