SÜLEYMAN SÖZEN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

Değerli Paydaşlarımız,

Geride bıraktığımız 2019, jeopolitik risklerin ön planda olduğu ve küresel ekonomik büyümenin nispeten düşük bir tempoda seyrettiği bir yıl oldu. ABD-Çin ticaret gerilimi, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci, Orta Doğu’daki jeopolitik konular ve İtalya’daki siyasi belirsizlikler yatırımcıların risk iştahının azalmasına sebebiyet verdi. Böyle bir ortamda global merkez bankaları, ekonomik büyümeyi desteklemek için genişlemeci duruşunu sürdürdü.

Türkiye açısından ise 2019, ekonomideki yeniden dengelenme ile birlikte ekonomik gelişmenin görüldüğü bir yıl oldu. Yüksek faiz ortamı yılın ilk yarısına hakim olurken, 2019’un sonuna geldiğimizde, enflasyondaki düşüşle birlikte, faizler de yıl başındaki seviyenin yarısına indi. Özellikle yılın son çeyreğinde ekonomimizde “V” şeklinde bir toparlanma gördük. Ard arda yaşadığımız daralma, son çeyrekte yerini görünür bir büyümeye bıraktı. Bugün geldiğimiz noktada, 2019 yılı büyümesi, sene başındaki beklentilerin aksine, pozitif tarafta kalırken, 2020 senesinde büyümenin ciddi bir hız kazanması bekleniyor

Garanti BBVA olarak, sermaye yaratım kapasitesine dayalı iş modelimizle bu yılı da birçok alanda hedeflerimizin üzerinde tamamladık. Gerek sermaye, gerek aktif kalitesi, gerekse kârlılıkta sektörde öncü banka olmaya devam ediyoruz. Dönemsel makro gelişmelerden bağımsız olarak, sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda sermayemizi etkin kullanarak, yarattığımız değeri en üst düzeye çıkarıyor ve sağlam aktif kalitesine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Ancak bugün, finansal performans, şirketin değerinin tek göstergesi değil. Faaliyet gösterdiğimiz ortam sürekli değişim içinde ve bu dönüşüm içinde şirketin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) sorunları üzerindeki etkisini ölçme ve iyileştirme kapasitesi şirketin değerine yansıyor. Dünyamızın bugün geldiği noktada, sosyal ve çevresel riskler artık göz ardı edemeyeceğimiz bir seviyede.

Bu kapsamda, Garanti BBVA olarak, iklim değişikliğiyle mücadele için daha sürdürülebilir, kapsayıcı bir ekonominin inşa edilmesine katkıda bulunuyor ve sektöre öncülük ediyoruz. 2014 yılından bu yana, proje finansmanı kapsamında yeni yatırımlarda çoğunluğu rüzgâr santralleri olmak üzere yalnızca yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlıyoruz. ÇSY odaklı yatırımcı tabanımızdaki artışı dikkate alarak, ihtiyaçlarına daha iyi cevap vereceğini düşündüğümüz, IIRC standartları kapsamında hazırladığımız Entegre Yıllık Raporumuzu üç senedir tüm paydaşlarımıza sunuyoruz. Kurum kültürümüzden, tüm alt yapımıza kadar sürdürülebilirlik çalışmalarımızı entegre etmek için çalışıyoruz. Benimsediğimiz temel değerleri güçlendiren gelişmiş kurumsal yönetişim modelimizi uygulamaya devam ederken, tüm paydaşlarımıza karşı güven, doğruluk, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleriyle hareket ediyoruz.

Ana hissedarımız olan BBVA ile aramızdaki sinerji güçlenerek devam ediyor. Parçası olduğumuz BBVA Grubu, yürüttüğü dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, dinamik ve dijital dünyaya uygun olarak yenilenen logosuyla faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde tek bir global markaya dönüştü. Bu dönüşüm projesinin bir parçası olarak, biz de 9 yılı aşkın süredir ana hissedarımız BBVA ile yarattığımız sinerjiyi markamıza yansıttık ve 2019 yılında logomuza taşıdık.

Güçlü sermaye yapımız, yüksek aktif kalitemiz ve proaktif bilanço yönetimimizle 2020 yılında da ekonomimize kesintisiz destek için hazırız. Sürdürülebilir kalkınma, en değerli kaynağımız çalışanlarımızın memnuniyeti ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılamak önceliğimiz olmaya devam edecektir. Önceki yıllarda ortaya koyduğumuz gayretli çalışmalarımızı ve güçlü performansı önümüzdeki dönemde de koruyarak, yeni başarılara imza atmaya ve sektörde öncü olmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, çalışma arkadaşlarıma, değerli müşterilerimize, hissedarlarımıza ve tüm diğer ortaklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

 

Saygılarımla,

SÜLEYMAN SÖZEN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

 

İÇİNDEKİLER