Garanti BBVA, stratejik hedeflerinden biri olan sürdürülebilirliğin desteklenmesi için 15 yıldır iklim krizi ile mücadele ve kapsayıcı büyümeye odaklanarak sürdürülebilir kalkınma yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Sektöre yön veren bilgi birikimi ve tecrübesiyle Banka, iklim değişikliği kaynaklı risk yönetiminin yanı sıra, sürdürülebilir kalkınmanın fırsatlarını da kucaklayan iş modeliyle piyasadaki sürdürülebilir büyümeye öncülük ediyor. Bu kapsamda Garanti BBVA, yeni fırsatları tespit etmek, en iyi uygulamalar ile ürün örneklerini belirlemek ve Türkiye’de sürdürülebilir finans ve kalkınma konularında liderliğini sürdürmek için emsalleriyle ve iş dünyasıyla küresel seviyede iş birliği yapıyor.

Garanti BBVA, düşük karbonlu ekonomi ve kapsayıcı büyüme için sunduğu finansal araçlarını çeşitlendiriyor ve uygun maliyetli fonlama için uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliklerini sürdürüyor. Entelektüel sermayesinden faydalanarak, dünya çapında öncü uygulamaları ve sürdürülebilir finans kriterlerini içeren yenilikçi finansman kaynaklarını ülkemize kazandırıyor.

2021 FAALİYETLERİ

Garanti BBVA, yerel ve küresel gelişmeleri takibin yanı sıra bu gelişmelerin Türkiye piyasasında uygulanması ve duyurulması konusunda da iş birliklerini sürdürüyor. Paris Anlaşması’ndan beri en önemli iklim müzakerelerinin gerçekleştiği Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) sonrasında Garanti BBVA, iklim değişikliğine karşı alınacak önlemleri

ve taahhütleri, iklim finansmanı çerçevesinde değerlendirmek üzere Uluslararası Finans Enstitüsü (Institute of International Finance - IIF) ile birlikte İklim Finansmanı Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. 2021 Kasım ayında gerçekleşen Çalıştay’da, gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına bakışını ve COP26 sonrası oluşan gündemi değerlendirmek için kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sektör uzmanları yer aldı. Çalıştay’da, uluslararası platformlardan ve farklı sektörlerden birçok uzman, COP26'da öne çıkan kararları Türkiye ekonomisinde iklim finansmanının harekete geçirilmesi yönünde görüşlerini paylaştı.

Garanti BBVA, 2021 yılında da Türkiye'nin Global Economics tarafından verilen Türkiye'nin Sürdürülebilir Finans Konusunda En İyi Bankası ve Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası ödülünün sahibi oldu.

ÜRÜN VE HİZMETLER

2021 yılında, pandemi sürecinin piyasalar üzerindeki etkisinin devam etmesine rağmen Garanti BBVA, sürdürülebilir ürün ve hizmetlerini geliştirerek piyasaya rehberlik etmeye devam etti. COVID-19 salgını ile birlikte yatırımcı dünyasında sürdürülebilirlik ekseninde beklentilerin arttığı bu dönemde Garanti BBVA sürdürülebilir finansman alanında Türkiye’de bir ilki daha geliştirerek ilk Yeşil Halka Arz işlemini Galata Wind ile gerçekleştirdi.

Halka arz süreci için uluslararası derecelendirme kuruluşundan alınan sürdürülebilirlik derecelendirme denetimine ek olarak SPK’ya sunulan izahnameye çevresel ve sosyal taahhütler eklendi. Halka arz sürecinin başında ÇSY değerlemesi sonucunda “Güçlü / Robust” kategorisinde de yer alan Galata Wind, yenilenebilir kaynaklar dışında fosil kaynaklara hiçbir zaman yatırım yapmayacağını, operasyonel karbon emisyonlarını 2025 yılı sonuna kadar sıfırlayacağını, karbon salımı azaltımlarını Gold Standard ve VCS (Verified Carbon Standard) süreleri sonuna kadar doğrulatıp karbon kredilerini onaylatmayı, merkez yönetici kadrolarındaki kadın oranını 2 yıl içinde %30’un üzerine çekeceğini uluslararası düzeyde taahhüt etti ve yönetim kurulunda en az 1 kadın üye bulunduracağı taahhüdünü 2021 yılı içerisinde yerine getirdi.

31 Aralık 2021 itibarıyla kullandırılan finansman dağılımı:

Kurulu gücü 2.810 MW olup, tamamı devreye girdiğinde toplam 2.907 MW kapasiteye ulaşacak Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projelerine 2,79 milyar ABD Doları,
Kurulu gücü 3.677 MW ve tamamı devrede Hidroelektrik Santrali (HES) projelerine 2,48 milyar ABD Doları,
Tamamı devreye girdiğinde 337 MW kapasiteye ulaşacak Jeotermal Elektrik Santrali (JES) projelerine 263 milyon ABD Doları,
Tamamı devreye girdiğinde 575 MW kapasiteye ulaşacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerine 396 milyon ABD Doları,
Tamamı devreye girdiğinde 134 MW kapasiteye ulaşacak Biyokütle Enerjisi Santrali projelerine 124 milyon ABD Doları.

 
 

İçindekiler