Paydaş Katılımı

Tüm paydaşlarımıza verdiğimiz büyük önem dolayısıyla, paydaşlarımızla düzenli iletişim içinde olmak ve onların fikirlerini dinlemek, bize her alanda daha kapsayıcı bir banka olma fırsatını sunuyor. Sürekli olarak paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler sayesinde, onların beklentilerini anlamak ve ihtiyaçlarını daha büyük bir hassasiyetle karşılamakla kalmıyor, risklerimizi ve fırsatlarımızı tespit edebilmemiz, önceliklerimizi ve stratejimizi daha kapsamlı bir şekilde belirleyebilmemiz için bize büyük bir fırsat sunuyor.

2020 yılı boyunca Garanti BBVA olarak çeşitli kanallar üzerinden iç ve dış tüm kilit paydaşlarımızla diyaloğumuzu sürdürdük. Bu diyaloglar sonucunda gelen geri bildirimler ve BBVA Grubu’nda Sorumlu Bankacılık Birimi’nin dahil olduğu çalışma grubu çıktılarını dikkate alarak öncelikli konularımızı belirledik. Bu konulardan yola çıkarak önceliklendirme analizimizi güncelledik ve belirlenen konuları önemine göre, hem iç hem de dış paydaşlarımızın nasıl önceliklendirdiğini ve hangi konuların ön planda olması gerektiğini ortaya çıkardık. Öncelikle paydaşlarımızı, Garanti BBVA üzerinde doğrudan ekonomik etkisi bulunan, dolaylı ekonomik etkisi bulunan ve yeni fırsatlar, bilgiler ve yaklaşımlar getirenler olarak gruplandırdık.

 Başlıca paydaş grupları bu analize göre; müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütler ve dernekler, hükümet organları ve düzenleyici makamlar ile uluslararası finans kurumları olarak belirlendi. Bu paydaş gruplarına ek olarak, toplumun ve sektörün ilgili konulara bakış açısını görebilmek için, bankacılık sektöründen örnekler, güncel uluslararası trendler ile basılı yayın organları ve sosyal medya geri bildirimleri de paydaş grupları ile birlikte önceliklendirme analizimizin bir parçası oldu. Daha sonra paydaşlarımızı, bağımlılık, etki, yakınlık, temsil, politika ve stratejik hedef ile sorumluluk kriterlerine göre değerlendirdik ve her bir paydaş grubu için ağırlık puanını hesapladık.

 Önceliklendirdiğimiz paydaşların çoğuna gerçekleştirdiğimiz anketlerle ulaştık. 500 müşteri ve 697 çalışanın katıldığı çalışmalar bağımsız bir şirket ve Banka’nın ilgili ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ek olarak, çalışmalar kapsamında yürürlükte olan tüm mevzuatlar incelendi ve 22.694 adet sosyal medya postuna bakıldı. STK’lar tarafından hazırlanan 20 kaynak ile sektör özelinde hazırlanan 59 adet rapor tarandı.

Paydaşlarımızdan, belirlenen 13 öncelikli konu arasında önemli gördükleri ve öne çıkarmak istedikleri konular için önceliklendirme yapmalarını ve önemli trendlere dair algıları ile Banka’nın uygulamaları hakkındaki görüş ve beklentilerini paylaşmalarını istedik.

Tüm başlıkların entegre iş stratejimizle örtüşmesini de göz önünde bulundurarak 2020 yılı önceliklendirme analizimizi tamamladık. Tamamlanan analiz sonucunda, 13 öncelikli başlık içerisinde; Sermaye Yeterliliği ve Finansal Performans, İklim Değişikliği, Kişisel Verilerin Sorumlu Kullanılması, Siber Güvenlik ve COVID-19 başlıkları diğerlerine göre öne çıkan başlıklar oldu. Bu başlıklarla birlikte tüm öncelikli konularımız raporumuzda altı ana başlık altında toplandı: (1) Finansal Sağlık, (2) Sürdürülebilirlik, (3) Daha Fazla Müşteriye Ulaşma, (4) Operasyonel Üstünlük, (5) En İyi ve En Bağlı Takım ve (6) Data ve Teknoloji.

