UNEP FI Sorumlu Bankacılık
Prensipleri Etki Raporu

RAPORLAMA VE ÖZ DEĞERLENDİRME GEREKLİLİKLERİ BANKANIN YANITININ GENEL ÖZETİ BANKANIN TAM YANITI/İLGİLİ BİLGİ İÇİN REFERANS(LAR) /BAĞLANTI(LAR)
İLKE 1: UYUM SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA AMAÇLARI, PARİS İKLİM ANLAŞMASI VE İLGİLİ ULUSAL VE BÖLGESEL ÇERÇEVELERDE İFADE EDİLDİĞİ ÜZERE, İŞ STRATEJİMİZİ BİREYLERİN İHTİYAÇLARINA VE TOPLUMLARIN AMAÇLARINA UYGUN OLACAK VE KATKIDA BULUNACAK ŞEKİLDE UYUMLU HALE GETİRECEĞİZ.
Hizmet sunulan ana müşteri segmentleri, ürün ve hizmet türleri, ana sektörler ve bankanızın faaliyet gösterdiği veya ürün ve hizmet sunduğu başlıca coğrafyalarda gerçekleştirilen faaliyet türleri dâhil olmak üzere bankanızın iş modelini (özetle) tarif edin. Ayrıca lütfen ilgili coğrafyalarda, segmentlerde bankanızın (yüzde cinsinden) portföy dağılımını (ör. bilanço ve/veya bilanço dışı verileri sunarak) veya hizmet verdiğiniz müşterilerin sayısını açıklayarak sunduğunuz verileri rakamlara dayandırın

1946 yılında kurulan Garanti BBVA, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yaklaşık 1,3 trilyon Türk lirası (70 milyar USD) değerindeki konsolide aktifiyle Türkiye’nin en büyük ikinci özel bankasıdır. Garanti BBVA Hollanda ve Romanya'daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra bireysel emeklilik ve hayat sigortası, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarındaki iştirakleri ile kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme sistemleri, bireysel, özel ve yatırım bankacılığı dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren entegre bir finansal hizmetler grubudur. Garanti BBVA yurt içinde 829 şube, Kıbrıs'ta 7 ve Malta'da 1 yurt dışı şube ve 1 uluslararası temsilcilikten oluşan yaygın bir dağıtım ağı ve 18.544 çalışanıyla 23 milyondan fazla müşterisine çeşitli finansal hizmetler sunmaktadır. Banka’nın temel değerlerini destekleyen gelişmiş bir kurumsal yönetişim modeli uygulayan Garanti’nin ana ortağı %85,79 oranında hisseye sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) şirketidir.

1946 yılında kurulan Garanti BBVA, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yaklaşık 1,3 trilyon Türk lirası (70 milyar USD) değerindeki konsolide aktifiyle Türkiye’nin en büyük ikinci özel bankasıdır. Garanti BBVA Hollanda ve Romanya'daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra bireysel emeklilik ve hayat sigortası, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarındaki iştirakleri ile kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme sistemleri, bireysel, özel ve yatırım bankacılığı dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren entegre bir finansal hizmetler grubudur. Garanti BBVA yurt içinde 829 şube, Kıbrıs'ta 7 ve Malta'da 1 yurt dışı şube ve 1 uluslararası temsilcilikten oluşan yaygın bir dağıtım ağı ve 18.544 çalışanıyla 23 milyondan fazla müşterisine çeşitli finansal hizmetler sunmaktadır. Banka’nın temel değerlerini destekleyen gelişmiş bir kurumsal yönetişim modeli uygulayan Garanti’nin ana ortağı %85,79 oranında hisseye sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) şirketidir.

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: Kurumsal Profil, sayfa 22-23
Lütfen bankanızın, stratejisini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Paris İklim Anlaşması ve ilgili ulusal ve bölgesel çerçevelere uygun hale getirmek için neler yaptığını ve/veya yapmayı planladığını açıklayın.

Garanti BBVA, stratejik amaçlarından biri olan sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla 16 yıldır iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyüme odağında sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanan Garanti BBVA, çalışmalarıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındaki 17 amaca katkıda bulunuyor. Banka’nın etki odaklı yatırım yaklaşımı sayesinde sürdürülebilir kalkınmaya katkısı 2022 yılı sonunda 88 milyar Türk lirasına ulaşmıştır.

