Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve
Hedeflerine Katkı

  YOKSULLUĞA SON: YOKSULLUĞUN TÜM BİÇİMLERİNİ HER YERDE SONA ERDİRME

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  1.4. 2030’a kadar özellikle yoksullar ve kırılgan durumdaki insanlar olmak üzere, bütün erkek ve kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere erişim, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerinde kontrol kurabilme, miras, doğal kaynaklar, uygun yeni teknolojiler ve mikrofinansı da kapsayan finansal hizmetler gibi konularda eşit haklara sahip olmalarının güvence altına alınması

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Finansal sağlık programları

  Güncel
  Durum

  Kapsayıcı büyüme hedefi doğrultusunda bireylerin finansal okur yazarlıklarının ve bankacılık sistemine katılmalarının artırılması ile sosyal ve ekonomik güçlenmelerini sağlayacak programların geliştirilmesi.(PDF Sayfa 140)

  İlgili Öncelikli
  Konu

  KAPSAYICI BÜYÜME

  AÇLIĞA SON: AÇLIĞI BITIRMEK, GIDA GÜVENLIĞINE VE IYI BESLENMEYE ULAŞMAK VE SÜRDÜRÜLEBILIR TARIMI DESTEKLEMEK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  2.3. 2030’a kadar tarımsal verimliliğin ve özellikle kadınlar, yerli halklar, çiftçilikle uğraşan aileler, göçebe çobanlar ve balıkçılar olmak üzere küçük çaplı gıda üreticilerinin toprağa, diğer verimli kaynaklara ve girdilere, bilgiye, finansal hizmetlere, piyasalara ve değer temini ve tarım dışı istihdam olanaklarına güvenli ve eşit erişiminin sağlanması aracılığıyla gelirlerinin iki katına çıkarılması

  2.4 2030’a kadar sürdürülebilir gıda üretimi sistemlerinin güvence altına alınması ve üretimi ve üretkenliği artıran, ekosistemlerin sürdürülmesine yardımcı olan, iklim değişikliğine, aşırı hava koşullarına, kuraklığa, sellere ve diğer felaketlere uyum sağlama kapasitesini güçlendiren ve toprak kalitesini devamlı olarak artıran dayanıklı tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Tarıma Destek Paketi

  • Sürdürülebilir Tarım Kredileri

  Güncel
  Durum

  Geliştirdiği finansal ürünlerle, üretim ve üretim sonrası dönemlerde tarımsal işletmelerin yanında oluyor. (PDF Sayfa 154)

  Aralık 2022 itibarıyla, tüm iş kolları bazında kümüle sürdürülebilir tarım ve kapsayıcı büyüme altındaki kredi biletsi bulunmayan çiftçiyi destekleme kapsamında 170 milyon TL'nin üzerinde fonlama geçekleştirdik. (PDF Sayfa 154)

  İlgili Öncelikli
  Konu

  KAPSAYICI BÜYÜME

  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

  SAĞLIK VE KALİTELİ YAŞAM: Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  3.9. 2030’a kadar zararlı kimyasallardan ve hava, su ve toprak kirliliğinden kaynaklanan hastalıkların ve ölümlerin sayısının büyük ölçüde azaltılması

  3.c. Özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmeti finansmanının ve sağlık işgücü istihdamının, geliştirilmesinin, eğitilmesinin ve devamlılığının önemli ölçüde artırılması

  3.d. Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerin ulusal ve küresel sağlık risklerine karşı erken uyarı, riski azaltma ve risk yönetimi kapasitelerinin güçlendirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • COVID-19 Hattı

  • Çalışan Destek Hattı

  • Çalışma Ortamı Rehberi

  • İyi Bak Kendine programı

  • Ergonomi Eğitimleri

  • İş Sağlığı ve Güvenliğinde ulusal ve uluslararası standarda uyum

  • Sağlık alt yapı harcamaları

  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları

  Güncel
  Durum

  45 kişilik İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hemşirelerinden oluşan ISG ekibi (PDF Sayfa 126)

  Garanti BBVA. çalışanların psikolojik sağlığına verdiği önemle ve sunduğu "Çalışan Destek Hattı" aracılığı ile psikolojik destek hizmetine 2022 yılında da devam etti. (PDF Sayfa 127)

  ISG yazılımı aracılığı ile: işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek risklere yönelik Risk Değerlendirmesi calışmaları (PDF Sayfa 126)

  "İş Sürekliliği" süreci içinde deprem, sel. yangın ve kötü hava koşulları gibi Çok çeşitli senaryolar ve bölgesel olarak simülasyonlar tüm ilgili birimlerin katılımı ile deneyimlendi ve İlgili olanlarda çokca iyileşme alanı fark edilerek gerekli aksıyonların alınması(PDF Sayfa 126)

  Sosyal Sürdürülebilir Finans Standartları altında sağlık alt yapı harcamaları tüm iş kolları bazında yaklaşık 2 milyar TL tutarında fonlama gerçekleştirdi (PDF Sayfa 154)

  CSKP kapsamında çevresel ve sosyal etkiler değerlendirilir ve mümkün olduğunca riskler indirgenir. (PDF Sayfa 211)

  İlgili Öncelikli
  Konu

  İNSAN HAKLARI

  ÇEŞİTLİLİK VE İŞ-YAŞAM DENGESİ

  ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

  NİTELİKLİ EĞİTİM: KAPSAYICI VE HAKKANİYETE DAYANAN NİTELİKLİ EĞİTİMİ SAĞLAMAK VE HERKES İÇİN YAŞAM BOYU ÖĞRENİM FIRSATLARINI TEŞVİK ETMEK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  4.3. 2030’a kadar bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve üniversiteyi kapsayan yüksek öğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması

