İnsana Yatırım

Garanti BBVA, en iyi ve en bağlı takımı kurma önceliğinde, çalışanlarının gelişimini, mutluluğunu ve sağlığını merkeze alan yatırımlar yapıyor. Fırsat eşitliği ve çeşitliliği gözeten, yapıyor. Fırsat eşitliği ve çeşitliliği gözeten, çağdaş ve insan haklarına tam saygılı kapsayıcı bir çalışma kültürü benimsiyor.

İLGİLİ GÖSTERGELER20212022Denetlenen Veri
Çalışan sayısı 18.354 18.544  
Çalışan bağlılığı skoru* 4.22 4,30  
Yüksek performanslı çalışanların devinim hızı %3,5 %3,8  
Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi 88.56 89.06  
Çalışan mutluluğuna yönelik program sayısı 11 12  
Dijital eğitimin toplam eğitim saati içindeki payı %41 %46  
Kişi başına düşen eğitim saati 37,8 42,17  
Cinsiyet eşitliği eğitimini tamamlayan çalışan sayısı 6.811 13.363 check_circle
Kadın çalışanların toplam çalışan sayısına oranı*** %58 %58 check_circle
Kadın / Erkek çalışanlarımız maaş oranı**/*** 1,11 1,07 check_circle
Üst ve orta yönetimde kadın çalışan oranı*** %40 %40 check_circle
Doğum iznine ayrılan kadın çalışan sayısı*** 489 415 check_circle
Babalık iznine ayrılan erkek çalışan sayısı*** 382 331 check_circle
Doğum izni dönüş oranı*** %88 %96 check_circle
Gelir getiren rollerdeki kadın çalışan oranı***   %65 check_circle
Kayıp iş günü oranı 0.02 0.02 check_circle
Çalışanlardan gelen toplam soru ve yorum 6.293 9.726  

* Her yıl bağımsız bir araştırma şirketi tarafından tüm BBVA ülkelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışan bağlılığı anketi skorları 5 üzerinden değerlendirilmiştir.
** Ortalama metriğinin uç değerlerden (çok yüksek/çok düşük) negatif etkilenmesi dolayısıyla medyan değeri verilmiştir.
*** Garanti BBVA Teknoloji, Garanti BBVA Mortgage ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri çalışanları hesaplamalara dahil edilmemiştir.

Garanti BBVA Yetenek ve Kültür, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip, kurumsal stratejik kararları ve hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle iş birliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş yetenek programlarını yürütür. Tüm çalışmalarının temelinde en iyi ve en bağlı takımı kurmak ve bu takım için oluşturduğu ideal, kapsayıcı çalışma kültürü ve ortamını sürdürme hedefi yatar.

Banka, çalışanlarına fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir iş ortamı yaratmak için azami özeni gösterir. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemleri alır ve çalışanlarına eğitimler düzenler. Çalışanlara sağlanan özel eğitimler ve alınan önlemlerin yanında, Garanti BBVA, çalışan memnuniyetini artırmak ve daha zengin bir çalışma deneyimi sunmak amacıyla İYİ (İş Yaşam İlişkisi) adı altında iş ve özel yaşamı dengeleyici bir program yürütüyor.

 

Kolay Erişim