AMACIMIZ

ÇAĞIN OLANAKLARINI HERKESE SUNMAK

Garanti BBVA'nın çalışan merkezli yaklaşımının temelinde 2017 yılında, çalışanlarının katılımıyla belirlenen Değerleri yer alıyor.

Değerlerini yeniden tanımlamak için çalışanlar ile atölye çalışmaları, kapalı grup görüşmeleri gerçekleştirerek belirlenen değerler Garanti BBVA’nın yalnızca çalışanlarının tutum ve vizyonlarını değil, aynı zamanda iş yapış modellerini de yansıtıyor.

DEĞERLERİMİZ

 

Garanti BBVA’nın müşteri odaklı yaklaşımının altını çizen bu değer, çalışanların en önemli önceliğinin müşterilerini iyi anlamak olduğunu, müşteri ihtiyaçlarına yanıt verirken onlara her türlü bilgiyi sorumlu bankacılık prensipleri çerçevesinde paylaşmaları gerekliliğini ve sonuç odaklı bir yaklaşım sergilenmesini anlatıyor.

Çalışanlarının görüşlerine değer veren Garanti BBVA’nın kurum kültüründe yenilikçilik yer alıyor. Her bir görevdeki çalışanlar, yaptıkları işle hem çalışma arkadaşlarına hem de çevrelerine ilham veriyor. Garanti BBVA çalışanları müşterilerine hizmet verirken, onların sadece ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda beklentilerini aşacak çözümler sunuyor.

Garanti BBVA’nın çalışma kültürünü besleyen bu değer, çalışanların birlik içinde hareket etmesini, işlerine olan bağlılığın önemini ve “ortak amacı” gerçeğe dönüştürmek için var olması gereken sorumluluk bilincini kapsıyor.

 

REKABET ÜSTÜNLÜKLERİMİZ

YETENEK VE KÜLTÜR YÖNETİMİ

 • Çalışan memnuniyeti ve iş-yaşam dengesini gözeten uygulamalar
 • Ödüllü yetenek programları 
 • Çalışanların fikir ve yenilikçi önerilerini paylaşabilecekleri platformlar
 • Çalışanların kariyer hedefleri doğrultusunda kendi gelişim sorumluluğunu aldığı, gelişimini şekillendirdiği değişen dinamiklere uygun gelişim modeli 
 • “En iyi ve en bağlı takım” stratejik önceliğine uyumlu olarak çalışanlarının iş yaşam dengesini gözetecek şekilde gelişimini, memnuniyetini ve esenliğini merkeze alarak yatırımlarını sürdürme anlayışı 
 • Performansa dayalı, fırsat eşitliği ve çeşitlilik gözeten, içeriden terfi odaklı, adil ve şeffaf bir yönetim politikası 
 • Çeşitliliği destekleyici yönetim anlayışı- Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde Türkiye’den 6 yıl üst üste yer alan tek şirket
 • Kişi başı yılda ortalama 37 saat eğitim 
 • Yeni platformlar, yeni portallarla desteklenen, daha zengin, daha dijital eğitim içerik ve süreçleri

ÜSTÜN TEKNOLOJİ VE VERİ BİLİMİ

 • İş alanlarıyla bütünleşik ve çevik proje yönetimi 
 • Kurum içinde geliştirilen, ihtiyaca yönelik çözüm ve uygulamalar 
 • Kesintisiz işlem kabiliyeti ve altyapı güvenliği 
 • Veriye dayalı ve çevik karar alma süreçleri 
 • Oluşturulan yönetişim modelleriyle verinin bir kurumsal varlık olarak yönetilmesi 
 • Gelişmiş veri analitiği ile her iş seviyesinde akıllı karar almayı destekleyici iş zekası yaratımı 
 • Büyük veri mühendisliği ve analitiğini geliştirmek için insana ve teknolojiye sürekli yatırım 

EŞSİZ MÜŞTERİ DENEYİMİ

 • Müşterilerin finansal sağlığını destekleyen, gelişen trendlerle harmanlanmış ürün ve hizmetler
 • Müşterilerin en iyi finansal kararı almasına yardımcı olan öneri kurguları 
 • Müşteri gözüyle uçtan uca tasarlanan sade ve kolay süreçler 
 • Müşterilerin talebini önceden tahmin ederek hızlı ve esnek çözümler sunan akıllı sistemler 
 • Müşterilerin dijital dünyaya hızlı adapte olmasını teşvik ederken, istedikleri yer ve zamanda finansal çözümlere ulaştıran çok kanallı müşteri ilişki yönetimi araçları 
 • Müşterilerini faaliyetlerinin odağına koyan ve her şartta müşterisini önceliği olarak gören insan kaynağı

GÜÇLÜ MARKA VE KURUMSAL İTİBAR

 • Bütünsel itibar yönetimi yaklaşımı ve güçlü itibar endeksi 
 • Garanti BBVA, tüketiciler tarafından “teknolojide öncü, müşterilerinin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan, müşterisine yakın, kolay ve anlaşılır şekilde yaklaşan bir banka” olarak tanımlanıyor
 • Kurumsal itibar ve marka değerine katkıda bulunan bütünsel iletişim ve sosyal etki odaklı toplumsal yatırım programları 
 • Birleşmiş Milletler Net-Sıfır Bankacılık Birliği'nin (Net Zero Banking Alliance- NZBA) Türkiye’den ilk ve tek imzacısı

