Garanti BBVA için değer üretim sürecinin merkezinde yer alan finansal performans, sürdürülebilir büyümenin hem sebebi hem de sonucudur. Banka, ürünlerini müşterilere sunarak, tesislere yatırım yaparak, operasyonel ve çevresel verimlilik bakış açısıyla iş modeli ve süreçlerinde sürekli iyileştirme sağlayarak ekonomi üzerinde dolaylı ve doğrudan etki sahibidir.

Üretilen değeri en üst düzeye çıkarmak için sermayenin etkin kullanımını hedefleyen Garanti BBVA, sağlam aktif kalitesinden ve ihtiyatlı duruşundan ödün vermeyen gerçek bankacılık ilkesi ile disiplinli ve sürdürülebilir büyümeye odaklanıyor. Koşulsuz müşteri memnuniyeti yaklaşımını güçlü sermaye yapısı ve verimlilik odağıyla birleştirerek uyguladığı etkin bilanço yönetimiyle ekonomiye desteğini sürdürüyor.

2019 yılında Garanti BBVA, toplam konsolide aktiflerini yıllık %7 artışla 429 milyar TL’ye ulaştırırken, faiz getirili aktiflerin toplam aktifler içindeki oranını %82 gibi yüksek bir oranda tutmayı başardı. Her zaman müşterilerinin yanında olan Garanti BBVA, kredilerin toplam aktifler içindeki payını %60 seviyesinde tutmaya devam etti. Bugün Garanti BBVA, bireysel bankacılıktan ödeme sistemlerine, konut kredilerinden otomobil kredilerine, KOBİ’lerden proje finansmanına, işlem bankacılığından dijital bankacılığa kadar farklı segmentlerinde sektöre öncülük ediyor.

Garanti BBVA, başarılı çift para birimli bilanço yönetiminin yardımıyla likit bilanço yapısını 2019 yılında da korudu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduatı tabanında artış oranı kredi büyümesinin üzerinde %14 olarak gerçekleşti. Bu sayede, Banka’nın kredi/mevduat oranı, konsolide bazda 6 puan iyileşti. Garanti BBVA’nın bireysel mevduatlardaki gücü, müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini işin merkezine yerleştiren yenilikçi iş modelinin sonucudur.

Disiplinli kredi fiyatlaması ve toplam içinde vadesiz mevduatların sahip olduğu yüksek pay ile Garanti BBVA kredi-mevduat faiz farkını genişletmeyi başardı. Gerileyen enflasyona bağlı olarak azalan TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin (TÜFEX) getirisine rağmen, başarılı kredi-mevduat faiz farkı yönetimi ile çekirdek net faiz marjını 78bps genişletmeyi başardı. Böylelikle, swap giderleri dahil toplam net faiz marjını yıldan yıla yataya yakın seviyede tuttu. Garanti BBVA, rakipleri içinde %5,2 ile en yüksek net faiz marjı seviyesine sahip olmayı sürdürdü.

Garanti BBVA, ihtiyatlı, risk-getiri odaklı bir kredi kullandırım stratejisi izliyor. Risk değerlendirmesinde proaktif ve tutarlı bir yaklaşım sergileyen Garanti BBVA, bu sayede sağlam aktif kalitesini de koruyor.

Bu yılın ilk yarısında yaşanan ekonomik koşullardaki volatilite ve gayri safi yurt içi hasıladaki (GSYİH) daralma sebebiyle takipteki kredi oranlarında artış görüldü. Takipteki krediler oranı, 2018 yılındaki %5,2 seviyesinden 2019 yılında %6,8 seviyesine yükseldi. Takipteki kredilere girişler, ağırlıklı olarak yüksek montanlı kurumsal ve ticari kredilerden oluştu (toplam girişlerdeki payı 2/3). Buna karşılık, bireysel ve KOBİ kredilerinden takipteki kredilere girişler daha kısıtlı gerçekleşti (toplam girişlerdeki payı 1/3).

Garanti BBVA’nın çeşitlendirilmiş, aktif bir şekilde yönetilen fonlama tabanı, %17,8 düzeyindeki sermaye yeterliliği, 18 milyona yakın müşterisinin güveniyle büyüyen mevduatları ve dış finansman kaynaklarına kesintisiz erişimi, Banka’nın iş modelini ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümesini besliyor.

İş modeli, çeşitlendirilmiş ücret alanları ve dijitalleşme oranı giderek artan süreçleri Garanti BBVA’nın sürdürülebilir gelir elde etme yeteneğini destekliyor. Tüm bunlar, rakipleri arasında en yüksek net faiz marjının ve en yüksek net ücret ve komisyon tabanının Garanti BBVA’nın elinde olmasını sağlıyor. Banka, verimlilik odağını da koruyor ve sürdürülebilir değer üretimini pekiştirmek için faaliyet giderlerini etkin bir biçimde yönetiyor.

Garanti BBVA, finansal performansa odaklanarak Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyümeye aktif olarak katkıda bulunuyor.

 

* 2019 başında ort. TÜFE beklentisi %19
1 Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar + YP provizyon hedgeleri hariç Net Ticari Kâr/Zarar + Provizyon iptalleri hariç Diğer Gelirler + İştiraklerden Elde Edilen Gelirler

 

İÇİNDEKİLER