Öncelikli Konularımız

Amacımız, faaliyetlerimizi tutarlı bir bütünlük içinde anlatmak. Bu anlatımın temelini, Garanti BBVA ve tüm paydaşları için en ilgili ve önemli olan başlıkları, yani öncelikli konuları belirlememizi sağlayan önceliklendirme analizimiz oluşturuyor. Öncelikli konularımız, esas itibarıyla iç ve dış tüm paydaşlarımızla diyalog yoluyla belirlenerek önceliklendirme matrisine yerleştiriliyor.

Önceliklendirme analizlerimizin ilkini 2013 yılında gerçekleştirdik. Her zaman paydaşlarımızın gereksinimlerine paralel bir çizgide olmak ve belirlenen öncelikli konuların hala aynı öncelikte olup olmadıklarını görmek istediğimiz için, yaklaşık iki yılda bir önceliklendirme analizimiz güncelleniyoruz. 2017 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen revizyon, 2017 ve 2018 yılı raporlarımızın, 2019 yılında gerçekleşen revizyon ise 2019 yılı raporumuzun bazını oluşturdu. Son revizyon ise 2020 yılında tamamlandı. Yeni analizimizi tamamlarken daha önceki yıllarda olduğu gibi, iç ve dış paydaşlarımızı dinledik ve kurumsal stratejimiz ile bankacılık sektörünü etkileyen küresel eğilimler arasındaki bağlantıyı inceledik.

Garanti BBVA, 2019 yılında ‘çağın olanaklarını herkese sunmak’ amacıyla; BBVA Grubu ile paralel olarak dünyada ve finans sektöründe etkisini hissettiren ana trendler ışığında stratejik önceliklerini gözden geçirdi ve yeniden şekillendirdi. Yeni stratejik öncelikleri ile birlikte, 2020 yılında hem paydaşlarının hem de Garanti BBVA’nın en uygun yönlere odaklanmasını sağlamak için önceliklendirme analizinde yenilikler yapıldı. Bu yenilikler, hem globalde Grup bazında hem de yerel bazda çeşitli kaynaklardan toplanan verilere dayalı olarak önemli konuların gözden geçirilmesini, denetlenebilir ve objektif olan geniş bir bilgi tabanı sağlayarak analizin önceki yıllara göre daha sağlam temellerde olmasını ve günümüz trendleri ile uyumlu olmasını sağladı.

Garanti BBVA olarak, iç ve dış tüm paydaşlar ile grup stratejisi perspektifinden mevcut ve ortaya çıkabilecek beklentileri, riskleri ve fırsatları derlediğimiz 2020 yılı analizimizde, sektör raporlarını, küresel raporları, BM Çevre Programı Finans Girişimi (‘UNEP FI’) ve Küresel Raporlama Girişimi (‘GRI’) gibi uluslararası inisiyatifler ve meslek örgütlerinin tavsiyelerini inceledik ve güncel trendlere ışık tutan toplam 59 adet uluslararası rapora ait Grup bazındaki değerlendirmeleri dikkate aldık. Diğer yandan, BBVA Grubu’nda küresel çapta yatırımcılar ve sivil toplum kuruluşları için tamamlanan analizlerin çıktılarını da dikkate alarak öncelikli konu başlıklarımızı belirledik. Sonra görüşlerini almak üzere, anketler, toplantılar ve telefon görüşmeleri aracılığıyla Garanti BBVA’nın iç ve dış tüm kilit paydaş gruplarına ulaşarak, bu konular üzerinden kapsamlı bir paydaş analizi yaptık. Tabi olduğumuz ve gönüllü olarak takip ettiğimiz yönetmelikleri dikkate aldık, yazılı ve basılı tüm medya platformlarında analizler yaptık ve benzer kuruluşların bu kapsamdaki yayınlarını inceledik. Bunlara ek olarak globalde hem ana akım yatırımcılarımızı hem de sürdürülebilirliği ön planda tutan yatırımcılarımızı, üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarını ve dış trend analizinde de güncel trendleri analiz ettik.

Tüm başlıkların entegre iş stratejimizle örtüşmesini de göz önünde bulundurarak 2020 yılı önceliklendirme analizimizi tamamladık. Tamamlanan analiz sonucunda, 13 öncelikli başlık içerisinde; Sermaye Yeterliliği ve Finansal Performans, İklim Değişikliği, Kişisel Verilerin Sorumlu Kullanılması, Siber Güvenlik ve COVID-19 başlıklarının diğerlerine göre daha da öncelikli oldukları ortaya çıktı. Bu öne çıkan başlıklarla birlikte tüm öncelikli konularımız raporumuzda altı ana başlık altında toplandı: (1) Finansal Sağlık, (2) Sürdürülebilirlik, (3) Daha Fazla Müşteriye Ulaşma, (4) Operasyonel Üstünlük, (5) En İyi ve En Bağlı Takım ve (6) Data ve Teknoloji. Bu altı ana başlığa ek olarak, Kurumsal Yönetişim ve Tüm Risklerin Etkin Yönetimi ile 2020 yılını etkisi altına alan COVID-19 konuları tüm performans bölümleri ile entegre bir şekilde detaylarıyla ayrı bölümler olarak raporumuzda yer almaktadır.

2020 yılında hem iç hem de dış tüm kilit paydaşlarımız için İklim Değişikliği konusunun en öncelikli konu olduğunu gördük. Geçtiğimiz yıllarda güçlü ve sürdürülebilir bir sermaye yeterliliği ve finansal performansa sahip olmanın daha yukarılarda yer aldığını biliyoruz. Bu yıl açıkça gördük ki, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmamız ve İklim Değişikliği Etkilerini en aza indirecek aksiyonları almamız için zamanımızın daha da azaldığı hem iç hem de dış paydaşlarımız açısından her geçen yıl daha çok dikkate alınıyor ve tüm paydaşlarımız bu doğrultuda birlikte atacağımız her adımı en öncelikli konu olarak ele alıyorlar. 2020 yılında, geçtiğimiz yıllara göre farklı olarak hayatımıza giren COVID-19 pandemi süreci de öncelikli konularımız arasında yine diğer konulara göre öne çıkan konular arasında yer aldı. Çünkü yılın ilk çeyreğinde başlayan pandemi süreci tüm paydaşlarımızın gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Geçtiğimiz yıllardaki gibi 2020 yılındaki analizimiz de güçlü ve sürdürülebilir sermaye yeterliliği ve finansal performans konusunun, iklim değişikliği ve pandemi ile mücadelede şirketlerin süreci yönetim anlayışı ve bu anlayışla attıkları adımlarla kesinlikle beraber ele alınmasını gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Bunlarla beraber veri gizliliğinin ve siber risklerin yönetiminin önemi gibi konuları kapsayan dijital risklerin de 2020 yılı analizinde yine öncelikli beklentiler arasında olduğunu görüyoruz.