DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijitalleşme yaşamın her alanını derinden etkileyen küresel trendlerin başında geliyor. Nesnelerin internetinden bulut teknolojisine, büyük veriden yapay zekaya kadar pek çok farklı alandaki gelişmeler dijital dönüşümü tetikliyor. İnternete erişim ve akıllı telefon kullanımı yaygınlaştıkça müşteriler de ürün ve hizmetlere ulaşmak için geleneksel yöntemler yerine her yerden ulaşabildikleri, daha basit, kullanışlı ve zaman kazandıran kanalları tercih etmeye başlıyor. Günümüzde müşteri beklentilerini karşılamakla kalmayıp bunun birkaç adım ötesine geçen, kişiye özel çözümlerin sunulduğu bir müşteri deneyimi yaratmak daha da önemli hale geldi.

Eşsiz müşteri deneyimi, işlem kolaylığı ve öncü çözüm önerileri sunmak ve dijital kanalların satışlarımız içindeki payını artırmak için sürekli olarak dijital platformlara yatırım yapmak Garanti BBVA'nın stratejik hedeflerinden biri. Dijital Dönüşüm stratejisi, tüm kanallarda kolay, erişilebilir ve kişiye özel farklı bankacılık işlem ve hizmetlerini içeren tam kapsamlı bir bankacılık platformu sunmak üzerine kurulu. Bu nedenle odak noktası, müşterilerin kesintisiz işlem yapmalarını sağlayan bütünleşik kanal bankacılığı. Bu bağlamda müşterilerin ihtiyaçlarını dinlemek ve bunlara en kısa sürede cevap vermek birinci önceliği. Amacı fırsat çağından herkesin yararlanabilmesini sağlamak olan Garanti BBVA, bu sürecin şubelerde başlayacağının da bilincinde.

Dijital dönüşüm, bankacılık sektörünü müşteri bilgilerinin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması ve artan siber tehditlerin yönetilmesi gibi pek çok alanda etkin risk yönetimi araçları geliştirmeye yönlendirdi. Garanti BBVA, bilgi güvenliğini sağlayan BT sistemlerine sürekli yatırım yapmaya devam ederken güvenli ve kesintisiz hizmeti engelleyebilecek tüm risklere karşı önlemler alıyor ve dijital platformlarda müşteri memnuniyeti bağlamında sonuçları ölçümlüyor.

Garanti BBVA için dijitalleşme, hem iç hem de dış paydaşlar tarafından odaklanılan, öncelikli bir konu. Bu nedenle teknoloji, süreç verimliliklerini destekleyen ve Banka’yı sürekli ileri taşıyan karar alma mekanizmasının ayrılmaz bir parçası. Tek bir veri kaynağı ve ortak anlayışla teknoloji, Garanti BBVA bünyesinde yukarıdan aşağıya hızlı kararlar alınmasını ve güçlü bir iletişim kurulmasını mümkün kılan bir etmen olarak kullanılıyor. Bu, ileri MİY uygulamaları ve segmentasyondan yenilikçi ürün ve hizmetlere ve kağıtsız bankacılık ortamına kadar uzanan iş yapış şekillerinde yansımasını buluyor. Arzumuz, dijital platformlara sürekli yatırım yaparak eşsiz müşteri deneyimi sunmak.

Garanti BBVA, tüm bireylerin dijitalleşmenin getirdiği fırsatlardan yararlanmasını destekliyor ve daha fazla insanın bankacılık hizmetlerinden faydalanabilmesi için çözümler geliştiriyor.

Dijitalleşmeye odaklanarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 9: Sanayi, İnovasyon ve Altyapıya aktif olarak katkıda bulunuyor.

 

* Dijital ve mobil müşteri rakamları, son 3 ay içinde en az bir girişi ifade eden “aktif müşteri” tanımı için sağlanmıştır. 2017 rakamları Aralık’17 ve 2018 rakamları Aralık’18 içindir.

 

İÇİNDEKİLER