 

MÜŞTERİLERİMİZ

PAYDAŞ GRUBU

 

 

 

MÜŞTERİLERİMİZ

KONU

 

 • Pandemi sonrası müşterilerin finansal destek ihtiyaçlarının artması ile birlikte yükselen kredi, borç erteleme/ yapılandırma, ücretsiz işlem yapma ihtiyaçları
 • Özellikle şubelerde daha hızlı hizmet, daha az bekleme süresi ve daha iyi hizmet deneyimi konusunda artan beklentiler
 • Müşterilerin bankamız ile temas ettiği noktalarda COVID-19 virüsünün bulaşmaması için önlem alınması ihtiyacı
 • Mesafe ve kapalı alandaki maksimum kişi sayısı kurallarına uyabilmek adına müşterilerin şube önünde sıraya girmesi ile bekleme süresinin kısaltılması ihtiyacı
 • Yüz yüze iletişimin azalması sonrası iletişimin kesintisiz bir şekilde farklı kanallardan devam ettirilmesi ihtiyacı
 • Şubeden hizmet alan müşterilerimizin azalması ve dijital bankacılık, ATM gibi şube dışı kanal kullanımına yönelik ihtiyacın artması
 • Yabancı Para krediler ve dış ticaretle ilgili yönetmelik değişikleriyle ilgili daha fazla bilgi ihtiyacı

ÖNCELİKLİ KONUYLA İLGİSİ

 

 

 • Kişisel Verilerin Sorumlu Kullanılması (veri gizliliği, sorumlu yapay zeka)
 • Kolay, Hızlı Çözümler ve Kendin Yap Seçenekleri
 • Sermaye Yeterliliği ve Finansal Performans
 • İş Etiği, Kültür ve Tüketicinin Korunması
 • İnsan Hakları
 • Kolay, Hızlı Çözümler ve Kendin Yap Seçenekleri
 

NE YAPIYORUZ

 • Müşterilerimiz ile pandemi sonrası değişen beklenti ve ihtiyaçlarını anlamak üzere anket çalışmaları gerçekleştirdi. Bu anket çalışmasında, 3 müşterimizden 1’i pandemi sonrasında finansal destek ihtiyacının oluştuğunu söyledi. Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla Garanti BBVA birçok destek sağladı.
 • Merkezi Müşteri Hizmetleri Temsilcisi (MMHT) Projesiyle, operasyonel işlemler merkezi bir ekip tarafından yürütüldü ve şubelerdeki KOBİ portföylerimiz üzerindeki operasyonel iş yükünü hafifletildi. Böylelikle portföylerimizin müşteri ilişkisi yönetimine daha fazla zaman ayırmasına destek olundu. Güncel olarak 209 MMHT, KOBİ portföyü olan tüm şubeler olmak üzere toplam 757 şubeye hizmet veriyor.
 • Pandemi ile birlikte müşterilerimizin banka temas noktalarında gerekli hijyen ve korunma önlemlerinin alınması ihtiyacı ön plana çıktı. Virüsün bulaşma riskinin önlenmesi için şubelerimizde ve ATM’lerimizde pandeminin en başından itibaren birçok önlem alındı. Şubelerimizden hizmet alan müşterilerimiz bu süreçte, hem sunduğumuz hizmetten hem de aldığımız önlemlerden duydukları memnuniyeti ilettiler. Şubelerden hizmet alan müşterilerimizin %97’si alınan önlemlerin yeterli olduğunu bildirdi. Bu kapsamda tüm Garanti BBVA lokasyonlarında maske/dezenfektan kullanımı, ateş ölçümü, sosyal mesafenin gözetilmesi gibi konulardaki aksiyonlar artırıldı.
 • Müşterilerimizin şube önünde sıraya girerek beklemeye başlaması ile birlikte, bu durumdan rahatsızlığını ileten müşterilerimiz oldu. Şubeler için yaptığımız anketlerde müşteriler dışarda beklemek istemediklerini/daha az beklemek istediklerini ilettiler. Özellikle sıcak havalarda bu durum daha etkili oldu. Bunun üzerine Gmatik algoritması ilk gelen ilk çıkacak şekilde düzenlendi ve 60 yaş üzeri müşterilere öncelik sağlandı.
 • Pandemi nedeniyle şubeye gelen müşteri sayıları azaldı. Dolayısıyla çalışanlarımız ve müşterilerimiz arasındaki yüz yüze iletişim kısıtlanmış oldu. Müşterilerimizin kesintisiz iletişim ve hizmet beklentisi ise aynı şekilde devam etti.İletişimi kesintisiz bir şekilde müşterilerimize sunabilmek için, şube çalışanlarımız ve merkezi çalışan ekiplerimiz ile müşterilerimizi arayıp sorarak ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiler.
 • Müşteri temsilcileri ise evden telefon ile hizmet vermeye devam etti. Temsilcilerimiz, müşterilerimizi arayıp hal hatır sorarak oluşan yeni ihtiyaçlarına en uygun çözümleri ürettiler. Pandemiden finansal olarak etkilenen müşterilerimize kredi/borç öteleme gibi teklifler sundular.
 • Çalışanlarımız, toplumun sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla, müşterilerimizi dijital kanallarımızı kullanmaya daha çok teşvik ettiler.
 • Dijital kanallara ek olarak, müşterilerimizin şube yerine ATM üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için aksiyonlar aldılar. Bu kapsamda para çekme işlem limitlerini artırıldı ve diğer banka ATMlerinden müşterilerimizin ücretsiz işlem yapmasını mümkün kılındı. → Nakit akışların ve ekstrelerin yanı sıra kritik ürünlerini ve hesaplarını kolayca takip edebilmeleri için KOBİ müşterilerimize mobil ve internet üzerinden sunulan hizmetler yeniden tasarlandı.
 • 2020 yılında, KOBİ portföylerimizin bilgiye daha hızlı ulaşmalarını sağlamak ve müşterilerimize daha kısa süre içinde ve doğru bilgi ile hizmet vermelerini mümkün kılmak amacıyla chatbot ve KoBilge uygulamalarımız hayata geçti. KoBilge içeriğinde yer alan 100’e yakın soru ile kullanıcılara anında aradıkları cevaba ulaşma kolaylığı sağlandı. Sürekli değişen ve gelişen KoBilge uygulamamız daha iyi bir müşteri deneyimi için portföylerimize destek olmaya devam ediyor.
 

