GİRDİLER

GİRDİ

Üretilen değeri en üst düzeye çıkarmak için sermayenin etkin kullanımını hedefleyen Garanti BBVA, sağlam aktif kalitesinden ve ihtiyatlı duruşundan ödün vermeyen gerçek bankacılık ilkesi ile disiplinli ve sürdürülebilir büyümeye odaklanıyor. Koşulsuz müşteri memnuniyeti yaklaşımını güçlü sermaye yapısı ve verimlilik odağıyla birleştirerek uyguladığı etkin bilanço yönetimiyle ekonomiye desteğini sürdürüyor.

Aktif büyümesinin fonlamasında, en büyük payı müşteri odaklı mevduat tabanı oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduatı tabanındaki yıllık %63 artış, hem TL hem de YP müşteri mevduatları destekli oldu. Banka kredi/mevduat oranı da, konsolide bazda %82 seviyesine iyileşti. Mevduat yapısında, Garanti BBVA’yı rakiplerinden ayıran ve en yüksek faiz marjına sahip olmasının nedenleri arasında; vadesiz mevduatların toplam içindeki payının yüksek olması ve düşük maliyetli, kalıcı KOBİ ve bireysel müşteri mevduatları kaynaklı büyüme elde etmesi bulunuyor.

Rakipleri arasında en büyük net ücret ve komisyon bazına sahip olan Garanti BBVA, çeşitlendirilmiş komisyon kaynakları ve dijitalleşen süreçleri sayesinde sürdürülebilir gelir yaratımını oldukça güçlü devam ettirerek net ücret ve komisyonlarını 2021 yılında %40 büyüttü.

GİRDİ

Garanti BBVA 11 milyon dijital bankacılık müşterisine her zaman daha iyi bir deneyime odaklanarak ve bütünleşik kanal stratejisini benimseyerek,kullanıcılara doğru zamanda, doğru mesajla ulaşmayı hedefliyor. Datayı detaylı analiz ederek eşsiz kullanıcı deneyimi yaratmaya önem veriyor. Kolay, yalın bir deneyim sunarak tüm işlemlerin yardıma ihtiyaç duyulmadan yapılabilmesini sağlıyor. Öncü çözüm önerileri sunmak üzere, dijital platformlara sürekli yatırım yapıyor. Dijital müşteri tabanını büyütüyor ve satışlarındaki dijital kanalların payını artırıyor. Bilgi güvenliğini koruyarak, güvenli ve kesintisiz hizmet vermeyi engelleyebilecek tüm risklere karşı önlem alıyor

Dijital kanalları, müşterilerinin finansal danışmanlık alabileceği bir ortama dönüştürüyor. Dijital dönüşümü destekleyen finansal araçlar geliştirerek müşterilerin dijital geleceğe hazırlanmalarına da yardımcı oluyor. Dijital kanalları işlem ve ürün başvurusu yapılan bir platformun çok ötesine taşıyarak, müşterileriyle her noktada akıllı etkileşim kuran, onlarla tam anlamıyla güven bağı oluşturan bir deneyim yaşatabilmek vizyonuyla hareket ediyor.

Banka'da teknoloji, süreç verimliliklerini destekliyor, tek bir veri kaynağı ve ortak anlayışla yukarıdan aşağıya hızlı kararlar alınmasını ve güçlü bir iletişim kurulmasını sağlıyor. Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları ve segmentasyondan yenilikçi ürün ve hizmetlere ve kağıtsız bankacılık ortamına kadar uzanan iş yapış şekillere yansıyor.

GİRDİ

En iyi ve en bağlı takımı kurma önceliğiyle, insan kaynağına yönelik her uygulamasının temelinde çalışan odaklılık olan Garanti BBVA, çalışanların parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyacağı bir kültür yaratmayı, fırsat eşitliği ve çeşitliliğin hakim olduğu, adil ve şeffaf bir çalışma ortamı kurmayı amaçlıyor. Çalışan memnuniyetini artırmak ve daha zengin bir çalışma deneyimi sunmak amacıyla İYİ (İş Yaşam İlişkisi) adı altında iş ve özel yaşamı dengeleyici bir program yürütüyor. Çalışanlar fikir ve önerilerini, Önersen, GONG, Atölye isimli platformlar ve intranetteki Sor/Paylaş aracılığıyla iletiyor.

