Komiteler ve
Politikalar

Gözetim işlevi için Banka bünyesinde oluşturulmuş çok sayıda komite bulunmakta olup, Yönetim Kurulu tüm Banka’yı bu komiteler aracılığı ile gözetleyip denetliyor.

Komitelerin yapısı, faaliyetleri ve etkinliği düzenli olarak gözden geçiriliyor. Bununla birlikte, komite süreçlerinin ve dokümantasyonunun sistemsel olarak izlenebilirliğini ve kayıt altına alınmasını sağlamak üzere gerekli aksiyonlar alınıyor.

Yönetim Kurulu onaylı komitelerin sayısı 9 olup bu komiteler şunlardır; Kredi, Denetim, Kurumsal Yönetim, Risk, Ücretlendirme, Bilgi Güvenliği, Bilgi Teknolojileri (BT) Strateji, Bilgi Sistemleri (BS) Yönlendirme ve Veri Paylaşım komiteleri.

Bu komitelere ek olarak, Kurumsal Güvence, Portfolyo Strateji, Aktif Pasif, Risk Yönetimi, Veri Güvenliği ve Verinin Korunması, Gider Yönetimi ve Verimlilik, Kurumsal Kriz ve İş Sürekliliği Yönetim, Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik, Operasyonel Risk Kabul ve Ürün Yönetimi, Etik ve Doğruluk, Bilgi Sistemleri Süreklilik komiteleri bulunuyor. Tüm komitelerde Üst Yönetim seviyesinde en az bir katılımcı olmakla beraber Yönetim Kurulu Üyesi bulunan komitelerin toplam komitelere oranı %95 seviyesinde etkin yönetişim yapısının göstergesi.

Garanti BBVA’nın vazgeçilmez değerleri olan; güven, doğruluk, hesap verebilirlik ve şeffaflık prensiplerine bağlılık, Banka’nın başta müşterileri ve çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarına karşı en temel sorumluluğu olup, aynı zamanda güçlü itibarının da güvencesi.

Garanti BBVA, sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık anlayışı, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkeleri’ne ve etik değerlere verdiği önem paralelinde, davranışlar ve iş ilişkilerini düzenlemek amacıyla birçok politika, ilke ve beyan oluşturuyor. Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri yanı sıra Etik Satış İlkeleri hakkında yayınlanmış güncel duyurular bulunuyor. Etik Satış İlkeleri dokümanında Banka’nın en büyük değeri olan “itibar” kavramının önemine vurgu yapılarak bu kapsamda çalışanlardan satış yaparken uymaları beklenen etik kural ve davranışlar detaylı bir şekilde anlatılıyor. 2022 yılında Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikası güncellendi.

Komiteler ve Politikalar aracılığıyla Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve Banka arasında etkin bir altyapı kurulu ve bu yapı kurumsal kültürü güçlendiriyor ve en iyi yönetişim uygulamalarını hayata geçirmekte önemli rol oynuyor.

 

Kolay Erişim