TÜM PAYDAŞLAR İÇİN SORUMLU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER YARATMAK

Pandemi döneminde tüm paydaşlarının sağlığını en büyük önceliği olarak gören Garanti BBVA, her zaman olduğu gibi bu dönemde de sorumlu ve sürdürülebilir aksiyonlar almaya odaklandı. Pandeminin etkisini, seyrini izleyebilecek ve veri bazlı karar almayı güçlendirecek alt yapılar geliştirildi, pandemi ilişkili geniş kapsamlı ve güncel veri tabanı üzerinden verilerin düzenli analiz edilmesi proaktif aksiyon planlarını destekledi. Bu süreçteki en büyük güçlerinden biri ise organizasyonunun çevikliği oldu. Sahip olduğu bu çeviklik, odağını hızla değiştirerek önceliklerini yeniden belirleyebilmesini, paydaşlarının sağlığını korurken onların ihtiyaçlarını kesintisiz ve hızlı bir şekilde karşılayabilmesini, bunun sonucunda da iyi deneyimler yaşatabilmesini sağladı.

ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINI GÖZETMEK

Türkiye’nin önde gelen finansal kurumu olarak Garanti BBVA temel sorumluluğunu attığı her adımda önce çalışan sağlığını korumak ve müşteri önceliğiyle bu stratejiyi dengeli biçimde yönetmek üzerine kurdu. Atılan adımlar ve alınan önlemleri, güncel durum takibi ve sağlık süreçleri, hijyen ve çalışan hizmetleri, fiziksel ortam, teknoloji ve veri başlıkları altında yönetiyor. Garanti BBVA tüm bunları yaparken yerel ve uluslararası sağlık otoritelerinin yönlendirmeleri ile tam uyum sağlamaya en yüksek seviyede özen gösteriyor.

Güncel Durum Takibi ve Sağlık Süreçleri

Çalışanların güncel sağlık durumunun yakından izlenmesi ve sağlık süreçlerinin yönetimi

Hijyenik Tedbirler ve Çalışan Hizmetleri

Çalışanların ihtiyaç duydukları çalışma ortamının sağlanması ve gereken tüm tedbirlerin alınması

Fiziksel Ortam

Fiziksel çalışma ortamlarının ve çalışan hizmetlerinin pandemi koşullarına uygun düzenlenmesi

Teknoloji ve Veri

Teknolojinin olanaklarından yararlanarak, güçlü veri altyapıları ile verinin karar alma ve çalışan deneyimi süreçlerine entegre edilmesi

2021 YILI İÇERİSİNDE ÇALIŞMA DÜZENİ

Pandeminin yayılımını engellemenin en önemli adımlarından biri olarak, yerel sağlık otoritelerinin kırılgan grup olarak tanımladığı grupta yer alan ve bunun ötesinde hamile çalışanlar gibi Garanti BBVA’nın ayrıca koruma altına almak istediği tüm çalışanların yüksek riskli dönemlerde çalışma ortamlarına gelmemesi sağlandı. Zorunlu olmayan tüm etkinlik, eğitim, yurt dışı ziyaretler iptal edildi. Uzaktan erişim modeliyle gerektiğinde evlerden çalışmalar sürdürülürken, Bölge Müdürlükleri’nde ve şubelerde ofisten ve evden dönüşümlü çalışma modeline pandeminin seyrinin gerektirdiği ölçüde devam edildi. Çalışma saatleri otoriterlerce alınan kararlar doğrultusunda değiştirildi. Çalışanların daha rahat çalışmasını sağlamak ve hijyen kurallarına uyumunu kolaylaştırmak adına resmi kıyafet uygulamasında esneklik sağlandı.

Müşteri temasında bulunan şube çalışanlarının ve müşterilerin sağlığını korumak adına şubelere pleksi separatörler yerleştirildi. Tüm şubelerde ve binalarda düzenli olarak yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra, çalışma lokasyonlarında görev yapan tüm çalışanlara maske, dezenfektan, eldiven vb. hijyen koruyucu ürünler kesintisiz olarak sağlanmaya devam ediliyor.