ÇALIŞANLARIMIZ

PAYDAŞ GRUBU

 

 

 

ÇALIŞANLARIMIZ

KONU

 

 • Bankanın uygulamalarıyla ilgili çalışanların odağının ve memnuniyetinin artırılması; çalışan yolculuğunda var olan süreçlere ve karar mekanizmalarına dahil edilmeleri

ÖNCELİKLİ KONUYLA İLGİSİ

 

 

 • Sermaye Yeterliliği ve Finansal Performans
 • Kişisel Verilerin Sorumlu Kullanılması (veri gizliliği, sorumlu yapay zeka)
 • Kolay, Hızlı Çözümler ve Kendin Yap Seçenekleri
 • Kurumsal Yönetişim ve Tüm Risklerin Etkin Yönetimi
 • İş Etiği, Kültür ve Tüketicinin Korunması
 

NE YAPIYORUZ

 • Garanti BBVA çalışanlarının yaşayan fikirler geliştirebilmesi ve büyük düşünerek yenilikçi adımlar atabilmesi için gerekli altyapı ve teknik imkanları sunarken aynı zamanda fikir geliştirmenin yapılandırılmış eğitimlerini de çalışanlarıyla paylaşıyor.
 • 2020 yılında görüş ve öneri geliştirme platformları olan Önersen, GONG, Atölye ve Sor/Paylaş’ta pek çok farklı konu ele alındı.
 • Önersen platformunda 2007’den bu yana 25.000’den fazla görüş ve öneri paylaşıldı. GONG üzerinde ise 4 farklı proje için 18 fikir önerildi. Özellikle 2021 yılında çalışanların kullanımına sunulacak olan mobil uygulama ve COVID-19 sonrası dijital eğitimlerin daha verimli hale getirilmesi konuları öne çıktı.
 • 2020 yılının son çeyreğinde kurum değerlerini geliştirmek için tasarlanan fikir atölyesinde 2.500’den fazla çalışan değerlerin ve stratejik önceliklerin daha etkin yaşatılmasını sağlayacak fikirleri, düşünce odaklı tasarım tekniğiyle geliştirdi. Atölyeler sonucunda 250’den fazla fikir BBVA Grubu bünyesinde değerlendirilmek üzere iletildi.
 • 2019 yılında Genel Müdürlük birimlerinde uygulanmaya başlanan ve 2020 yılında farklı birimlerde yaygınlaşan çevik proje metodolojileri çalışanların gelişim gördüğü alanlarda ortak akılla iş geliştirmesine ve projelerini komitelere sunabilmesine katkı sağladı.
 • Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen BBVA Grubu Çalışan Bağlılığı Anketi ve Çalışan Memnuniyeti Anketi 2020 yılında da gerçekleştirildi. Yanı sıra, COVID-19 sonrası uzaktan ve dönüşümlü çalışma modelinin çalışanlar üzerindeki etkilerini anlamak üzere bir anket düzenlendi ve çalışanlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda bazı uygulamalar hayata geçirildi.
 

