2019 yılı bir kez daha hem büyük zorluklar hem de büyük fırsatlar yılı oldu. İşletmelerin, bugün ve yarın karşılaşacağı önemli riskler artık geçmiştekilerden çok farklı. Bu nedenle bu bölümde, Garanti BBVA, bankacılık sektörünü ilgilendirdiğini düşündüğü, bu yılın mega trendlerinin şekillendirdiği 10 risk türünü ve fırsatı ve bunların Garanti BBVA’yı ve paydaşlarını nasıl etkilediğini ele alıyor.

Aşağıda yer verilen riskler ve fırsatlar, Garanti BBVA’nın risk yönetimi yaklaşımı gibi resmi ve gayri resmi çeşitli kontrollerden ve ayrıca performans bölümleri ile “Kurumsal Yönetişim ve Risk Yönetimi” başlıklı bölümde açıklanan öncelikli konular çerçevesinde yürütülen çalışmalar üzerinden ele alınıyor.

 

Türk Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sektörüyle ilgili zorluk ve fırsatlar ise “Faaliyet Gösterdiğimiz Ortam” adlı bölümde inceleniyor.

 

2019 YILININ MEGA TRENDLERİ
VE RİSK YARATAN UNSURLARI

İŞ ORTAMI (1)

 • Müşterilerin Güçlenmesi
 • Çalışma Yaşamının Geleceği
 • Yetenek Rekabeti
 • Şeffaflık
 • Verimlilik
 • Geçiş Riskleri (mevzuat ortamı)
 • Kadınların Güçlenmesi
 • Gelecek Nesil İş Gücü
 • Sosyal Medya
 • Bağlantısallık
 • Çevik Çalışma Dönüşümü
 • Bireysel Seçimin Yükselişi

EKONOMİ (2)

 • Sürdürülebilir Finans
 • Kapsayıcı Kapitalizm
 • Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık
 • Paylaşım Ekonomisi
 • Döngüsel Ekonomi
 • Küreselleşme

TOPLUM (3)

 • 21. Yüzyıl Yetenek Açığı
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Artan Eşitsizlikler
 • Zorunlu Göç
 • Gıda Güvenliği
 • Girişimcilik
 • Kültürel Yakınlaşma
 • Kamuoyunun Devrimci Bir Güç Olarak Ortaya Çıkması
 • Bireyin Yükselmesi
 • Mega Şehirler
 • Dinamik Nüfus
 • Türeticilik

ÇEVRE (4)

 • İklim Aciliyeti
 • Aşırı Hava Olayları ve Doğal Afetler
 • Kaynak Kıtlığı
 • Çevresel Farkındalık

TEKNOLOJİ (5)

 • Otomasyon
 • Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka
 • Bulut
 • Siber Güvenlik
 • Blokzincir ve Kripto Paralar
 • Kişisel Verilerin Gizliliği ve Verilerin Sorumlu Kullanımı
 • Dijitalleşme
 • Bağlantılılığın Artması ve Kişisel Gizliliğin Azalması
 

İŞ ORTAMI

(1) (2)

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA KATKI

(2) (3) (4)
 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM

(3) (4)

GEÇİŞ RİSKLERİ

(1)
 

ARTAN EŞİTSİZLİK

(1) (3)

GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ

(1) (3)
 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

(1) (5)

FİNANSAL SAĞLIK VE KAPSAYICILIK

(1) (3) (5)
 

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ

(1) (3) (5)

21. YÜZYIL YETENEK AÇIĞI

(3)
 

İÇİNDEKİLER