Pandemi süresince uzaktan çalışmaya hızla adapte olan Banka, uzaktan çalışmanın verimliliği ile sosyal bağlar kurmak için gerekli olan yüz yüze iletişimi birleştiren Hibrit Çalışma Modelini başarıyla uygulamaya başladı.

Banka, çalışanların hem bugünün hem de geleceğin yetkinliklerine daha donanımlı hazırlanmalarını sağlayacak sürekli öğrenme kültürünü teşvik ediyor. 2021 yılında çalışan başına ortalama 37,4 saat eğitim verildi. Dijital öğrenme platformu yeniden tasarlandı, 6.300 eğitime 88 bin çalışan katıldı ve dijital eğitimlerin tüm eğitimler içinde saat bazında oranı %41 oldu. “Upskilling ve reskilling” eğitimlerine çalışanların %95’i katıldı.

GİRDİ

Garanti BBVA, 20 milyondan fazla müşterisini tüm faaliyetlerinin merkezine taşıyarak ve süreçleri müşterilerinin bakış açısıyla tasarlayarak, mükemmel bir müşteri deneyimi sunmak için çalışıyor. Müşterilerine karşı şeffaf, açık ve sorumlu olmayı ve onlarla karşılıklı güven üzerine kurulu uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefliyor.

Müşterilerinin bulunduğu her kanalda onların ihtiyaçlarını dinleyerek uygun çözümler geliştirmeye önem veriyor. Türkiye bankacılık sektöründe sosyal medya üzerinden 7/24 hizmet veren ilk müşteri memnuniyeti kanalı olan “Garanti BBVA’ya Sor” ile etkin bir müşteri memnuniyeti hizmeti sunuluyor.

Yapay zekâ ve büyük veri uygulamalarını önemli bir noktada tutarak müşterilerine değer üreten çözümler sunan Garanti BBVA, Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli akıllı asistanı UGİ'yi 2016 yılında hizmete aldı.

Sunduğu çözümlerle finansal okuryazarlığı, finansal sağlığı ve finansal kapsayıcılığı destekleyerek, müşterilerin bilinçli karar vermelerine destek oluyor.

GİRDİ

Garanti BBVA'nın etki odaklı yatırım anlayışıyla bugüne kadar sürdürülebilir kalkınmaya sağladığı toplam katkı 60 milyar TL'ye ulaştı. Banka, 2025 yılına kadar BBVA Grubu’nun sürdürülebilir finansman hedeflerine paralel olarak artan miktarlarda finansman sağlayacağını taahhüt ediyor. Bu taahhüdüne yönelik kararlılığını da, sürdürülebilir finansman için harekete geçirilecek finansman hedefini yönetim kurulundan başlayarak her düzeydeki tüm çalışanların prim kriterlerine ekleyerek gösteriyor.

2020 yılında Paris Anlaşması’yla öngörülen en fazla 1,5 °C’lik sıcaklık artışı hedefiyle uyumlu Bilime Dayalı Hedefler (Science Based Targets) çerçevesinde, karbon emisyonlarını 2025’e kadar %29, 2035’e kadar %71 azaltma hedefi açıklayarak Türkiye’de böyle bir hedef yayımlayan ilk şirket oldu.

Müşterilerin işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmelerine destek olan Garanti BBVA, düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için farklı ihtiyaçlara yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek sürdürülebilir ekonomiye geçişi destekleyen araçlar sunmak için çalışıyor. Toplam 48 katılım platformu ve 29 adet üyelik ile pozitif değişime katkıda bulunuyor. Toplumsal yatırım programlarına odaklanarak, öncelikli konularda etkili sonuçlar veren alanlara 2021 yılında 43,5 milyon TL yatırım yaptı.