HİSSEDARLARIMIZ VE YATIRIMCILARIMIZ

PAYDAŞ GRUBU

 

 

 

HİSSEDARLARIMIZ VE YATIRIMCILARIMIZ

KONU

 

 • Pandemi döneminde volatilitesi yükselen makroekonomik göstergelerin hissedarlar ile iletişimi.
 • Aşağıdaki konularda daha fazla şeffaflık beklentisi: - Bankanın pandemi döneminde aldığı aksiyonlar ve aksiyonların operasyonel ve finansal etkileri. - Hızlı değişen piyasa koşulları nedeniyle aktif kalitesindeki bozulmanın düzeyi ve spesifik sektörler - Bankacılık sektöründeki yeni regülasyonlar ve etkileri - Para Birimindeki Dalgalanmalar - Faiz Oranları - Ödeme ertelemeleri ve bu kredilerin ödeme performansı
 • Çevresel, Sosyal ve Yönetişim alanlarında karşılaştırılabilir, kolay ulaşılabilir veri beklentisi.

ÖNCELİKLİ KONUYLA İLGİSİ

 

 

 • Sermaye Yeterliliği ve Finansal Performans
 • Kurumsal Yönetişim ve Tüm Risklerin Etkin Yönetimi
 • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler
 • Siber Güvenlik (siber atak, veri hırsızlığı, dolandırıcılık…)/Kişisel Verilerin Sorumlu Kullanılması (veri gizliliği, sorumlu yapay zeka)
 • İş Etiği, Kültür ve Tüketicinin Korunması
 • Finansal Sağlık ve Danışmanlık
 

NE YAPIYORUZ

 • Baş Ekonomist ve Yardımcı Baş Ekonomistimizin yer aldığı Garanti BBVA TV üzerinden yayınlanan makro konuşmalar video serisi aracılığı ile yatırımcılarla güncel makroekonomik gelişmeler üzerine değerlendirmeler paylaşıldı.
 • Finansal sonuç sunumlarında pandemi döneminde içinde bulunduğumuz durum ve alınan önlemler detaylı ve şeffaf olarak paylaşıldı.
 • Finansal sonuç sunumlarında şeffaflık artırıldı: Kredi portföyünün ayrıntılı sektörel kırılımı, pandemi dönemindeki regülasyon değişikliklerinin etkileri paylaşıldı.
 • Kredi aşamalandırma ve karşılama oranlarının sektörel kırlımı ile ihtiyatlı yaklaşımın detaylı açıklaması paylaşıldı.
 • İstikrarlı gelir üretim kapasitesi sayesinde 2020 yılında 2,15 milyar TL tutarında ek serbest karşılıklar ayrıldı. Bilançodaki toplam serbest karşılıklar 4,65 milyar TL’ye ulaştı.
 • Pandemi sonrası hızlı değişen piyasa dinamiklerinin olduğu 2020 yılında, yatırımcı ilişkileri ekibi video ve telekonferanslar aracılığı ile yatırımcılar ile buluşmaya devam etti.
 • Tüfex Tahvillerinin TL menkul kıymetler içindeki yüksek oranı faiz oranlarındaki ve enflasyondaki dalgalanmaya karşı koruma sağlıyor.
 • Makro göstergelerdeki dalgalanmalara rağmen bankanın yıllar içerisinde korumayı başardığı yüksek marj ve kârlılık seviyesi hakkında bilgi verildi.
 • Gerçekleşen ve olası regülasyonların etkilerine karşı bankanın aksiyon planları hakkında bilgi paylaşıldı.
 • Hissedarlar ve yatırımcılar ile etkin iletişimi güçlendirmek için yatırımcı ilişkileri web sitesi daha iyi bir kullanıcı deneyimi ve Çevresel Sosyal ve Yönetişim Bilgi Dokümanı eklemesi ile yenilendi.
 • Garanti BBVA CDP İklim Değişikliğine Programı’na 2009 yılından beri, CDP Su Programı’na ise 2015 yılından beri her yıl raporlama yapıyor. Banka’nın tüm raporları web sitesinde kamuoyu ile paylaşılıyor. CDP programlarına ek olarak Garanti BBVA, TCFD (Finansal İstikrar Kurulu’nun İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü) Tavsiyelerinin ilk destekçileri arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yılki Entegre Faaliyet Raporu’nda da portföyü içindeki karbonla bağlantılı krediler oranı ile düşük karbonlu yatırımlara yönlendirilen toplam finansman tutarlarını da paylaştı.
 • Bu sene ilk defa, oluşturulması için dünya genelinde davet alan 30 bankadan biri olan Garanti BBVA 2019’da lansmanı yapılan UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri doğrultusunda Etki Raporunu da bu yılki Entegre Faaliyet Raporu kapsamında paydaşlarımız ile paylaştı.
 