  4.4. 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde artırılması

  4.5. 2030’a kadar eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve engelliler, yerliler ve kırılgan durumdaki çocuklar dâhil, kırılgan insanların her düzeyde eğitim ve mesleki eğitime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması

  4.7. 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanması

  4.a. Çocuklara, engellilere, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesi ve herkes için güvenli, şiddete dayalı olmayan, kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması

  4.c. 2030’a kadar özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki öğretmen eğitimi için uluslararası işbirliğinin sağlanması aracılığıyla nitelikli öğretmen tedarikinin önemli ölçüde artırılması

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)

  • 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı

  • Mesafe Tanımayan Öğretmenler Webinar Serisi

  • EşitBiz Projesi

  • 10 Million AI Projesi

  • Türkiye Kadın Girişimci Akademisi

  • Yetenek Gelişimi Uygulamaları

  Güncel
  Durum

  Şiddete Maruz Kalan Çalışanla İletişim eğitimi Yetenek ve Kültür Danışmanları için özel olarak tasarlandı. (PDF Sayfa 123)

  ÖRAV'ın 2022'de ulaştığı öğretmen sayısı: 33.960 (2008'den beri > 280.000) (PDF Sayfa 157)

  ÖRAV iş birliğiyle yürütülen 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı kapsamında 2022 yılında 9.760 öğrenciye ve 1.053 öğretmene ulaşıldı. (PDF Sayfa 157)

  Mesafe Tanımayan Öğretmenler Webinar Serisi kapsamında 2022 yılında 1.939 öğretmene ulaştı. (PDF Sayfa 157)

  ÖRAV'ın EşitBiz Projesi kapsamında gerçekleştirdiği "Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişimin Desteklenmesi Eğitimi" ile 2022 yılında 1.147 öğretmene ve dolaylı olarak 16.770 öğrenciye ulaşıldı. (PDF Sayfa 160)

  10 Million Al projesi kapsamında 2022 yılında toplam 43.579 gence ulaşıldı. (25.531'i kadın) (PDF Sayfa 157)

  Kadın Girişimcilerin kapasite artışına katkı sağlayan, gelişimlerini destekleyen 10 yıldır kesintisiz devam eden Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimleri, daha fazla kadın girişimciye ulaşmak ve erişimi artırmak için tüm Türkiye çapında online olarak gerçekleşti ve 2022 yılında 800'e yakın kadın girişimciye ulaştı. (PDF Sayfa 140)

  Garanti BBVA çalışanları 2022 yılında kişisel farkındalıktan, teknik eğitimlere kadar çeşitli alanlarda toplam 6.448 eğitim aldı. (PDF Sayfa 124)

  İlgili Öncelikli
  Konu

  İNSAN HAKLARI ÇEŞİTLİLİK VE İŞ-YAŞAM İŞ-YAŞAM DENGESİ

  KAPSAYICI BÜYÜME

  ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

  TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK VE TÜM KADINLAR İLE KIZ ÇOCUKLARINI GÜÇLENDİRMEK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi

  5.5. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması

  5.b. Kadınların güçlenmelerinin ilerletilmesi için özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere etkinleştirme teknolojisinin kullanımının geliştirilmesi

  5.c. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde güçlenmeleri için sağlam politikaların ve yasal olarak uygulanabilir mevzuatların kabul edilmesi ve güçlendirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Garanti BBVA Kadın Girişimci Programı

  • Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi

  • Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Uygunluk Politikası

  • Cinsiyet Eşitliği Kredisi

  • Fırsat Eşitliği Modeli uygulaması

  • Kadının Güçlenmesi İlkeleri

  • Eşit Ücret Politikası

  • KAGİDER iş birliği

  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları

  Güncel
  Durum

  Finansman desteği altında özel müşteri grubu olarak sınıflandırılan kadın girişimci müşterilere sağlanan TL kredi tutarı tüm segmentlerde 2022 yıl sonu itibarıyla 14 milyar TL'yi aştı. (PDF Sayfa 140)

  Kadın girişimcilerin cesaretlendirilmesine ve rol modellerin gün yüzüne çıkmasına katkı sağlayan, bu yıl 15. yılı kutlanan Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile toplam 42.000'e yakın başvuruya ulaşıldı. 2022 yılı yarışması için alınan başvuru sayısı 1.800'ü aştı. (PDF Sayfa 140)

  Türkiye Kadın Girişimci Akademisi 2022 yılında ise 800'e yakın kadına kadın girişimciye ulaştı. (PDF Sayfa 140)

  Garanti BBVA yeni pazarlara açılma misyonu kapsamında kadın girişimcilerin birbirleri ve kurumlarla iş birliğini güçlendirmesi, yeni fırsatlarla buluşması için KAGİDER öncülüğünde hayata geçirilen "Ticaretin Kadınları" platformunun ana destekçisi oldu. Platform, kadın girişimcilerin satın alma süreçlerine ve ihalelere katılımlarını destekleyecek ilgili kurumlarla iş birliklerini geliştirecek. (PDF Sayfa 140)

  2016'da Birleşmiş Milletler Kadın Programı ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. (PDF Sayfa 122)

  2022 yılında puanını kapsayıcı çalışma kültürü oluşturmak konusunda attığı adımlarla, esnek çalışma ortamı yenilikleriyle, azalan kadın-erkek maaş farkı ile puanını 89.06'ya yükselterek 7 yıldır üst üste Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer alan Türkiye'den tek banka olmaya devam etti. (PDF Sayfa 123)

  ÇSKP kapsamında sosyal etkiler değerlendirilir ve mümkün olduğunca riskler indirgenir. (PDF Sayfa 148)