KESİNTİSİZ BANKACILIK DENEYİMİ SUNAN KANAL YAKLAŞIMI

 • Dijital dünyanın avantajlarını müşteri deneyimine yansıtan, tek noktadan çözüm sunan şube hizmet modeli 
 • 81 ilde hizmet veren yaygın şube ağı 
 • Mobil ve internet bankacılığında öncü konum; 11 milyon dijital aktif müşteri tabanı
 • Yılda 60 milyondan fazla müşteri kontağı ile öncü finansal Müşteri İletişim Merkezi
 • Garanti BBVA Mobil kullanıcılarına yeni, kolay, hızlı ve daha gelişmiş bir deneyim yaşatan akıllı asistan UGİ ile 66 milyondan fazla etkileşim
 • Kampanyalar, kart bilgileri ve yeni nesil ödeme teknolojilerini birleştiren Bonus Flaş 
 • GarantiPay ile 2.600’ü aşkın iş yerinde, e-ticarette kart bilgilerini paylaşmadan hızlı ve güvenli ödeme
 • Banka dışı müşterilere kartsız işlemlerle de hizmet veren 5.400’den fazla ATM 

 

STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ

Müşterilerimizin Gözünde
Farklılaşma

FİNANSAL SAĞLIK

 • Müşterilerimizin doğru / sağlıklı finansal kararlar almalarını sağlamak için onlara finansal danışmanlık yapmak
 • Müşterilerimizin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma yönünde ihtiyaçlarına uygun çözümler ve öneriler sunmak
 • Tüm faaliyetlerimizin odağına müşterilerimizi koyarak mükemmel bir müşteri deneyimi yaşatmak
 • Müşterilerimizle uzun soluklu ilişkiler kurabilmek ve onların güvenilir ortağı olmak

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • Sürdürülebilirlikte öncü banka olarak müşterileri, karar vericileri ve sektörü pozitif yönde etkilemek, farkındalığın artırılmasına destek olmaya devam etmek
 • Müşterilerimize sunduğumuz, sürdürülebilir ürün çeşitliliğimizi ve bu ürünlerin kullanımını artırmak
 • İklim değişikliğine ilişkin risk ve fırsatları gözetmek, iş süreçlerimize, risk politikalarımıza entegre etmek
 • Öncelikli konularda etkili sonuçlara ulaşan toplumsal yatırım programlarına odaklanmak ve etki odaklı yatırım ilkelerini gözetmek
Üstün Başarının
Anahtarları

DAHA FAZLA MÜŞTERİYE ULAŞMA

 • Müşteri tabanımızı genişletmek ve müşterilerimizin Bankamızla olan ilişkilerini derinleştirmek
 • Müşterilerimiz neredeyse orada olmak, dijital müşteri kazanımı ve ortaklıklar gibi yeni kanalları etkin kullanmak
 • Odaklandığımız alanlarda, risk-maliyet dengesini gözeterek büyümek

OPERASYONEL ÜSTÜNLÜK

 • İş modelimizi süreç otomasyonu, işlem kolaylığı, uzaktan servislerin zenginleştirilmesi vb. faktörlerle sürekli geliştirmek
 • Uçtan uca dijital çözümleri artırmak, dijital platformlarımıza yaptığımız yatırımlarla deneyimi iyileştirmeye devam etmek
 • Sürdürülebilir büyümeye odaklanırken, sermayemizi etkin kullanmak ve yarattığımız değeri en üst düzeye çıkarmak
 • Maliyet ve gelir sinerjilerini gözetirken, iş modelimizi ve süreçlerimizi, operasyonel verimlilik bakış açısıyla sürekli geliştirmek
 • Finansal ve finansal olmayan riskleri etkin yönetmek
Stratejimizi Gerçekleştirmemizi
Sağlayacak Unsurlar

DATA VE TEKNOLOJİ

 • Teknolojik altyapımızı ve platformlarımızı daha çevik, daha güçlü hale getirmek
 • Banka’nın günlük işleyişinde önemli bir yer edinen yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük veriyi anlamlandırmamızla çözüm süreçlerimizi hızlandırmak
 • Müşterilerimize doğru ürünü sunma, fiyatlama, risk yönetimi vb. alanlarda veri analitiğinden etkin şekilde faydalanmak

EN İYİ VE EN BAĞLI TAKIM

 • Çalışanlarımızın iş yaşam dengesini gözetecek şekilde gelişimini, memnuniyetini ve esenliğini merkeze alarak onlara yatırım yapmak
 • Değerlerimizi yaşatan, takım ruhuna sahip, ortak akıl ile hareket eden, büyük düşünen, sosyal sorumluluk sahibi ve sonuç odaklı ekipler oluşturmak
 • Performansa dayalı, fırsat eşitliği ve çeşitlilik gözeten, içeriden terfi odaklı, adil ve şeffaf bir yönetim politikası benimsemek
 
 

İçindekiler