FİNANSAL KURUMLAR

PAYDAŞ GRUBU

 

 

 

FİNANSAL KURUMLAR

KONU

 

 • Borçlanma araçlarının kredi derecelendirme notları yıl içerisinde bazı kredi derecelendirme firmaları tarafından düşürüldü.

ÖNCELİKLİ KONUYLA İLGİSİ

 

 

 • Güçlü ve Sürdürülebilir Finansal Performans
 • İnsan Hakları
 • Etik Davranış ve Tüketicinin Korunması
 • Çevresel Etkileri ve İklim Değişikliği
 • Çeşitlilik ve İş-Yaşam Dengesi
 • Kurumsal Yönetişim
 

NE YAPIYORUZ

 • Mevcut ve yeni sözleşmelerde yer alan ilgili maddeler ile ilgili müzakereler ve değişiklikler yıl boyunca yapıldı.
 • Eşbaşkanlığını yürüttüğümüz Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu tarafından, Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin kapsamı, yatırım tutarı limitinin düşürülmesini ve Bankaların finanse ettiği projelerin etkileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayacak, çevresel ve sosyal risklerin yönetilmesi konusunda yol gösterici olacak bazı hükümleri içerecek şekilde genişletildi.
 • Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) çatısı altında Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin final versiyonu için diğer bankalar ve uluslararası finans kuruluşlarıyla birlikte bir dizi paydaş görüş toplantısı düzenlendi. Sorumlu Bankacılık Prensipleri, 22 Eylül 2019'da New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında lanse edildi. Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensiplerini uygulamayı taahhüt eden bankalar arasında Türkiye’den Garanti BBVA da 6 banka ile birlikte yer aldı.
 • UNEP FI Etki Analizi Çalışma Grubu, finans sektöründe portföy etki analizi metodolojisi üzerinde çalışmak için bir dizi görüş toplantısı düzenlendi.
 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE DERNEKLER

PAYDAŞ GRUBU

 

 

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE DERNEKLER

KONU

 

 • ÇSY Yönetimi ve Sürdürülebilir Finans konusundaki bilgi birikimimizin ve derinlemesine deneyimimizin paylaşılması
 • Portföylerimizin düşük karbona giden yollarla uyumlu hale getirilmesi

ÖNCELİKLİ KONUYLA İLGİSİ

 

 

 • Çeşitlilik ve İş-Yaşam Dengesi
 • Kurumsal Yönetişim ve Tüm Risklerin Etkin Yönetimi
 • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)
 • Sermaye Yeterliliği ve Finansal Performans
 • İnsan Hakları
 • İş Etiği, Kültür ve Tüketicinin Korunması
 