  İlgili Öncelikli
  Konu

  İNSAN HAKLARI VE ÇEŞİTLİLİK VE İŞ-YAŞAM DENGESİ

  KAPSAYICI BÜYÜME

  ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

  TEMİZ SU VE SANİTASYON: HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR SU VE ATIK SU HİZMETLERİNİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  6.1. 2030’a kadar herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna evrensel ve eşit biçimde erişiminin güvence altına alınması

  6.3. 2030’a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan kaldırarak, zararlı kimyasalların ve maddelerin salınımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek ve geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı küresel olarak ciddi ölçüde artırarak su kalitesinin yükseltilmesi

  6.6. 2030’a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan kaldırarak, zararlı kimyasalların ve maddelerin salınımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek ve geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı küresel olarak ciddi ölçüde artırarak su kalitesinin yükseltilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Mavi Nefes Projesi

  • İş Dünyası Plastik Girişimi

  • Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi Geneon

  • Su verimliliği projeleri

  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları

  Güncel
  Durum

  DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğinde yürütülen Mavi Nefes Projesi Eylül 2021'den beri deniz süpürgeleri yaklaşık 109 ton katı atık toplayarak bu atıkları geri dönüşüme kazandırdı. Deniz süpürgeleriyle toplanan atıklar, yaklaşık 96 bin kişinin günlük ürettiği atığa eşit. (PDF Sayfa 156)

  İş Dünyası Plastik Girişimi taahüdü ile 2023 yılına kadar 318,6 ton plastik azaltımı ve kullanım önleme beyanı (PDF Sayfa 152)

  Banka 2022 yılında Zincirlikuyu Genel Müdürlük ve Pendik Kampüs binalarında Çevre, Sehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. (PDF Sayfa 152)

  Su verimliliği projelerine 2022 yılında 30 milyon TL üzerinde finansman sağlandı. (PDF Sayfa 154)

  İlgili Öncelikli
  Konu

  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

  ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ: HERKES İÇİN KARŞILANABİLİR, GÜVENİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE MODERN ENERJİYE ERİŞİMİ SAĞLAMAK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  7.1. 2030’a kadar uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine evrensel erişimin sağlanması

  7.2. 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji kaynakları içindeki payının önemli ölçüde artırılması

  7.3.  2030’a kadar küresel enerji verimliliği ilerleme oranının iki katına çıkarılması

  7.a. 2030’a kadar yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini ve gelişmiş ve daha temiz fosil yakıt teknolojisini kapsayan temiz enerji araştırmaları ve teknolojilerine erişimi kolaylaştırmak için uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve enerji altyapısı ve temiz enerji teknolojisi alanlarına yatırımın teşvik edilmesi

  7.b.  2030’a kadar özellikle en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde, bu ülkelerin destek programları çerçevesinde herkese modern ve sürdürülebilir enerji hizmetleri sunabilmek için altyapının genişletilmesi ve teknolojinin geliştirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Garanti BBVA Eko-verimlilik Planı

  • İklim Değişikliği Eylem Planı

  • Kömürden çıkış politikası

  • Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile bağlantılı sürdürülebilir ürünler

  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Yenilenebilir enerji yatırımları

  Güncel
  Durum

  Yeşil Konut Kredisi 2022 yılı kullandırım miktarı 214 milyon TL (PDF Sayfa 154)

  Kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeme ve en geç 2040 yılında portföydeki kömürle ilgili riskleri sıfırlama taahhüdü (PDF Sayfa 146)

  İklim Değişikliği Eylem Planı ile yeni enerji üretim yatırımlarına aktarılan toplam kaynağın en az %60'ının yenilenebilir yatırımlara yönlendirilmesi taahhüdü (PDF Sayfa 146)

  Finansmanına dahil olunan RES ve GES'lerin kurulu güçlerinin pazar payı sırasıyla % 25 ve % 24 (PDF Sayfa 150)

  ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin hayata geçirildiği 2012 yılından bu yana Banka'nın karbon yoğunluğu %97 azaldı (PDF Sayfa 152)

  2021 yılında yayınlanan Garanti BBVA, Eko-Verimlilik Planı Banka'nın yenilenebilir enerji kullanımı ve su tüketiminin azaltımı hedeflerini içeriyor. Banka, 2021- 2025 yılları arasında her yıl enerji tüketiminin en az %80'ini yenilenebilir enerjiden karşılamayı ve metrekare başına su tüketimini azaltmayı hedefliyor. (PDF Sayfa 152)

  Uzak Göz Sistemi sayesinde elektrik tüketiminde 2019 yılına kıyasla %22 tasarruf sağlandı. (PDF Sayfa 152)

  Üçüncü parti bağımsız denetim tarafından doğrulanan iklim finansmanı katkısı 10.8 milyar TL olarak gerçekleşti. (PDF Sayfa 154)

  İlgili Öncelikli
  Konu

  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

  İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME: İSTİKRARLI, KAPSAYICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜMEYİ, TAM VE ÜRETKEN İSTİHDAMI VE HERKES İÇİN İNSANA YAKIŞIR İŞLERİ DESTEKLEMEK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  8.3. Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi

  8.4. 2030’a kadar tüketim ve üretimdeki küresel kaynak verimliliğinin devamlı bir biçimde artırılması ve gelişmiş ülkeler başı çekmek üzere, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programı’na uygun olarak ekonomik büyümenin çevrenin bozulmasından ayrıştırılması için çaba gösterilmesi

  8.5. 2030’a kadar gençler ve engelliler de dâhil bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi

  8.7. Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve çocukların askere alınmaları ve asker olarak kullanılmaları da dâhil çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını güvence altına almak için acil ve etkili önlemler alınması ve 2025’e kadar çocuk işçiliğinin her türünün sona erdirilmesi

