Rapor Hakkında

T. Garanti Bankası A.Ş. (‘Garanti BBVA’) olarak, finansal ve finansal olmayan performansımızın bütünsel bir değerlendirmesi ile geleceğe dönük stratejimizin paylaştığı 6. entegre faaliyet raporunu sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bu raporun amacı, sadece bir Banka olarak değil, çevreye, insana ve topluma karşı sorumlulukla hareket eden bir kurum olarak paydaşlarımız için nasıl değer yarattığımızı, öngörülerimizi, oluşabilecek riskler ve fırsatlara karşı nasıl aksiyon aldığımızı açık ve anlaşılır şekilde aktarmak.

2022 Entegre Faaliyet Raporu, 1 Ocak - 31 Aralık 2022 dönemini kapsayacak şekilde hazırlandı. Rapora, bu tarihten sonra ve Yönetim Kurul’u onay tarihi olan 13 Mart 2023'e kadar olan önemli olaylar da dahil edildi. Rapor, aksi belirtilmediği sürece, Türkiye’deki faaliyetlerin yanı sıra Hollanda ve Romanya’daki uluslararası iştirakleri, Kıbrıs ve Malta’daki yurt dışı şubeleri, Şangay’da bulunan birer uluslararası temsilciliği hakkında bilgileri içeriyor.

IFRS Vakfı’nın (IFRS Foundation) Sürdürülebilirlik Birliği (IFRS Sustainability Alliance) üyesi ve Entegre Raporlama Türkiye Derneği’nin (ERTA) kurucu üyesi olarak, raporu IFRS Vakfı (IFRS Foundation) Entegre Raporlama Çerçevesi ’ne (Integrated Reporting Framework) uyarak hazırladık. Bu kapsamda, Entegre Raporlama Çerçevesinde önerildiği gibi öncelikli konular, iş stratejisi ve 2022 performansı arasındaki bağlantıyı net bir şekilde raporda yer verdik. Yine raporda, değer yaratım modelimizi, çift yönlü önceliklendirme analizimizi, yıllık faaliyetlerimizi, finansal ve finansal olmayan performansımızı, beklentilerimizi, ana öncelikli konularda hedeflerimizi, kurumsal yönetişim ve risk yönetimi yaklaşımımızı detaylıca paylaşıyoruz.

2022 Entegre Faaliyet Raporu’muz, Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative - GRI) Standartlarına uyumlu olarak hazırlandı. ‘Giriş’, ‘Garanti BBVA Hakkında’, ‘Değer Yaratımımız’, ‘2022’de Yarattığımız Değer’, ‘Yönetişimimiz’, ve ‘Finansal Raporlar ve Ekler’ başlıklı 6 ana bölüm bulunuyor. Raporda, GRI Standartları İçerik Endeksine, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (‘UNGC’) ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (‘WEPs’) İlerleme Raporu’na ve İklime Dayalı Verilerin Beyanı Görev Gücü (TCFD) tavsiyeleri ile uyumlu olarak iklimle ilişkili beyanlara ilişkin bir özet tablosuna yer verildi ve Garanti BBVA’nın imzacıları arasında bulunduğu Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifi (‘UNEP FI’) tarafından oluşturulan Sorumlu Bankacılık Prensipleri doğrultusunda yayımlanan üçüncü Etki Raporuna ilişkin bilgiler paylaşıldı. Ernst & Young denetimi ve Yönetim Kurulu kararıyla yayınladığımız 2022 Entegre Faaliyet Raporu, Banka’mız Olağan Genel Kurulu’nda sunulacak.

Ernst & Young, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler için gerçekleştirdiği bağımsız denetime dair makul güvence; sınırlı güvence raporunda ayrıntılı olarak tanımlanan seçilmiş finansal olmayan bilgiler için ise sınırlı güvence verdi. Raporda 2022 yılı için denetlenen finansal olmayan verileri ilgili tablolarda işaretledik. Bu gösterimle Garanti BBVA olarak, sürdürülebilirlik konularında yanlış bir izlenim verme veya yanıltıcı bilgi verme süreci olan “yeşil aklama (greenwashing)”i, kendi raporlamamızda önlemeyi amaçladık.

