Finansal Değer

Gerçek ve sorumlu bankacılık ilkesiyle sermaye yaratımını ve etkin kullanımını hedefleyen Banka, disiplinli büyümesi, dinamik yönetilen bilançosu ve güçlü ilişki bankacılığı ile sağlam finansal performansını sürdürülebilir kılarken ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlıyor.

İLGİLİ GÖSTERGELER20212022
Aktif Büyümesi (%) %57 %53
TL Kredi Büyümesi (%) %27 %79
YP Kredi Büyümesi (%) -%7 -%10
Takipteki Krediler Oranı (%) %3,6 %2,6
Net Toplam Kredi Riski Maliyeti1 (bp) 106 130
Swap maliyetleri dahil Net Faiz Marjı (%)2 80 bp daralma 516 bp genişleme
Net Ücret ve Komisyon Büyümesi (%) %40 %97
Operasyonel Giderler (%) %28 %81
Gider/Gelir Oranı3(%) %33,4 %23,6
Kaldıraç 9,6 7,5
Ortalama Özkaynak Kârlılığı (%) %19,7 %51,0
Sermaye Yeterlilik Oranı (%)* %14,1 %16,8
Çekirdek Sermaye Yeterlilik Oranı (%)* %11,5 %14,5

1 Kur etkisi hariç net kredi riski maliyetini ifade eder. Kur etkisi, % 100 hedge edilmiş olup net kâra etkisi yoktur.
2 Solo Banka raporlamasına göre, günlük ortalamalar kullanılarak hesaplanmıştır.
3 Gelir tanımı: Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + YP provizyon hedgeleri hariç Net Ticari Kâr Zarar + Provizyon iptalleri hariç Diğer Gelirler + İştiraklerden Elde Edilen Gelirler
* BDDK geçici önlemleri hariç.

 

 

Kolay Erişim