NE YAPIYORUZ

 • Garanti BBVA, 2018 yılı Mayıs ayında devreye aldığı Sürdürülebilirlik Web Sitesini paydaşların iyi uygulamaları ve global trendler ve gelişmeler çerçevesinde yaşayan bir platforma dönüştürerek bu yıl yine aktif paylaşımlarına devam etti.
 • Garanti BBVA, 2019 yılında imzacı olduğu UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensiplerini banka içerisindeki iş yapış şekline entegre etmeye devam etti. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Paris Anlaşması ile uyumlu olarak, 21. yüzyıl toplumunda ve ekonomisinde bankacılığın yeni rolünü tanımlayan bu prensipler, sürdürülebilir, eşit ve refah bir geleceğe ulaşmada bankacılık sektörünün etkisini en yüksek düzeye çıkarmayı amaçlıyor.
 • 2014 yılından itibaren proje finansmanı faaliyetleri kapsamında yeni elektrik üretimi yatırımlarına sağlanan toplam finansman tutarının %100’ü yenilenebilir yatırımlara yönlendirildi.
 • Cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğe verdiği önem ve bu alanda attığı adımlar sayesinde Garanti BBVA 2020 yılında da Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer almaya hak kazandı. Banka, bu alandaki çalışmalarını ve deneyimlerini, başkanlığını yürüttüğü ve üyesi olduğu dernekler aracılığıyla tüm paydaşlarına aktarmaya 2020 yılında da devam etti.
 

RESMİ MAKAMLAR VE DÜZENLEYİCİ KURUMLAR

PAYDAŞ GRUBU

 

 

 

RESMİ MAKAMLAR VE DÜZENLEYİCİ KURUMLAR

KONU

 

 • TBB Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu
 • PMR (Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı PMR Türkiye Projesi)
 • SPK Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu
 • Borsa İstanbul Gelecekte Var Olmak, Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi
 • TCMB Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Projesi ve BKM Kolay Adres Projesi Çalışmaları
 • Uzaktan müşteri kazanımı düzenlemeleri ile yüz yüze kimlik tespiti, ıslak imza ve basılı sözleşmelerin kullanılmasına gerek kalmaksızın dijital kanallar üzerinden Banka müşterisi olabilme imkanı sağlanması.
 • Açık bankacılık düzenlemeleri ile finansal sistemdeki verilerin belirlenen düzenlemelere uygun bir şekilde standart uygulama programlama ara yüzleri aracılığıyla yetkilendirilmiş üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların erişimine açılması.

ÖNCELİKLİ KONUYLA İLGİSİ

 

 

 • İklim Değişikliği: Fırsatlar & Riskler
 • Kolay, Hızlı Çözümler ve Kendin Yap Seçenekleri
 • Kapsayıcı Büyüme (topluma katkı, girişimcilik, finansal kapsayıcılık, finansal eğitim)
 

NE YAPIYORUZ

 • Garanti BBVA Sürdürülebilir Finans Ekibi 2017-2023 yılları arasında uygulanacak olan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ve BDDK’ya yapılması planlanan iklim finansmanı raporlaması hakkında görüş iletti.
 • Garanti BBVA Sürdürülebilir Finans Ekibi PMR Projesinin düzenlediği 2. Uygulama Fazı bilgilendirme toplantılarına katılım sağladı. Pilot ETS uygulamasına yönelik yasal ve kurumsal altyapının geliştirilmesine yönelik görüş iletildi.
 • SPK tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporunu 2020 Entegre Faaliyet Raporu kapsamına dahil etti. Ayrıca üyesi olduğu STK’lar aracılığıyla iş dünyasına bu alanda bilgilendirmeler gerçekleştirdi. Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise bu alanda ERTA’nın gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte açılış konuşmasını üstlendi.
 • Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin katılmış olduğu raporlarda Borsa İstanbul’un hazırlamış olduğu rehbere atıfta bulunarak bu alandaki farkındalığı artırmaya devam etti.
 • FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) adı para transferi sistemi ile Banka müşterileri TCMB aracılığıyla belirli bir limit dahilinde 7 Gün 24 saat, anlık olarak transfer gerçekleştirebilecekler.
 • “Kolay Adres” uygulaması ile müşteriler kendilerine yapılacak para gönderimini kolaylaştırmak amacıyla IBAN bilgisini Garanti BBVA mobil veya Kurumsal BBVA Mobil şube üzerinden cep telefonu, e-posta, kimlik, vergi veya pasaport numarası ile eşleştirebiliyor. Aynı şekilde göndericinin IBAN yerine örneğin cep telefonu numarası yazarak para transferi yapabilmesine de olanak sağlandı.
 • Garanti BBVA, BDDK nezdinde gerçekleştirdiği sunum çalışması ile diğer ülke uygulamaları, teknolojik gelişmeler, süreç tasarımında dikkate alınan riskler ve risk indirgeme yöntemleri hakkındaki araştırma ve çalışmalarını kurum ile paylaştı.
 • TBB çalışma gruplarında uzaktan müşteri kazanımı sürecinin mümkün olan en iyi güvenlik seviyesi ve müşteri deneyimi dengesi ile uygulanabilmesi için uygulama esaslarının belirlenmesinde aktif rol üstlendi.
 • TBB tarafından düzenlenen eğitim faaliyetlerinde yer alarak sektörün diğer üyeleri ve regülatör ile ortak değerlendirmeler ve araştırma çalışmalarında bulundu.
 • TCMB ile açık bankacılık düzenlemelerinde çalışma gruplarında görüşler bildirdi.
 • Garanti BBVA, TBB çalışma gruplarında açık bankacılığın en faydalı ve en güvenli şekilde uygulanması için esasların belirlenmesinde aktif rol üstlendi.
 

