Not: Veriler konsolidasyona tabii ortaklıkları içermemektedir.

 
AKTiFLER(Milyar TL)
 
CANLI NAKDİ KREDİLERİ(Milyar TL)
 
TÜKETİCİ KREDİLERİ***(Milyar TL)
 
MEVDUAT(Milyar TL)
 
ÖZKAYNAKLAR(Milyar TL)
 
NET KÂR(Milyar TL)
 
PİYASA DEĞERİ(Milyar TL)
 
TEMETTÜ ÖDEME ORANI(%)
 
HİSSE BAŞINA KÂR(TL)
 
ELEKTRİK ÜRETİM KREDİ
PORTFÖYÜNDE
YENİLENEBİLİR ENERJİ PAYI(Yeni proje finansmanı tahahhütlerinde, %)
 
ÇEVRESEL VE SOSYAL
ETKİ DEĞERLENDİRME
SİSTEMİNE TABİ TUTULAN
PROJE SAYISI(Kümülatif)****
 
KADIN
GİRİŞİMCİLERE
KULLANDIRILAN
KREDİ
TUTARI(Kümülatif, Milyar TL)
 
 

*** Bireysel kredi kartları dahil.
**** Rakamlara, (i) ÇSEDS kapsamına girmeyen fakat gönüllü olarak değerlendirilen, (ii) finansal değerlendirme süreci devam eden ve (iii) değerlendirmesi tamamlanan fakat finanse edilmeyen projeler de dahildir.
Not: Aralık 2021 BDDK Konsolide finansalları dikkate alınmıştır.

 
 

İçindekiler