  8.8. Çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın göçmenler olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dâhil bütün çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi

  8.9. 2030’a kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve uygulanması

  8.10. Herkesin bankacılık, sigorta ve finansal hizmetlere erişiminin teşvik edilmesi ve artırılması için yurt içi finansal kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı

  • Çalışan Destek Hattı

  • Çalışma Ortamı Rehberi

  • Ergonomi Eğitimleri

  • İş Sağlığı ve Güvenliğinde ulusal ve uluslararası standarda uyum

  • Fırsat Eşitliği Modeli uygulaması

  • Kadının Güçlenmesi İlkeleri

  • Eşit Ücret Politikası

  • Yönetim Kurulu'nda %25 Kadın üye hedefi

  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları

  Güncel
  Durum

  Her ölçek ve sektörden erken aşama girişimler, KOBİ'ler ve büyüyen girişimlerin sürdürülebilirliklerine katkı sağlayan Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı bu yıl 6 yeni girişime ev sahipliği yaptı. Programa dahil olan girişimlerin aldığı toplam yatırım tutarı 63 milyon TL'ye ulaştı (PDF Sayfa 140)

  45 kişilik işyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve işyeri Hemşirelerinden oluşan İSG ekibi (PDF Sayfa l26)

  Garanti BBVA, çalışanların psikolojik sağlığına verdiği önemle ve sunduğu "Çalışan Destek Hattı" aracılığı ile psikolojik destek hizmetine 2022 yılında da devam etti. (PDF Sayfa 127)

  İş Sürekliliği süreci içinde deprem, sel, yangın ve kötü hava koşulları gibi çok çeşitli senaryolar ve bölgesel olarak simulasyonlar yapıldı. Iyileşme alanı fark edilerek gerekli aksiyonların alınması sağlandı. (PDF Sayfa 127)

  ÇSKP kapsamında sosyal etkiler değerlendirilir ve mümkün olduğunca riskler indirgenir. (PDF Sayfa 148)

  Yönetim Kurulu çeşitlilik hedefi doğrultusunda 2025 sonuna dek Yönetim Kurulunun %25'ini kadın yöneticilerin temsil etmesi hedefleniyor. (PDF Sayfa 173)

  Garanti BBVA yeni pazarlara açılma misyonu kapsamında kadın girişimcilerin birbirleri ve kurumlarla iş birliğini güçlendirmesi, yeni fırsatlarla buluşması için KAGİDER öncülüğünde hayata geçirilen "Ticaretin Kadınları" platformunun ana destekçisi oldu. Platform, kadın girişimcilerin satın alma süreçlerine ve ihalelere katılımlarını destekleyecek ilgili kurumlarla iş birliklerini geliştirecek. (PDF Sayfa 140)

  2016'da Birleşmiş Milletler Kadın Programı ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. (PDF Sayfa 122)

  İlgili Öncelikli
  Konu

  İNSAN HAKLARI

  KAPSAYICI BÜYÜME

  ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

  SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI: DAYANIKLI ALTYAPILAR TESİS ETMEK, KAPSAYICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİLEŞMEYİ DESTEKLEMEK VE YENİLİKÇİLİĞİ GÜÇLENDİRMEK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  9.1. Herkes için uygun fiyatlı ve eşitliğe dayalı bir erişime vurguda bulunarak ekonomik kalkınmayı ve insanların esenliğini desteklemek için bölgesel ve sınırlararası altyapıyı kapsayan kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıların oluşturulması

  9.2. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve 2030’a kadar sanayinin istihdam ve gayri safi yurt içi hasıla payının ulusal koşullarla uyumlu olarak önemli ölçüde artırılması ve en az gelişmiş ülkelerde bu payın iki katına çıkarılması

  9.3. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük ölçekli sanayi işletmelerinin ve diğer işletmelerin uygun koşullu krediyi de kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer zincirlerine ve piyasalara entegrasyonlarının artırılması

  9.4. 2030’a kadar her ülkenin kendi kapasitesine uygun olarak harekete geçmesiyle, kaynakların daha verimli kullanımının artırılması ve temiz ve çevresel açıdan daha sağlam teknolojiler ve sanayi süreçlerinin daha çok benimsenmesi yoluyla altyapının ve güçlendirme sanayilerinin sürdürülebilir hale gelecek biçimde geliştirilmesi

  9.5. Özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde, 2030’a kadar yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve her 1 milyon kişi içindeki araştırmageliştirme alanında çalışan kişi sayısının, kamu araştırmalarının, özel araştırmaların ve hükümet harcamalarının önemli ölçüde artırılması yoluyla bilimsel araştırmanın geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin teknolojik yetkinliklerinin genişletilmes

  9.b. Sanayi çeşitliliği ve sanayi ürünlerinde değer artırımı için uygun bir politika ortamının yaratılması aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde yurt içi teknoloji gelişiminin, araştırma ve yenilikçiliğin desteklenmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı

  • Tüzel Müşteriler için Dijital Çözümler

  • Salt

  • Temiz ulaşım ve yenilenebilir enerji yatırımları

  Güncel
  Durum

  13 milyondan fazla dijital müsteri adediyle lider, dijital kanallardan satış toplam satışın %86'sı (PDF Sayfa 22)

  Her ölçek ve sektörden erken aşama girişimlerin sürdürülebilirliklerine katkı sağlayan Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı bu yıl 6 yeni girişime ev sahipliği yaptı. Programa dahil olan girişimlerin aldığı toplam yatırım tutarı 63 milyon TL'ye ulaştı. (PDF Sayfa 140)

