Operasyonel Üstünlük - I

FİNANSAL PERFORMANS

Garanti BBVA için değer üretim sürecinin merkezinde yer alan finansal performans, sürdürülebilir büyümenin hem sebebi hem de sonucu. Banka, ürünlerini müşterilere sunarak, tesislere yatırım yaparak, operasyonel ve çevresel verimlilik bakış açısıyla iş modeli ve süreçlerinde sürekli iyileştirme sağlayarak ekonomi üzerinde dolaylı ve doğrudan etki sahibi.

Üretilen değeri en üst düzeye çıkarmak için sermayenin etkin kullanımını hedefleyen Garanti BBVA, sağlam aktif kalitesinden ve ihtiyatlı duruşundan ödün vermeyen gerçek bankacılık ilkesi ile disiplinli ve sürdürülebilir büyümeye odaklanıyor. Koşulsuz müşteri memnuniyeti yaklaşımını güçlü sermaye yapısı ve verimlilik odağıyla birleştirerek uyguladığı etkin bilanço yönetimiyle ekonomiye desteğini sürdürüyor.

MALİ DURUM, KÂRLILIK VE ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

2020 yılında etkisini gösteren COVID-19 salgını sebebiyle global merkez bankalarının odağını gevşek para politikaları ve mali teşviklerin uygulandığı maliye politikalarıydı. 2021 yılı ise bu gelişmelerin sonuç ve etkilerinin deneyimlendiği, aşılanma ile birlikte de toparlanma sürecinin başladığı bir yıl oldu. Salgının etkilerinin devam ettiği 2021 yılında ikinci ve üçüncü dalgalarla birlikte dünya genelinde vaka sayılarında artış yaşanırken aşılanma hızının artması sayesinde ekonomilerde geçtiğimiz seneye benzer geniş çaplı kapanmalar önlenebildi. Küresel ticaret tarafında da benzer bir toparlanma süreci yaşandı. 2020 yılında yıllık bazda %15’in üzerinde daralan küresel ticaret, 2021 yılında ise WFO'nun öngörüsüne göre %10,8 seviyesinde büyüdüğü tahmin ediliyor. Aşılama sürecindeki hızlanma, turizm sezonu açılırken kısıtlamaların büyük oranda gevşetilmesini sağladı. Tüm bunların etkisiyle, 2021 yılında global ekonominin geçen seneki daralmadan sonra güçlü bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. IMF’nin tahminine göre küresel ekonominin 2021 yılında %6’ya yakın bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Türkiye ekonomisinde de büyüme hem iç talep hem de artan dış talebin katkısıyla oldukça yüksek seviyelerde seyreltti. Büyümenin ağırlıklı iç talep kaynaklı olması ve özellikle yılın son dönemlerinde kurda yaşanan hareketlilik enflasyon üzerinde baskı yarattı. Yıla %17 ile başlayan politika faizi ise, Mart ayında 200 baz puan faiz artış kararı ile %19 seviyesine çıkarıldı, ardından Eylül ayında başlayan kademeli faiz indirimleri sonrası yılı %14 seviyesinde tamamladı. Fonlama maliyetlerinin yılın son çeyreğinde düşmeye başlaması ve iç talebin katkısıyla kaydedilen güçlü kredi büyümesi bankacılık sektör marjlarını son çeyrekte destekledi. Bankaların bilançolarında enflasyona endeksli menkul kıymet portföyünün bulunması da, enflasyonda yaşanan artışa karşı banka bilançolarının korunmasını sağladı.

Garanti BBVA, bu ortamda dinamik bilanço yönetimi sayesinde karlılığını artırarak büyümeye, sermayesini ve aktif kalitesini güçlendirmeye devam etti. Toplam konsolide aktiflerini yıllık %57 artışla 849 milyar TL’ye ulaştırırken, toplam canlı kredilerde %42, menkul kıymetlerde ise %34 büyüdü. Menkul kıymet portföyünde, dönem içinde stratejik alımlar yapılarak marjın yönetimine destek olundu. Faiz getirili aktiflerin toplam aktifler içindeki oranı %82 ile rakipler arasında en yüksek.

 

Operasyonel Üstünlük - II

Garanti BBVA Operasyonel Üstünlük stratejik önceliğiyle, iş modelini süreç otomasyonu, işlem kolaylığı, uzaktan servislerin zenginleştirilmesi vb. faktörlerle sürekli geliştirmeyi, uçtan uca dijital çözümleri artırmayı, dijital platformlara yaptığı yatırımlarla deneyimi iyileştirmeye devam etmeyi, iş modeli ve süreçleri operasyonel verimlilik bakış açısıyla sürekli geliştirmeyi, finansal ve finansal olmayan riskleri etkin yönetmeyi hedefliyor.

Garanti BBVA, iş modelinin merkezine dijitalleşmeyi koyarak; sektörel dönüşüme öncülük etmeyi, en güncel bilişim altyapısına sahip olmayı, hizmet verdiği tüm kanallarda etkin ve üretken olmayı hedefliyor. Bu kapsamda sürekli gelişme prensibiyle iş süreçlerini yenilemeye, yalınlaştırmaya, otomatize etmeye, merkezileşme bakış açısıyla organizasyonel değişimleri tasarlamaya ve müşteri deneyimini iyileştirmeye devam ederken, operasyonel üstünlüğü ve verimliliği de sağlıyor.

Gelişen teknolojiler ve veri kaynaklarının yarattığı fırsatları iş modeline entegre eden Garanti BBVA, büyük veri gruplarını anlamlandırarak müşteri yönetimini daha analitik bir yaklaşımla ele alıyor. Bu çıktıları organizasyonel modelinde tasarım, değişim, dönüşümün yanı sıra ve kaynak planlaması gibi unsurlarda da kullanarak iş sonuçlarını analitik tabana taşıyor.

Değişen müşteri beklentilerini hızla karşılamak ve gelişen teknolojileri iş modeline adapte etmek üzere ele aldığı projeleri çevik metot yaklaşımlarıyla yürüten, teknolojik altyapının sunduğu olanakları engin tecrübesiyle buluşturan ve herkese hitap etmeyi amaçlayan Garanti BBVA, iş modelinde üretkenliği en büyük prensibi haline getiriyor. Bu amaçla teknolojik gelişmelerin ve dijital dünyanın getirdiği tüm imkanları, oluşturduğu ekosistem ile entegre ederek yenilikçi çözümleri çevik yöntemlerle ele alıyor ve dönüşüm projelerinde sektörde öncü oluyor.

 
 

İçindekiler