Değer Yaratımımız

GİRDİLER

GİRDİ

18.544 Çalışan sayısı

Hibrit Çalışma Modeli

Kişisel farkındalıktan teknik eğitimlere kadar çeşitli alanlarda toplam 6.448 eğitim

Çalışanların mutluluğuna yönelik programlara yatırım

Çeşitlilik politikaları

GİRDİ

Konsolide aktif büyüklüğü 1 trilyon 303 milyar TL

Sermaye Yaratımına odaklı iş modeli, dinamik bilanço yönetimi

153 milyar TL Özkaynaklar

Veriye dayalı ve çevik karar alma süreçleri

GİRDİ

Sanal zeka ve makine öğrenimi sistemlerinin entegrasyonu

90'lı yılların başından beri teknolojiye yapılan kesintisiz yatırım

2019'dan beri robotik süreç otomasyonuna yapılan yatırımlar

Veri biliminde deneyimli profesyoneller, çevik disiplinle çalışan takımlar

GİRDİ

Sosyal medya üzerinden 7/24 hizmet veren ilk müşteri memnuniyeti kanalı: “Garanti BBVA’ya Sor”

Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli akıllı asistanı: UGİ

Bütünleşik kanal stratejisi ile tüm kanallarda sağlanan kesintisiz müşteri deneyimi

5.450 ATM Adedi

829 yurt içi şube adedi ile %100 coğrafi kapsam

Müşteri memnuniyetsizliğini düşürmek için yürütülen kök neden analizler

GİRDİ

2025 yılına kadar BBVA Grubu’nun sürdürülebilir finansman hedeflerine paralel olarak 150 milyar TL taahhüt

52 çalışma grubu ve 29 inisiyatife aktif üyelik

16 yıldır iklim krizi ile mücadele ve kapsayıcı büyümeye odaklı çalışmalar

Birleşmiş Milletler Net Sıfır Bankacılık Birliği'nin Türkiye'den ilk imzacısı

Sürdürülebilir finansman hedefinin her düzeydeki çalışanların prim kriterlerine eklenmesi

Kömürden çıkış taahhüdü

MEGA TRENDLER

FIRSATLAR & RİSKLER

KURUMSAL YÖNETİŞİM &
RİSK YÖNETİMİ

YARATILAN DEĞER

Çalışan bağlılığı anket sonuçlarına göre 2022 bağlılık skoru 4,30/5

Çalışan başına eğitim saati 42,17

Orta ve üst düzey yönetimin %40’ını kadın çalışanlar oluşturuyor

Yönetim Kurulu çeşitlilik hedefi doğrultusunda 2025 sonuna dek Yönetim Kurulunun %25'ini kadın yöneticilerin temsil etmesi hedefleniyor

YARATILAN DEĞER

Nakdi ve gayrinakdi kredilerle ekonomiye 974 milyar TL katkı sağlandı

Sermaye kârlılığı %51

TL kredilerde ve TL mevduatta özel bankalar arasında lider

Yasal gerekliliklerin oldukça üzerinde (BDDK geçici önlemleri olmadan) %16,8 Sermaye yeterlilik rasyosu

2022 yılı 17 milyar 425 milyon TL Vergi ödemesi(%24 efektif vergi oranı)

YARATILAN DEĞER

Akıllı asistanlar müşterilerden gelen aylık ortalama 2 milyonun üzerinde soruyu yanıtlıyor

Garanti BBVA Mobil’in akıllı asistanı doğru anlama ve isabetli yönlendirme yapma oranı %90

Robotik Süreç Otomasyonuyla geliştirilen süreç sayısı 93

77 projede 115 adet yeni makine öğrenmesi

Nakit olmayan finansal işlemlerin %97,6'sı dijital kanallar üzerinden

YARATILAN DEĞER

23.2 milyon Müşteri

Müşterilerinin %82,3'üne 30 saniye ve altında sürede hizmet veriliyor

13.4 milyon dijital müşteri adediyle lider

Dijital kanallardan satış toplam satışın %86'sı

Net Tavsiye Skorunda KOBİ, Ticari, Mobil bankacılıkta #1, Bireysel Bankacılıkta #2

Ödeme sistemlerinde rakipsiz liderlik - En yüksek kredi kartı müşteri sayısı, üye iş yeri hacmi ve kredi kartı işlem hacmi

YARATILAN DEĞER

2020 yılından itibaren Karbon nötr banka

Sürdürülebilir finansman taahhütüne katkımız >40 milyar TL (2018-2022)

Şube ve binalarında kullanılan yenilenebilir enerji ile yaklaşık 2,7 milyon ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk gelen 43.879 tCO2e karbon emisyonu engellendi

17 adet SKA ve 70 hedefe katkı

Toplumsal programlara yatırım tutarı 71,7 milyon TL

YARATILAN DEĞER

 

Kolay Erişim