Çift Yönlü Önceliklendirme
Analizi

Öncelikli konularımızın belirlenmesinde Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu’nun (EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group) yeni Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) ile Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe giren yeni Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative Standards – GRI) Standartları temel alınmıştır. BBVA Grubu olarak şirket ile sürdürülebilir kalkınmanın üç temel dayanağı arasındaki bağlar, şirketin faaliyetlerinin çevre ve insanlar üzerindeki etkileri - etki açısından öncelik - ile çevresel ve sosyal meselelerin şirket faaliyeti üzerindeki etkisi - finansal açıdan öncelik - açılarından belirlenmiş ve değerlendirilmiştir

Etki açısından öncelik (Y ekseni) ile finansal açıdan önceliğin (X ekseni) irdelenmesiyle olası öncelikli konular arasındaki ilişkinin ortaya konması, Garanti BBVA’nın çevresel ve sosyal konular üzerindeki etkisine ve bu konuların Banka üzerinde sahip olduğu etkiye göre bu konuların iki eksen üzerinde ayrıştırılmasını mümkün kılıyor. Böylece Banka, olası etkileri veya fırsatları ele alırken odaklanacağı noktaları ve çalışmaları öncelik sırasına koymak için en ilgili öncelikli konuları belirleyebiliyor.

BBVA Grubu tarafından yapılan değerlendirme, Yatırımcı İlişkileri, Sürdürülebilirlik, Strateji Planlama, Sermaye Riski ve Operasyonel Risk, Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama ile Müşteri Deneyimi bölümlerinden ilgili kişilerin gözetiminde gerçekleştiriliyor. Değerlendirme sonuçları görüşülmek ve onaylanmak üzere Banka’nın Sürdürülebilirlik Komitesi’ne1 sunuluyor.

2021 yılında yayımlanan ile kıyaslandığında, bu yılki analizde de 13 öncelikli konu belirlenmiştir. “COVID-19” konusu çıkarılmış ve “Doğal Sermaye” eklenmiştir.

Bu çift yönlü öncelik analizi sonucunda belirlenen başlıca öncelikli konular şunlardır:

  • İklim Değişikliği: İklim Değişikliği: İklim değişikliği paydaşlarımızın gözünde en önemli sorun olarak öne çıkıyor. Paydaşlarımız, Garanti BBVA’nın düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkıda bulunmasını bekliyor; bu da iklim değişikliğinin yarattığı risk ve fırsatları iyi yönetmeyi gerektiriyor.
  • Kapsayıcı Büyüme: Kapsayıcı Büyüme: Paydaşlarımız, Banka’nın iş modelinin, Türkiye’de yaşayan insanların finansal sisteme katılmasının desteklemesini ve girişimcilere, kadınlara ve/ya dezavantajlı gruplara destek sunarak kapsayıcı büyümeyi sağlamasını bekliyor.
  • Finansal Sağlık ve Danışmanlık: Finansal Sağlık ve Danışmanlık: Paydaşlarımız, Banka’nın müşterilerini tanımasını ve böylece mali durumlarını daha iyi yönetmelerine ve hayattaki hedeflerine ulaşmalarına destek olmak için öngörülü ve giderek daha otomatik sunulabilen kişiselleştirilmiş çözüm ve öneriler getirmesini bekliyor.
  • Sermaye Yeterliliği ve Finansal Performans: Menfaat sahipleri, Garanti BBVA’nın zaman içinde sürdürülebilir büyüyebilmesi için sermaye yaratımı ve likiditeye odaklı bir iş modelinin olmasını bekliyor.
  • Bu konular, altı stratejik önceliğin ikisinde kapsanıyor: "Müşterilerin sürdürülebilir bir geleceğe geçişlerine yardımcı olmak" ve "Müşterilerin finansal sağlıklarına katkıda bulunmak". Bunlara ek olarak, sermaye yeterliliği ve sürdürülebilir finans alanlarındaki hedeflerle de destekleniyor.

 

Kolay Erişim