  Salt Araştırma bir ihtisas kütüphanesini, kapsamlı arşivleri ve çevrim içi içerikleri bir araya getiriyor; bünyesindeki basılı yayınları ve dijitalleştirilmiş arşiv belgelerini araştırmacıların ücretsiz kullanımına açıyor. Salt Arşiv'de araştırmacıların kullanımı için 2.000.000'a yakın belge ve kaynak çevrim içi erişime sunuluyor. Salt Araştırma Fonları kapsamında 2013'ten bu yana toplam 68 araştırma odaklı proje destek aldı. 2022 yılında desteklenen proje sayısı: 6 (PDF Sayfa 158)

  Üçüncü parti bağımsız denetim tarafından doğrulanan iklim finansmanı katkısı 10,8 milyar TL olarak gerçekleşti. (PDF Sayfa 154)

  Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ile beraber KOBİ'ler başta olmak üzere AB'ye ihracatta bu süreçlerden etkilenecek müşterileri sera gazı emisyonlarını azaltmak konusunda desteklemek üzere geliştirdiği sürdürülebilirlik temalı yeni destek paketi 2022 yılında hayata geçti. (PDF Sayfa 151)

  İlgili Öncelikli
  Konu

  KAPSAYICI BÜYÜME

  DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE GÜÇLENDİRME

  FİNANSAL SAĞLIK VE DANIŞMANLIK

  EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI: ÜLKELER İÇİNDE VE ARASINDA EŞİTSİZLİKLERİ AZALTMAK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  10.1. 2030’a kadar nüfusun tabandaki yüzde 40 içinde bulunan kesiminin gelirinin ulusal ortalamadan daha yüksek bir oranda, devamlı olarak artmasının ve sürdürülmesinin sağlanması

  10.2. 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasının desteklenmesi

  10.3. Ayrımcılığa dayalı yasaların, politikaların ve uygulamaların ortadan kaldırılması ve bu bağlamda uygun mevzuatın, politikaların ve eylemlerin desteklenmesi yoluyla eşit fırsatlar sunulması ve eşitsizliklerin azaltılması

  10.4. Özellikle mali, ücret ve sosyal koruma politikaları olmak üzere politikaların benimsenmesi ve eşitliğin giderek daha çok sağlanması

  10.6.  Daha etkili, güvenilir, hesap verebilir ve meşru kurumların var olması için küresel uluslararası ekonomi ve finans kurumlarındaki karar verme süreçlerinde gelişmekte olan ülkelerin daha iyi temsilinin sağlanması ve seslerinin duyurulması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Fırsat Eşitliği Modeli uygulaması

  • Kadının Güçlenmesi İlkeleri

  • Eşit Ücret Politikası

  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları

  • Cinsiyet Eşitliği Kredisi

  • Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri

  • ecording, BlindLook ve KAGİDER işbirlikleri

  • Etik Bildirim Hattı

  • Etik ve Doğruluk Komitesi

  • Denetim Komitesi

  • EşitBiz Projesi

  Güncel
  Durum

  Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratarak değişime katkı sunmak amacıyla 2022'nin başından bu yana EşitBiz Projesi'ni yürütüyoruz. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) sosyal girişimi Eşitliğe Değer iş birliğinde kurum içinde çalışanlarda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Eşitliğin Farkındayım Eğitimi'ni 2022 yılında 12.168 Garanti BBVA çalışanı tamamladı. (PDF Sayfa 160)

  Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların güçlenmesine verdiği önemin bir sonucu olarak Garanti BBVA, Fırsat Eşitliği Modelini (FEM) ilk uygulayan şirketlerden biri oldu. (PDF Sayfa 123)

  Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri'nin (WEPs) ilk imzacılarından biri olan Garanti BBVA, bu ilkeleri Türkiye'den imzalayan ilk banka (PDF Sayfa 123)

  2019 yılında dünyada bir ilk olarak hayata geçirdiği Cinsiyet Eşitliği Kredisi ürünü ile iş dünyasının toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmasına destek olmaya devam ediyor. (PDF Sayfa 154)

  ecording ile tohum toplarını öncelikli olarak kırsal alanlarda yaşamını sürdüren, ekonomik ve sosyolojik açıdan iklim krizinden olumsuz etkilenen kadınlarla üreterek, onlar için sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturuyor ve küresel iklim kriziyle mücadele ediyor. (PDF Sayfa 139)

  BlindLook iş birliği ile on binlerce görme engellinin finansa katılımını mümkün kılıyor. (PDF Sayfa 136)

  KAGİDER iş birliği ile yaptığımız projeler kadın girişimcilik ekosistemini güçlendiriyor. (PDF Sayfa 140)

  ÇSKP kapsamında sosyal etki değerlendirme süreci içerisinde çalışma koşulları, İSG, eşitsizlikler, hassas gruplar değenlendirilir. (PDF Sayfa 148)

  İlgili Öncelikli
  Konu

  İNSAN HAKLARI

  ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

  SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR: ŞEHİRLERİ VE İNSAN YERLEŞİMLERİNİ KAPSAYICI, GÜVENLİ, DAYANIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  11.3. 2030’a kadar bütün ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesi ve katılımcı, entegre ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin planlanması ve yönetilmesi için kapasitenin güçlendirilmesi

  11.4. Dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması ve gözetilmesi çabalarının artırılması

  11.4.1. Mirasın türüne göre(kültürel,doğal,karışık ve Dünya Miras Merkezi seçilmesi), hükümetin seviyesine(ulusal,bölgesel ve yerel/ belediye),harcama tipine göre (işletme harcamaları/ yatırım) ve özel fon tipine göre(bağışlar, özel ve kar amacı gütmeyen sektör ve sponsorluk) tüm kültürel ve doğal mirasın korunması ve muhafazası, korumada kişi başına yapılan toplam harcama (kamu ve özel)

