Sürdürülebilirlik ve
Toplumsal Yatırımlar

Garanti BBVA, enerji, su ve iklim dahil olmak üzere kendi operasyonları yoluyla doğal kaynaklar üzerindeki doğrudan etkisi ve iş faaliyetleri dolayısıyla yarattığı etkiye odaklanıyor. Toplumsal yatırımlarla ve iş birlikleriyle farkındalık yaratırken, toplumun sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunuyor.

İLGİLİ GÖSTERGELER20212022Denetlenen Veri
Toplam yıllık kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları (tCO2e) 18.643 18.981 check_circle
Raporlama dönemindeki sera gazı emisyonu yoğunluğu (tC2e/Toplam Aktifler) 22 14,6 check_circle
Toplam yıllık atık miktarları 248 ton 215 ton check_circle
Sera gazı yoğunluğunun baz yıla göre yüzdelik değişimi %96 %97 check_circle
Toplam yıllık kapsam 3 sera gazı emisyonları (tCO2e) 61 411 check_circle
Finanse edilen yenilenebilir enerji projeleri ile engellenen toplam yıllık emisyonlar (mtCO2e) 8.48 14.05 check_circle
Toplam yıllık enerji tüketimi (MWh) 156.800 161.320 check_circle
Toplam yıllık su tüketimi (1000 m3) 186 233 check_circle
Finansmanına dahil olunan RES’lerin kurulu güçlerinin pazar payı %26,5 %25,3 check_circle
Yeni yatırım enerji üretimi portföyündeki yenilenebilir enerji projeleri (yeni proje finansmanı işlemlerinde) %100 %100 check_circle
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi'ne tabi tutulan proje sayısı (kümülatif) 85 88  check_circle
Çevresel ve sosyal konularda müşterilere saha ziyaretleri 4 36 check_circle
Çevresel ve sosyal konular hakkında bilgilendirilen müşteriler ve finansal kuruluşlar 18 15  
Sürdürülebilirlik risklerinin etkin yönetimi ile katkıda bulunulan SKA’ların sayısı 16 17  
Sürdürülebilir ürün / kredi sayısı 50 55  
Sürdürülebilir kalkınmaya katkı (milyar TL, kümülatif) 60 88 check_circle
Sürdürülebilirlikle ilgili inisiyatiflere katılım ve üyelikler 29 29
Katkıda bulunulan sürdürülebilirlik çalışma grupları 48 52
Garanti BBVA’nın dahil olduğu sürdürülebilirlik endekslerinin sayısı 10 11
Garanti BBVA’nın katkıda bulunduğu politikalar / görüş bildiri sayısı 15 16
Çevresel ve sosyal çalıştaylar ve konferanslar 8 19
Çalıştaylar ve konferanslarda ele alınan / tartışılan konular 25 26
Toplumsal yatırım programlarının odaklandığı alan sayısı 4 4
Toplumsal programlara yatırım tutarı (milyon TL)* 43,6 71,7 check_circle
KOBİ girişimleri (uygulamalar ve etkinlikler dahil) 8 6
Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'na başvurması teşvik edilen kadın girişimciler (kümülatif) 41,6 bin 43,1 bin
Kadın girişimciliği etkinliklerine katılan ve Garanti BBVA’nın finansal farkındalığın geliştirilmesine yardımcı olduğu kadınlar (kümülatif) 10.435 11.235
Uluslararası finans kuruluşlarından kullanılan sürdürülebilirlik fonlarının toplamı (milyon ABD doları) 1.722 1.370

* BBVA Grubu ile uyumlanmak üzere, 2022 itibarıyla toplumsal programlara yatırım tutarı kapsamına yönetim giderleri de dahil edilmeye başlanmıştır

 

Kolay Erişim