ÜST YÖNETİM

PAYDAŞ GRUBU

 

 

 

ÜST YÖNETİM

KONU

 

 • Risk yönetiminin iyileştirilmesi
 • Müşteri deneyiminin sürekli iyileştirilmesi ve yeni hizmet modeli sonrası iyileştirme çalışmalarının sürmesi
 • Çalışanlara, esnekliğin, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması
 • Projelerin hız kesmeden sürmesi ve kaynağın efektif kullanılması
 • Pandeminin aktif olarak üst yönetim tarafından takip edilmesi

ÖNCELİKLİ KONUYLA İLGİSİ

 

 

 • Sermaye Yeterliliği ve Finansal Performans
 • Çalışan Bağlılığı ve Yetenek Yönetimi
 • Kurumsal Yönetişim ve Tüm Risklerin Etkin Yönetimi
 • Etik Davranış ve Tüketicinin Korunması
 • Kolay, Hızlı Çözümler ve Kendin Yap Seçenekleri
 

NE YAPIYORUZ

 • Risk yönetimi tarafında bankanın odağı pandemi sebebiyle bankanın kredi ötelemeleri, yapılandırmalar ve karşılık tutarlarındaki artış (regülasyon değişimleri de dahil olmak üzere ihtiyatlı yaklaşım sonucu) gibi konulara kaymıştır. Finans tarafında ise gerekli aktif rasyosu, diğer limitlere uyum, kredi mevduat büyüme dengesi, likidite yönetimi, faiz ve marj yönetimi kritik konular oldu. Bu kapsamda hem BBVA ile takip hem de Üst Yönetim takibi için ilgili ekipler kapsamlı raporlar oluşturuldu.
 • Pandemi ile birlikte, şubelerdeki operasyonel iş yükünü minimize etmek, süreçleri dijitalleştirmek ve müşterilere sunulan hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek amacıyla yapılan çalışmalar hız kazandı.
 • İnsan Kaynakları tarafında çalışan sağlığı, dezenfeksiyon, COVID-19 takibi, uzaktan çalışma – ofis dengesi ve dönüş planları gibi ana konular gündem oldu. Çalışan memnuniyeti kapsamında teknoloji tarafı ile aktif çalışılarak çalışanlar için uzaktan çalışma mümkün kılındı.
 • Yatırım bütçelerini, yeni strateji ile uyumlu olarak, çeyreklik ve dinamik şekilde yöneterek, teknolojik dönüşümdeki değişim hızı çevik yaklaşımlarla yakalanıyor. Her çeyrek yapılan PSM (proje strateji toplantıları) ile, ana öncelikler gözden geçiriliyor ve yeni gelişmelere yönelik değişiklikler yapılıyor. Toplantı kararları doğrultusunda, etkin önceliklendirme süreçleri ile, banka stratejisine en uygun ve en büyük etkiyi yaratacak projelere kaynak önceliği veriliyor.
 • COVID-19 ilk dönemlerinde üst yönetim birkaç ay günlük olarak toplantılar gerçekleştirerek bir araya geldi. Hem kritik metriklerin ve finansal durumun yakın takibi, hem COVID-19 önlemleri ve çalışanların durumuna ilişkin konular gündem maddeleri oldu. Bu toplantılar halen, haftada bir olarak devam ediyor.