MEGA TRENDLER

FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ
ORTAM
FIRSATLAR & RİSKLER

KURUMSAL YÖNETİŞİM &
RİSK YÖNETİMİ

YARATILAN DEĞER

Garanti BBVA'nın konsolide finansallara göre 2021 yılı net kârı 13 milyar TL, aktif büyüklüğü 849 milyar TL, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 610 milyar TL seviyesinde oldu. Sermaye yeterlilik oranı %14, özkaynak kârlılığı %19, aktif kârlılığı ise %2 seviyesinde gerçekleşti.

2021 sonu itibarıyla, Garanti BBVA’nın piyasa değeri 47,3 milyar TL, hisse başına kâr 3,11 TL. 15 Kasım 2021'de BBVA mülkiyetinde bulunmayan (%50,15) payların tamamı için gönüllü pay alım teklifi duyurd, her bir pay için belirlediği gönüllü pay alım teklifi fiyatı 12,20 TL oldu.

Garanti BBVA ekonomiye ve topluma finansal ürün ve hizmetlerle, hissedarlara piyasa değeri ve temettü, çalışanlara ücretler, tedarikçilere ödemeler ve hükümetlere vergi ödemeleri yaparak katkıda bulunuyor. Kamu maliyesine yalnızca kendi vergi ödemeleriyle değil, üçüncü tarafların vergilerinin toplanması ve ödenmesine aracı olarak önemli katkı sağlıyor. Garanti BBVA’nın kamu maliyesine olan toplam vergi katkısı Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinde gönüllü olarak açıklanıyor.

YARATILAN DEĞER

Garanti BBVA, dijital kanallara ve teknolojiye yatırımları sonucunda özellikle pandemi döneminde artan kullanımı destekleyerek kesintisiz ve hızlı erişim sağladı, müşterilerinin, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korudu, en büyük dijital & mobil müşteri tabanına ulaştı. Dijital kanallar üzerinden satışlar toplam satışların %57,5’e yükseldi. Dijitalleşmenin öncüsü olarak müşterilerini en gelişkin dijital çözümlerle güçlendiriyor ve uygulamalarıyla sektöre öncü oluyor. Garanti BBVA Mobil, 500’ü aşkın fonksiyon setiyle müşterilerin zaman ve mekândan bağımsız işlemlerini kolayca gerçekleştirmelerini sağlıyor. Garanti BBVA, pandemi döneminde temassız işlem yapma ihtiyacıyla artan QR işlemlerinde %36 pazar payı ile sektör öncülüğünü sürdürüyor.

Gelişen teknolojiler ve veri kaynaklarının yarattığı fırsatları iş modeline entegre eden Garanti BBVA, geliştirdiği 62 proje ile büyük veri gruplarını makine öğrenmesi ile anlamlandırıp çıktılarını organizasyonel modelinde tasarım, değişim, dönüşümün yanı sıra kaynak planlaması gibi unsurlarda da kullanarak müşteri yönetimini daha analitik bir yaklaşımla ele alıyor. Her türlü iş süreçlerine entegre edilebilen yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen Bilge ve Kobilge çalışan botlarının 2021 yılında cevapladığı 484 bin soru ve Akıllı Asistan UGİ'nin 26,4 milyon etkileşimi, Kendin Yap fırsatıyla akıllı ve kişiselleşen iletişimin göstergesi. Aynı zamanda Robotik Süreç Otomasyonu ile geliştirilen 93 süreç, operasyonel verimlilik, hatasız ve yüksek hızlı hizmet sağlayarak müşteri deneyimini iyileştiriyor.

YARATILAN DEĞER

2021 yılında 18.354 kişi için istihdam yaratan Garanti BBVA, uzaktan çalışmaya elverişli rollerde işlerini ve hizmetlerini Ekim ayına kadar uzaktan yaparak bu yeni çalışma şekliyle de hedeflerine ulaştı. Çalışanların mutluluğuna yönelik program sayısını 11’e yükseltti. Her yıl bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan çalışan bağlılığı anket sonuçlarına göre 2021 bağlılık skoru 4,22/5 oldu. Yüksek performanslı çalışanların devinim hızı %3,5 olarak gerçekleşti. Yılda üç kez Çalışan Deneyimi Anketleri düzenlemeye başlayan Banka, çalışan görüşleriyle oluşturulan aksiyonlarla kurum bağlılığını geliştiriyor.