  11.6.  2030’a kadar hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine özel önem göstererek kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması

  11.c.  En az gelişmiş ülkelerin finansal ve teknik yardım aracılığıyla yerel malzemeler kullanarak sürdürülebilir ve dayanıklı binalar inşa etmelerinin desteklenmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • LEED Sertifikalı Binalar

  • Plastik azaltımı ve kullanım önleme beyanı

  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

  • Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi

  • Yeşil Mortgage Kredileri

  • Çevresel Sosyal Kredi Politikaları

  • Salt

  • 24 yıldır İstanbul Caz Festivali’nin festival sponsoru

  • A Milli Erkek ve Kadın Basketbol Takımları ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek ve Kadın Milli Takımları destekçisi

  Güncel
  Durum

  LEED Platinum Sertifikası'na sahip Türkiye'den tek banka (PDF Sayfa 152)

  Yeşil ve çevre dostu binalarda yaşamı teşvik etmek amacıyla 2017 yılında sunulan Yeşil Konut Kredisi 2022 yılı kullandırım miktarı 214 Milyon TL olarak gerçekleşti. (PDF Sayfa 154)

  ÇSKP kapsamında çevresel ve sosyal etkiler değerlendirilir ve mümkün olduğunca riskler indirgenir. (PDF Sayfa 148)

  Salt çok çeşitli konular etrafında sergi, film gösterimi, performans, konser, konferans, atölye gibi programlar gerçekleştiriyor. Salt, Galata ve Beyoğluinda bulunan yapılarında bugüne kadar 3 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. (PDF Sayfa .158)

  İstanbul Caz Festivali'ne, 1997 yılından bu yana festival sponsoru olarak kesintisiz destek veriyor. (PDF Sayfa 158)

  12 Dev Adam, Potanın Perileri, 12 Cesur Yürek ve 12 Sihirli Bilek takımlarının ana destekçisi (PDF Sayfa 159)

  İlgili Öncelikli
  Konu

  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

  SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TÜKETİM KALIPLARINI SAĞLAMAK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  12.2. 2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması

  12.4. 2020’ye kadar üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası çerçevelere uygun olarak kimyasalların ve tüm atıkların yaşam döngüleri boyunca çevresel olarak sağlam biçimde yönetimlerinin sağlanması ve bu kimyasalların ve atıkların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek için havaya, suya ve toprağa karışmalarının önemli ölçüde azaltılması

  12.5. 2030’a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması

  12.6. Özellikle büyük ve uluslarötesi şirketler başta olmak üzere şirketlerin sürdürülebilir uygulamaları kabul etmelerinin ve sürdürülebilirlik bilgilerini raporlama döngülerine entegre etmelerinin teşvik edilmesi

  12.8. 2030’a kadar her yerde herkesin sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bilgi ve farkındalık edinmesinin ve doğayla uyum içinde bir yaşam sürmesinin güvence altına alınması

  12.c. Piyasa aksaklıklarının ortadan kaldırılmasıyla ulusal koşullara uygun bir biçimde, gelişmekte olan ülkelerin özel ihtiyaç ve durumlarını göz önünde bulundurarak ve etkilenmiş toplulukları koruyacak biçimde kalkınmaları üzerindeki olası olumsuz etkileri en aza indirgeyerek çevresel etkilere sahip zararlı teşviklerin aşamalı olarak ortadan kaldırılması ve vergilendirmenin yeniden yapılandırılması da dâhil olmak üzere savurgan tüketime özendiren verimsiz fosil yakıtlara yönelik teşviklerin verimli hale getirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Kömürden Çıkış Politikası

  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikası

  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

  • Sürdürülebilir Finans İşlemleri

  • Doğrudan Çevresel Etkilerimizi Azaltma Çalışmalarımız

  • Garanti BBVA Eko-verimlilik Planı

  • Entegre Faaliyet Raporu

  • Garanti BBVA İklim Endeksi

  • ecording ve BlindLook iş birliği

  Güncel
  Durum

  Kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeme ve en geç 2040 yılında portföydeki kömürle ilgili riskleri sıfırlama taahhüdü (PDF Sayfa 146)

  Kapsamı genişletilen Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları aracılığıyla olumsuz etkisi olan faaliyetlerin dolaylı kontrolü (PDF Sayfa 160)

  Atık yönetimi, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi uygulamaları gibi yatırım ve satın almalara yönelik sunduğumuz sürdürülebilir finans ürünleri hacmi 2022 yılında 3,9 milyar TL'yi aştı. (PDF Sayfa 154))

  ecording ile yaptığı iş birliği ile, Garanti BBVA mobil üzerinden yapılan çeşitli çevreye duyarlı aksiyonlar için öncelikli ulaşılması güç alanlara tohum topu bırakıyor. (PDF Sayfa 139)

  BlindLook iş birliği ile görme engelliler hem birikimlerini hem harcamalarını kimseye ihtiyaç duymadan bağımsız bir şekilde yönetebiliyor. (PDF Sayfa 136)

  İlgili Öncelikli
  Konu

  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

  İKLİM EYLEMİ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ İLE MÜCADELE İÇİN ACİLEN EYLEME GEÇMEK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  13.1. İklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin bütün ülkelerde güçlendirilmesi

  13.2. İklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara entegre edilmesi

  13.3. İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

  13.a. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan gelişmiş ülkeler tarafından üstlenilen, anlamlı azaltım eylemleri ve uygulamada şeffaflık bağlamında, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını ele almak için 2020’ye kadar yıllık 100 milyar doların ortaklaşa seferber edilmesi taahhüdünün uygulanması ve Yeşil İklim Fonu’nun sermayelendirme yoluyla olabildiğince kısa sürede tam olarak faaliyete geçirilmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Türkiye'nin Canı Yanmasın Destek Programı