GİRİŞ

İlk bölümde Garanti BBVA’nın değer yaratım hikayesinin 2022 Entegre Faaliyet Raporu’na yansımasını içeren ‘Sunuş’, ‘Rapor Hakkında’, ‘Garanti BBVA Yönetim Kurulu Başkanı’nın’ ve ‘Genel Müdürü’ün’ açılış mesajları yer alıyor.

GARANTİ BBVA HAKKINDA

İkinci bölümde ise Banka’nın stratejisi ve iş modeli, ortaklık yapısı, Garanti BBVA hissesi, iş kolları ve iştirak faaliyetleri ile rekabet üstünlükleri anlatılıyor. Bunu anlatırken, Banka’nın sektördeki konumu da verilerek, Türkiye ekonomisi ve Türk bankacılık sektöründeki temel göstergeler, önemli gelişmeler ile önümüzdeki dönem beklentileri de sunuluyor.

DEĞER YARATIMIMIZ

Üçüncü bölümde değer yaratım modelimiz anlatılıyor. Bu amaçla, ‘çift yönlü önceliklendirme analizi’ sonucunda belirlenen 13 öncelikli konu, stratejik önceliklilerimizin bu konular ile ilişkisi, faaliyetlerimizle yarattığımız değer ve faaliyetlerimizle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yaptığımız katkıyı, aldığımız ilgili aksiyonları belirterek aktarıyoruz.

2022’DE YARATTIĞIMIZ DEĞER

Dördüncü bölümde ise Entegre Raporlama Çerçevesi’ne göre değer yaratımında yer alan sermaye öğelerinin çıktıklarını 5 başlıkta anlatıyoruz. Öncelikle, 2022 yıl sonu finansallarına ve anahtar göstergelerine yer verilen ‘Finansal Değer’ başlığı ile ekonomimize ve paydaşlarımıza yarattığımız değeri açıklıyoruz. Ardından geçmiş ve güncel performansın açıklandığı, hedefler ile alınan aksiyonların belirtildiği, ‘Data ve Teknoloji’, ‘İnsana Yatırım’, ‘Müşteri Deneyimi’ ve ‘Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar’ başlıkları ile bu alandaki faaliyetlerimizin paydaşlarımız, çevre ve toplum nezdinde yarattığı değere yer veriyoruz.

2022 yılında bu bölümde hazırladığımız 2 dakikalık videolarda bazı paydaşlarımız, iş birliklerimizle yarattığımız etkiyi ve değeri kendi perspektiflerinden değerlendirdiler. Böylelikle, iklim kriziyle mücadeleden, eşitsizliklerin azaltılmasına; nitelikli eğitimden, insana yakışan ekonomik büyümeye bir çok alanda sağladığımız katkıyı paydaşlarımızın gözünden izleme fırsatı sunduk.

YÖNETİŞİMİMİZ

Beşinci bölümde kurumsal yönetim organları, faaliyetleri, iç kontrol, denetim ile risk yönetimimizin yer aldığı ‘Yönetişimimiz’ bölümü yer alıyor.

FİNANSAL RAPORLAR VE EKLER

Son bölümde 2022 Entegre Faaliyet Raporu web sitesinde bulunan Garanti BBVA’nın denetimden geçmiş, ‘Bağımsız Denetçi Görüş ve Güvence Raporları’ ve ‘Sorumluluk Beyanı’ ile beraber yıllık ‘Konsolide’ ve ‘Konsolide olmayan Finansal Raporlarına’ yer veriliyor. ‘İletişim Bilgileri’, ‘UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri Etki Raporu’ ile ‘GRI standartları içeriğine göre hazırlanan UNGC ve WEPs analizi’ dahil 8 adet raporun yer aldığı ‘Ekler’ başlıkları da bu bölümde yer alıyor.

 

Kolay Erişim