Yönetim Kurulu Başkanı'nın
Mesajı


2021 yılı tüm dünyada aşılanmaların hız kazanmasıyla beraber kısmen normalleşme adımlarının atıldığı fakat ortaya çıkan yeni varyantlarla belirsizliklerin de devam ettiği bir yıl oldu. Uzun zamandır eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir duraksama yaşayan global piyasalar, 2021 yılında pandeminin devam eden etkileri ve tedarik zinciri krizine rağmen hızlı bir şekilde toparlandı. 2020 yılındaki %3,2’lik daralmanın ardından, IMF 2021 yılında global ekonominin %5,9 büyüyeceğini öngörüyor.

2021 yılında dünya ekonomilerinde büyüme oranları iyileşirken beraberinde enflasyonist baskıları da getirdi. Amerika’da son 30 yıl içerisinde görünen en yüksek enflasyon rakamları açıklanırken, Avrupa ülkelerinde de enflasyon baskısı arttı. Artan enflasyonun kaynağında iklim krizi kaynaklı gıda tedarikinin talebi karşılayamaması ve gıda enflasyonu yaratması da yatıyor. Sadece ekonomide yaşadığımız zorluklar değil, dünya ülkelerinde meydana gelen doğal afet sayılarındaki gözle görülür artış, küresel iklim değişikliğine karşı atmamız gereken adımların önemini bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

2021 yılında ülkemiz özellikle Haziran ayı itibarıyla hızlanan aşılanma ile normalleşme sürecine girdi. Normalleşmeyle birlikte artan iç talep ve toparlanan küresel talep ekonomik büyümeyi oldukça yüksek bir seviyeye taşıdı. Türkiye ekonomik büyümesinin bu yıl %11 seviyesine ulaşması bekleniyor. 2021 yılı ihracatı bir önceki yıla göre %33 artış göstererek büyümeye önemli anlamda katkı sağladı. Bununla birlikte, güçlü iç talep ve TL’deki değer kaybı enflasyon üzerinde baskı yarattı. Yıl içinde yaşadığımız kur şoklarına rağmen Türk bankacılık sektörü sağlam aktif kalitesi, güvenli likidite seviyesi ve kârlılığını korudu ve dayanıklılığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Garanti BBVA olarak biz de bu süreçte ekonomimize ve toplumumuza hizmet etmeye devam ettik.

Müşterilerimizin COVID-19 salgını ile alışkanlıklarında gördüğümüz değişimleri, 20 yılı aşkın süredir dijitalleşme adına yaptığımız yatırımlar ile karşıladık. Hem dijital kanallarımız ile hem de %100 coğrafi kapsama sahip şube ağımız sayesinde 2021 yılında tüm müşterilerimize kesintisiz ve sürekli iyileşen bir hizmet sağladık.

Daha önce de altını çizdiğim gibi, sürdürülebilirlik çağımızın belki de en önemli olgularından biri. 2021 yılında iklim krizinin yarattığı olumsuz sonuçları günlük hayatlarımızda ve ekonomide daha da belirgin bir şekilde hissetmeye başladık. Sürdürülebilir finansman ve iklim krizi mücadelesi bizim için bir stratejik öncelik olmanın çok ötesinde, tüm çalışanlarımız için aynı zamanda bir performans kriteri. Bu bağlamda 2021 yılında da BBVA’nın 2025 yılı için verdiği 200 milyar Euro’luk taahhüdüne katkıda bulunmaya devam ettik. Banka olarak sunduğumuz ürünlerin neredeyse tümünde yeşil alternatifler sunarak müşterilerimizin daha sürdürülebilir bir geleceğe geçişlerine yardımcı olmak üzere kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Kasım ayında ana hissedarımız olan BBVA, Garanti BBVA’nın halka açık %50,15’lik payları için gönüllü pay alım teklifinde bulundu. Gerekli onaylar alındıktan sonra sürecin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. BBVA’nın bu alım teklifi ülkemize ve bankamıza olan inancını ve güvenini gösteriyor. Her geçen gün güçlenen bu ortaklığımız ile topluma ve ekonomiye değer katan projelere imza atmaya devam edeceğiz.

Her zaman olduğu gibi 2022 yılında da Garanti BBVA olarak proaktif bilanço yönetimimiz ve yetkin insan kaynağımızla tüm koşullarda müşterilerimizin yanında olmaya, topluma ve ekonomimize katkı sağlamaya ve bu şekilde tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.

Çalışma arkadaşlarıma, değerli müşterilerimize, hissedarlarımıza ve tüm diğer ortaklarımıza teşekkürlerimle…

Saygılarımla,
Süleyman Sözen


İçindekiler