  • Mavi Nefes Projesi

  • Garanti BBVA 2025 Taahüdü

  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikası

  • PACTA Metodolojisi

  • Kömürden Çıkış Politikası

  • İklim Değişikliği Eylem Planı

  • AB Pillar-III raporlaması

  • Garanti BBVA Eko-verimlilik Planı

  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

  • ecording iş birliği

  Güncel
  Durum

  Haziran 2022'de WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile birlikte Türkiye'nin Canı Yanmasın Destek Programı başlatıldı. (PDF Sayfa 155)

  Mavi Nefes Projesi ile Eylül 2021'den bu yana eğitim programı kapsamında Kocaeli, Bursa, İstanbul, Çanakkale ve Tekirdağ'da 146 okuldan 1.500 öğretmene ve 30.000'den fazla öğrenciye ulaşıldı. (PDF Sayfa 156)

  ecording ile yapılan iş birliği ile, Garanti BBVA mobil üzerinden yapılan çeşitli çevreye duyarlı aksiyonlar için öncelikli ulaşılması güç alanlara tohum topu bırakıyor. (PDF Sayfa 139)

  Sürdürülebilir Kalkınmaya sağlanan toplam 88 milyar TL katkı (PDF Sayfa 146)

  2025'e kadar toplam 150 milyar TL (2018-2025) sürdürülebilir finans taahüdünde bulundu. (PDF Sayfa 153)

  Ticari ve KOBİ müşterilerine Sürdürülebilirlik Temalı Kredi Paketi ile yeşil dönüşüm ve kapasite geliştirme desteği (PDF Sayfa 154)

  PACTA metodolojisi ile karbon yoğun sektörlere geçiş sürecinde yol gösterici hedefler (PDF Sayfa 146)

  AB Pillar-III raporlamasına uyumlanarak banka portföyüne iklim değişikliği ve doğal afetlerin fiziksel risklerinin analizi (PDF Sayfa 147)

  İklim Krizi ile mücadele ve düzenlemelere uyum odağında 10 sponsorluk ve düzenlenen 3 etkinlik

  Kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeme ve en geç 2040 yılında portföydeki kömürle ilgili riskleri sıfırlama taahhüdü (PDF Sayfa 146)

  Iklim Değişikliği Eylem Planı ile yeni enerji üretim yatırımlarına aktarılan toplam kaynağın en az %60'ının yenilenebilir yatırımlara yönlendirilmesi taahhüdü (PDF Sayfa 146)

  ÇSKP kapsamında iklim değişikliği ile mücadelede müşterilere emisyon azalımı hedefleri verilip uygulanabilir alternatif teknolojileri kullanmaya teşvik edilir. (PDF Sayfa 148)

  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin hayata geçirildiği 2012 yılından bu yana Banka'nın karbon yoğunluğu %97 azaldı. (PDF Sayfa 152)

  Garanti BBVA Eko-verimlilik Planı: 2021- 2025 yılları arasında her yıl enerji tüketiminin en az %80'ini yenilenebilir enerjiden karşılama ve sera gazı emisyonu azaltma hedefi (PDF Sayfa 152)

  İlgili Öncelikli
  Konu

  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

  SUDAKİ YAŞAM: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN OKYANUSLARI, DENİZLERİ VE DENİZ KAYNAKLARINI KORUMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANMAK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  14.1. 2025’e kadar özellikle karasal kökenli faaliyetlerden kaynaklanan, deniz çöpü ve gıda atıklarının dökülmesinden kaynaklanan su kirliliği de dâhil deniz kirliliğinin tüm biçimlerinin önlenmesi ve önemli ölçüde azaltılması

  14.2. 2025’e kadar özellikle karasal kökenli faaliyetlerden kaynaklanan, deniz çöpü ve gıda atıklarının dökülmesinden kaynaklanan su kirliliği de dâhil deniz kirliliğinin tüm biçimlerinin önlenmesi ve önemli ölçüde azaltılması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Mavi Nefes Projesi

  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikalar

  Güncel
  Durum

  Eylül 2021'den bu yana deniz süpürgeleri yaklaşık 109 ton atık toplayarak bu atıkları geri dönüşüme kazandırdı. Antalya-Adrasan'da 4 ay faaliyet gösteren deniz süpürgesiyle 19.192.032 litre deniz suyunun temiz kalması sağlandı. (PDF Sayfa 156)

  ÇSKP kapsamında çevresel etkiler değerlendirilir ve mümkün olduğunca riskler indirgenir. (PDF Sayfa 148)

  İlgili Öncelikli
  Konu

  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

  KARASAL YAŞAM: KARASAL EKOSİSTEMLERİ KORUMAK, İYİLEŞTİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMINI DESTEKLEMEK; SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMINİ SAĞLAMAK; ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ETMEK; ARAZİ BOZUNUMUNU DURDURMAK VE TERSİNE ÇEVİRMEK; BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KAYBINI ENGELLEMEK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefleri

  15.1. 2020’ye kadar özellikle ormanlarda, sulak alanlarda, dağlarda ve kurak alanlardaki karasal ve iç tatlısu ekosistemlerinin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler doğrultusunda korunmasının, eski haline getirilmesinin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması

  15.1. 2020’ye kadar her tür ormanın sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasının desteklenmesi, ormansızlaşmanın sona erdirilmesi, tahrip edilmiş ormanların eski haline döndürülmesi ve ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırmanın küresel olarak önemli ölçüde artırılması