2021 yılında genç çalışanların seslerini daha fazla duyabilmek, birlikte fikir üretebilmek ve çalışan deneyimini geliştirmek adına Genç Komite faaliyetlerine başladı. Önersen platformunda 2007’den bu yana çalışanlardan 27.500’den fazla görüş ve öneri alındı. Tüm çalışanların %56’sını, orta ve üst düzey yönetimin %40’ını kadın çalışanlar oluşturuyor. Garanti BBVA, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda insan kaynağı, müşteriler ve toplum nezdinde yaptığı çeşitli uygulama ve çalışmalarla, Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne 6 senedir Türkiye’den üst üste dahil olan tek şirket.

YARATILAN DEĞER

Garanti BBVA, müşteri beklentileri karşılama performansını ölçebilmek ve gelişim alanlarını görebilmek amacıyla Net Tavsiye Skoru (NTS) çalışmaları ve şubelerden, Müşteri İletişim Merkezi’nden, Müşteri Deneyimi Destek Ekibi’nden ve dijital kanallardan hizmet alan müşteriler için hizmet sonrası anketler yapıyor. 2021 yılında Net Bilgilendirme Skoru %62 olarak gerçekleşirken, Bireysel ve KOBİ müşterilerle yürütülen NTS çalışması sonuçlarına göre Garanti BBVA, kendi bireysel müşterilerinde rakipler arasında en yüksek ikinci, KOBİ müşterilerinde rakipler arasında birinci konumda.

Kapsayıcı büyüme çerçevesinde girişimcilere desteğini sürdürüyor. Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı 7 yılda 50 girişimciye destek verdi, girişimcilerin aldığı yatırım 30 milyon TL'yi aştı. Tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı, kapsayıcı bir ekonominin daha hızlı ve verimli büyüyeceği anlayışıyla kadınların istihdama ve ekonomik yaşama katılımını 2006 yılından beri aralıksız destekliyor. Kadın girişimcilere sağlanan finansman toplam 11 milyar TL’yi aştı.

2021 yılında birikim ürünlerini kullanmaya başlayan müşteri sayısı 947 bine ulaştı. Finansal sağlık odağındaki mobil bankacılık “Durumum” alanı ile mobil bankacılığa giriş yapan müşterilerin etkileşime geçme oranı %37 oldu. İşlem seti ve anlama kapasitesi artan Akıllı Asistan UGİ, proaktif olarak müşterilere öneriler sunmaya başladı. 2016 yılından bu yana, UGİ 6,3 milyon müşteriyle 66 milyondan fazla etkileşime girdi.

YARATILAN DEĞER

Garanti BBVA 2021 yılını da, bir önceki sene olduğu gibi karbon nötr banka olarak tamamladı. Şube ve binalarındaki elektrik enerjisi ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak, yaklaşık 2,5 milyon ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk gelen 39.832 tCO2e karbon emisyonunu engellenmiş oldu. Yenilenebilir enerji projeleri finansmanı sayesinde faaliyetteki toplam kurulu güce istinaden 8,48 milyon ton CO2e sera gazı emisyonunun engellenmesini sağladı.

Banka, proje finansmanı faaliyetleri kapsamında yeni enerji üretim yatırımlarına aktarılan toplam kaynağın %100'ünü 2014 yılından beri her yıl yenilenebilir enerji yatırımlara yönlendiriyor. 2021 yılında Türkiye'de kömürden çıkış taahhüdünü duyuran ilk banka olan Garanti BBVA, katıldığı Birleşmiş Milletler NetSıfır Bankacılık Birliği'nin de Türkiye'den ilk ve tek imzacısı.

Eşitsizliklerin Azaltılması ve Girişimciliğin Desteklenmesi, Eğitimle Herkes için Fırsatlar Sunma, Araştırma ve Kültür Faaliyetlerini Destekleme odağıyla Toplumsal Yatırım Programları'na 2021 yılında 43,5 milyon TL yatırım yaparak destek sağladı.

YARATILAN DEĞER

 

İçindekiler