GRI Standartları
İçerik Endeksi

GRI BİLDİRİMİ BEYAN SAYFA NUMARASI, KAYNAK VE/VEYA DOĞRUDAN CEVAPLAR
GRI 2: GENEL BİLDİRİMLER 2021
2-1 8, 22-23
2-2 8
2-3 8, 248
2-4 Önceki raporlama dönemine dair bir değişiklik mevcut değildir
2-5 8-9, 190, 194-195
2-6 14, 20, 24-25, 38-39, 44-53, 76-77, 95, https://surdurulebilirlik.garantibbva.com.tr/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/ garanti-bbva-ve-surdurulebilirlik/cevresel-etkilerimizin-yonetimi/tedarik-zinciri-yonetimi/
2-7 78, 118-119, 128-129
2-8 Tablo 5.8, https://www.garantibbvainvestorrelations.com/en/images/pdf/GarantiBBVA-31122022-Consolidated_ Financial_Report.pdf
2-9 122, 123, 164 -186, 190-191, 196-206
2-10 169, 173
2-11 172, 174, 180
2-12 164 -185, 190-191, 196-206, 215
2-13 172-173, 180-181, 202-206
2-14 172-173, 180-181, Sürdürülebilirlik Politikası (https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsalyonetim/detay/Surdurulebilirlik-Politikasi/848/3624/0)
2-15 170, Sermaye Piyasası İşlemlerine ilişkin Politika
2-16 49, Etik ve Doğruluk İlkeleri
2-17 216
2-18 Kurumsal Yönetim Politkası
2-19 128-129, 187-188, Ücretlendirme Politikası (https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/ compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0)
2-20 Ücretlendirme Politikası
2-21 Banka gizlilik politikası gereği açıklanmamaktadır.
2-22 11, 14-15, 62-95, 125
2-23 72-73, 118-131, 151,190-191
 

Kolay Erişim