  15.a. Biyoçeşitliliği ve ekosistemleri korumak ve sürdürülebilir biçimde kullanmak için bütün kaynaklardan elde edilen finansal kaynakların seferber edilmesi ve önemli ölçüde artırılması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • Türkiye'nin Canı Yanmasın Destek Programı

  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikalarımız

  • ecording iş birliği

  Güncel
  Durum

  Haziran 2022'de WWF-Türkiye ile birlikte Türkiye'nin Canı Yanmasın Destek Programı başlatıldı. (PDF Sayfa 155)

  ÇSKP Ormansızlaşma Etkilerinin Yönetimi Süreci kapsamında alınan ağaçlandırma taahhütleri (PDF Sayfa 155)

  ecording ile yapılan iş birliği ile, Garanti BBVA mobil üzerinden yapılan çeşitli çevreye duyarlı aksiyonlar için öncelikli ulaşılması güç alanlara tohum topu bırakıyor (PDF Sayfa 139)

  İlgili Öncelikli
  Konu

  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

  BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN BARIŞÇIL VE KAPSAYICI TOPLUMLAR TESİS ETMEK, HERKES İÇİN ADALETE ERİŞİMİ SAĞLAMAK VE HER DÜZEYDE ETKİLİ, HESAP VEREBİLİR VE KAPSAYİCİ KURUMLAR OLUŞTURMAK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  16.4. 2030’a kadar yasa dışı para ve silah akışının büyük ölçüde azaltılması, çalınan varlıkların geri alınmasının güvence altına alınması ve organize suçun her türüyle mücadele edilmesi

  16.5. Yolsuzluk ve rüşvetin tüm biçimlerinin önemli ölçüde azaltılması

  16.6. Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar kurulması

  16.7. Her düzeyde duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsil edici karar verme mekanizmalarının oluşturulması

  Garanti BBVA
  Uygulamaları

  • TCR ve İtibar eğitimleri

  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları

  • Savunma Sanayi Özel Kuralları

  • Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri

  • Etik Bildirim Hattı

  • İK İç Kontrol Mekanizması

  • Etik ve Doğruluk Komitesi

  • Denetim Komitesi

  Güncel
  Durum

  Şiddete Maruz Kalan Çalışanla İletişim eğitimi Yetenek ve Kültür Danışmanları için özel olarak tasarlandı. (PDF Sayfa 123)

  Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları kapsamında savunma sanayi ile ilgili belli başlı faaliyetlerin ve ürünlerin, kurumsal standartlara ve ilkelere aykırı olup olmadığı değerlendirilir. (PDF Sayfa 148)

  İlgili Öncelikli
  Konu

  KURUMSAL YÖNETİŞİM VE TÜM YÖNETİŞİM RİSKLERİN ETKİN YÖNETİMİ

  İNSAN HAKLARI

  AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR: UYGULAMA ARAÇLARINI GÜÇLENDİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN KÜRESEL ORTAKLIĞI CANLANDIRMAK

  Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaç ve Hedefler

  17.7. Çevresel açıdan sağlam teknolojilerin gelişmekte olan ülkelerde üzerinde ortak olarak anlaşmaya varıldığı üzere ayrıcalıklı ve öncelikli koşullar da dâhil olmak üzere uygun koşullarda gelişiminin, transferinin ve yayılmasını desteklenmesi

  17.14. Sürdürülebilir kalkınma için politika tutarlılığının geliştirilmesi

  17.17. Ortaklıkların deneyim ve kaynak sağlama stratejileri paydasına dayanan kamu, kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi

  17.19.  2030’a kadar gayri safi yurt içi hasılayı tamamlayan sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesine yönelik önlemlerin geliştirilmesi için mevcut girişimlerin üzerine eklemeler yapılması ve gelişmekte olan ülkelerde istatistiki kapasite geliştirme çabalarının desteklenmesi

  Garanti BBVA
  Uygulamalar

  • Sürdürülebilirlik temalı Sektörel Çalışma Grupları

  • TÜSİAD Çalışma Grubu

  • UNEP FI Impact Tool

  • Net Sıfır Bankacılık Birliği

  • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları

  • Sürdürülebilir Finansman

  • ecording, BlindLook, WWF-Türkiye, TURMEPA, KAGİDER, ÖRAV iş birlikleri

  • Spor, kültürsanat alanında sponsorluklar

  Güncel
  Durum

  TÜSİAD Sürdürülebilir Finans Alt Çalışma Grubu Başkanlığı (PDF Sayfa 151)

  UNEP FI etki belirleme aracı ile banka portföyünün etki analizi (PDF Sayfa 145)

  Net-Sıfır Bankacılık Birliği, Bilime Dayalı Hedefler Girişimi taahhütleri ile bankacılık sektörünün karbonsuzlaşma dönüşümüne katılım (PDF Sayfa 147)

  Yer aldığımız sürdürülebilirlik temalı sektörel çalışma grupları sayısı: 52 (PDF Sayfa 151)

  Çevresel ve sosyal konular hakkında bilgilendirme aracılığıyla müşterilerin ve finansal kuruluşların çevresel ve sosyal performanslarının geliştirilmesine katkı sağlanıyor. (PDF Sayfa 149)

  ecording, BlindLook, KAGİDER iş birlikleri ile yarattığımız değer ile ilgili videolara "Müşterı Deneyimi" bölümünden ulaşabilirsiniz.

  TURMEPA, WWF-Türkiye ve ÖRAV işbirliklerimiz ile yarattığımız değer ile ilgili videolara "Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

  Spor, kültür-sanat alanındaki sponsorluklar ve yaratılan değer ile ilgili videolara "Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar" bölümünden ulaşabilirsiniz.

  İlgili Öncelikli
  Konu

  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

 
 

Kolay Erişim