GRI Standartları İçeriğine
Göre UNGC ve WEPs Analizi

A. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ PRENSİPLERİ İLERLEME RAPORU

UNGC İLKELERİ GRI STANDARTLARI BİLDİRİMLERİ REFERANS
İNSAN HAKLARI

İlke 1: İşletme insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalıdır

İlke 2: İşletme insan haklarını ihlal etmemelidir

GRI 2-23, GRI 1-30, GRI 410, GRI 411 https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Haklari-Beyani/705/2344/0
ÇALIŞMA STANDARTLARI

İlke 3: İşletme çalışanların sendikalaşma ve toplu mizakere özgürlüğünü desteklemeledir.

İlke 4: İşletme her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmaya son vermelidir.

İlke 5: İşletme her türlü çocuk işçiliğine son verilmelidir.

İlke 5: İşletme işe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığa son verilmelidir.

GRI 2-7, GRI 2-30, GRI 407, GRI 408, GRI 409

Garanti BBVA örgütlenme ve toplu sözleşme anayasal haklarını tanımaktadır. Tüm çalışanlar, sendikal üyelik konusunda serbesttir ve hür iradeleriyle hareket ederler

https://surdurulebilirlik.garantibbva.com.tr/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/garanti-bbva-vesurdurulebilirlik/diger-csy-politikalari/insan-haklaribeyani/

Ücretlendirme Politikası

ÇEVRE

İlke 7: İşletme çevre sorunlarına karşı önlem almalıdır

İlke 8: İşletme çevreye yönelik sorumluluğu destekleyen faaliyet ve oluşumlara destek vermelidir

İlke 9: İşletme çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmelidir.

GRI 303-2, GRI 306-2, GRI 308

45-148, A.2 Çevresel Perormans Göstergeleri CDP Water Security - 2022 (https://www.garantibbvainvestorrelations.com/en/images/pdf/CDP2022-Water.pdf)

CDP Climate Change - 2022 (https://www.garantiinvestorrelations.com/en/images/pdf/CDP-2022-Climate-Change.pdf)

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

İlke 10: İşletme rüşvet ve haraç gibi her çeşit yolsuzlukla mücadele etmelidir.

GRI 205 https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/ kurumsal-yonetim/detay/Yolsuzlukla-Mucadele-PolitikasiBeyani/1712/7946/0
 

Kolay Erişim