Banka’nın ana ortağı olan BBVA Grup, Paris İklim Anlaşması doğrultusunda benimsediği iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma stratejisine uygun olarak 2018 yılında duyurduğu 100 milyar Avro sürdürülebilir finansman hedefini 2021 yılında revize etmiş ve yeni sürdürülebilir finansman hedefini 200 milyar Avro olarak açıklamıştır. 2022 yılı içinde hedeflerinin hâlâ ilerisinde olduğuna yönelik değerlendirmeler üzerine BBVA Grup, 2025 yılı hedefini üç katına çıkarmış ve bu ikinci güncellemeyle birlikte yeni hedef 300 milyar avroya ulaşmıştır. Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman hedefine uygun olarak 2018-2025 döneminde iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik sürdürülebilir faaliyetlerin finansmanı için toplam 150 milyar Türk lirası tutarında destek sunmayı hedeflemektedir. Garanti BBVA, sürdürülebilir finans için mobilize edilecek finansman hedefini yönetim kurulu üyelerinden başlayarak her düzeyden çalışanın prim alma kriterlerine dâhil etmiştir. Bu stratejik uygulamayla sürdürülebilirlik tüm çalışanların günlük iş ve işlemlerinin bir parçası haline getirilerek tüm iş kollarında değer yaratma teşvik edilmektedir.

Sürdürülebilirlik vizyonunu örgütlenmesinin her bir yapısına entegre etmeyi amaçlayan Garanti BBVA, 2022 yılında ayrıca sürdürülebilir yönetişimde iyileştirmeler gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda sürdürülebilirlik stratejisi ve iletişimi sorumluluğunu sürdürülebilir finansın mobilizasyonundan ayıran yeni bir ekip yapısına sahip daha sorumlu ve etkin bir iş modeli benimsemiştir.

  • Garanti BBVA, karbon emisyonunu 2025 yılına kadar %29, 2035 yılına kadar %71 oranında azaltma hedefini duyurmuştur. Garanti BBVA, 2020 senesinde Bilime Dayalı Hedefler çerçevesinde Paris İklim Anlaşması’ndaki maksimum 1,5 °C sıcaklık artışı hedefine uygun bir hedefi benimsediğini açıklayan ilk şirket olmuştur. Banka, 2020 yılı sonunda faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları %75 oranında azaltarak kalan emisyonları için karbon kredileri satın almış ve böylelikle azaltım hedefinden 15 yıl önce karbon nötr banka olmuştur. 2021 ve 2022 yıllarında da faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlar için karbon kredisi satın olarak emisyonları dengelemeye devam etmekte ve uluslararası kuruluşlarca kabul edilen gönüllü karbon pazarlarındaki projeleri desteklemektedir.
  • Garanti BBVA 2021 yılında kömür işlemlerini aşamalı olarak bitirme taahhüdünü duyurarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş ve sürdürülebilir finans alanındaki öncü konumunu bir adım öteye taşımıştır. Düşük karbon ekonomisine geçiş amacına uygun olarak 2022 yılında çabalarını hızlandıran Banka, karbon-yoğun sektörlerde riskleri aşamalı olarak azaltmak için bilime dayalı hedefler belirlenmesinin önemini vurgulamaktadır. Garanti BBVA, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele kapsamında 2021 yılında yeni kömür santrali ve madeni yatırımlarını finanse etmemeyi ve en geç 2040 yılına kadar portföyündeki kömürle ilişkili riskleri sıfırlamayı taahhüt etmiştir. 2022 yılında bu taahhütleri bir adım öteye taşımış ve enerji, otomotiv, demir-çelik ve çimento gibi diğer karbon-yoğun sektörlerde 2030 yılı için karbonsuzlaştırma hedeflerini hesaplamıştır. Bu ara hedefler, 2050 için net-sıfır hedefiyle uyumlu emisyon hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım teşkil etmektedir.
Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedeflerine Katkı, sayfa 82-95; Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar sayfa 144-161
Bankanız bunları uygulamak için stratejik önceliklerinde ya da politikalarında aşağıdaki çerçevelerden ya da sürdürülebilirlik düzenleyici otorite raporlama gerekliliklerinden herhangi birine atıfta bulunuyor mu? Garanti BBVA, öncelikle münferit sürdürülebilirlik raporlarıyla ve daha sonra entegre faaliyet raporlarıyla olmak üzere 2010 senesinden bu yana sürdürülebilirliğini raporlamaktadır. Banka, 2020 yılında entegre faaliyet raporlarının eki olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Sürdürülebilirlik Prensipleri Uyum Raporunu yayınlamaya başlamıştır. Garanti BBVA 2022’de aynı zamanda Avrupa Bankacılık Otoritesinin (EBA) Garanti BBVA’nın ana ortağı BBVA Grubu gibi tüm Avrupa Bankalarından talep ettiği yasal beyanlar arasında yerini alan Pillar-III ÇSY (çevresel, sosyal, yönetişim) raporlamasına da katılmıştır Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: Çift Önceliklendirme Analizi, sayfa 62-75; Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar, sayfa 144- 161; Sürdürülebilirlik Prensipleri Uyum Raporu, sayfa 233-237
 

Kolay Erişim