RİSKLER VE FIRSATLAR

2018 yılı bir kez daha hem büyük zorluklar hem de büyük fırsatlar yılı oldu. İşletmelerin, bugün ve yarın karşılaşacağı önemli riskler artık geçmiştekilerden çok farklı. Bu nedenle bu bölümde, Garanti BBVA, bankacılık sektörünü ilgilendirdiğini düşündüğü, bu yılın mega trendlerinin şekillendirdiği 11 risk türünü ve fırsatı ve bunların Garanti BBVA’yı ve paydaşlarını nasıl etkilediğini ele alıyor. Aşağıda yer verilen riskler ve fırsatlar, Garanti BBVA’nın risk yönetimi yaklaşımı gibi resmi ve gayri resmi çeşitli kontrollerden ve ayrıca performans bölümleri ile “Kurumsal Yönetişim ve Risk Yönetimi” başlıklı bölümde açıklanan öncelikli konular çerçevesinde yürütülen çalışmalar üzerinden ele alınıyor.

 

Türk Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sektörüyle ilgili zorluk ve fırsatlar ise “Faaliyet Gösterdiğimiz Ortam” adlı bölümde inceleniyor.

 

2018 YILININ MEGA TRENDLERİ
VE RİSK YARATAN UNSURLARI

İŞ ORTAMI

 • Müşterilerin Güçlendirilmesi
 • Çalışma Yaşamının Geleceği
 • Yetenek Rekabeti
 • Şeffaflık
 • Verimlilik
 • Geçiş Riskleri (mevzuat ortamı)
 • İsteğe Göre Özelleştirme Talebi
 • Kadınların Güçlenmesi
 • Gelecek Nesil İş Gücü
 • Sosyal Medya
 • Bağlantısallık

EKONOMİ

 • Sürdürülebilir Finans
 • Sermaye Dağılımı
 • Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık
 • Paylaşım Ekonomisi
 • Küreselleşme

ÇEVRE

 • İklim Değişikliği
 • Aşırı Hava Olayları ve Doğal Afetler
 • Kaynak Kıtlığı
 • Çevresel Farkındalık

TOPLUM

 • 21. Yüzyıl Yetenek Açığı
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Artan Eşitsizlik
 • Zorunlu Göç
 • Gıda Güvenliği
 • Girişimcilik

TEKNOLOJİ

 • Otomasyon
 • Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka
 • Bulut
 • Siber Güvenlik
 • Blokzincir ve Kripto Paralar
 • Kişisel Verilerin Gizliliği ve Verilerin Sorumlu Kullanımı
 • Dijitalleşme
 

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMAYA KATKI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM

 

FOSİL YAKITLARDAN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA GEÇİŞ

GEÇİŞ RİSKLERİ

 

ARTAN EŞİTSİZLİK

GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ

 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

FİNANSAL SAĞLIK VE KAPSAYICILIK

 

ÇALIŞMA YAŞAMININ
GELECEĞİ

21. YÜZYIL
YETENEK AÇIĞI

 

İŞ ORTAMI

 
 
 

İÇİNDEKİLER