Müşterilerinin, çalışanlarının, ailelerinin sağlığını ön planda tutmak ve iş sürekliliğini sağlamak hedefiyle Garanti BBVA, güçlü dijital altyapısının desteği ile mekandan bağımsız çalışmaya ilk geçen şirketlerin başında yer aldı. Pandemi öncesinde çevik dönüşümü tamamlamış olmanın, güçlü dijital altyapısının ve tek ekip kültürünün etkisi ile tüm çalışmalarını verimli şekilde sürdürebildi. Çalışanlarının beklentilerini sürekli dinleyerek, onlara sürdürülebilir en iyi çalışan deneyimini yaşatmayı amaçladı. Uzaktan çalışmanın verimliliği ile sosyal bağlar kurmak için gerekli olan yüz yüze iletişimi birleştiren hibrit çalışma modeli Banka’da başarıyla uygulamaya başlandı ve gelecekte de önemli çalışma modellerinden biri olacak.

Uzaktan çalışmanın verimliliği ile sosyal bağlar kurmak için gerekli olan yüz yüze iletişimi birleştiren hibrit çalışma modeli Banka’da başarıyla uygulamaya başlandı ve gelecekte de önemli çalışma modellerinden biri olacak.

Pandemi sürecinde müşteri taleplerinin belirgin şekilde yükseldiği iş alanlarında en iyi hizmet kalitesini sunabilmek için Garanti BBVA’nın esnek organizasyon yapısı sayesinde hızlı bir dönüşüm sağlanarak çalışanların yetkinlikleri gerekli eğitimler ile güçlendirildi, çevik bir yaklaşım ile ani gelişen müşteri ihtiyaçlarına hızla çözüm bulundu.

ÇALIŞANLAR VE AİLELERİNİN SAĞLIK DURUMUNU TAKİP ETMEK ÜZERE GÜNLÜK ENVANTERLER

Dijital platformlardan kolaylıkla erişilebilen, 2020 yılında oluşturulan ve 2021 yılında da etkin şekilde kullanılan envanter, tüm çalışanların kendileri ve aileleri için hastalık ve şüpheli durumları İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ekibine günlük olarak bildirmelerine olanak sağlıyor. Bu envantere ek olarak, riskli durumları izleyerek proaktif aksiyon alabilmek, ayrıca hem çalışan sağlığı hem de iş sürekliliği adına aşının koruyuculuğundan yararlanarak ilerleyebilmek için, çalışanların HES kodlarını ve aşı bilgilerini girebilecekleri online platformlar oluşturuldu. Aşılama süreçlerine dair birçok bilgi ve hatırlatma çalışanlarla periyodik olarak paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı ile Kurumsal Entegrasyon çalışması da tamamlanarak tüm çalışanların aşı, karantina ve PCR test verileri de gerekli sağlık desteğinin sunulması ve lokasyonlarda bir bulaş riski yaratmamak adına İSG ekibi tarafından değerlendirilmeye başlandı. Alınan tüm bu verileri kesintisiz değerlendiren İSG ekibi tarafından gerekli tıbbi değerlendirmeler yapılarak çalışanların izolasyon süreçleri takip edildi. Şüpheli durum bildiriminde bulunan tüm çalışanlar ile 24 saat içinde görüşüldü. COVID-19 pozitif ve yoğun COVID-19 şüphesi olan çalışanların durumu iyileşme sürecine kadar yakından takip edildi. Sadece Garanti BBVA çalışanları için değil hizmet alınan 3. partilerin de Banka’nın kurumsal politika ve uygulamalarına uyumu titizlikle takip edildi.

Pandeminin etkisini, seyrini izleyebilecek ve veri bazlı karar almayı güçlendirecek alt yapılar geliştirildi, pandemi ilişkili geniş kapsamlı ve güncel veri tabanı üzerinden verilerin düzenli analiz edilmesi proaktif aksiyon planlarını destekledi. Prensip olarak pandeminin hem dünyadaki seyri hem de ülke genelinde ve belirli yüksek riskli hinterlantlardaki gelişimi çok yakından izlenerek, bugüne yönelik tepkisel tedbirler değil önümüzdeki günlere yönelik proaktif ve bölgelere özelleştirilmiş koruyucu tedbirler alındı. Ofisten ve evden çalışma oranları dinamik olarak düzenlendi. Binalarda sosyal mesafeyi koruma ve yakın temaslıları belirleme süreçleri teknolojik alt yapı ve mobil uygulamalar ile güçlendirilerek adımlar atıldı. Ayrıca mevcut veriler sürekli izlenerek kararlar da gerekli noktalarda sürekli güncellenerek çalışan merkezli esnek bir yapıyla ihtiyaçlar karşılandı.

ÇALIŞANLAR İÇİN COVID-19 HATTI

Atılan her adımda bilgilendirmenin ve şeffaf iletişimin bilgilendirmenin ve şeffaf iletişimin çok kıymetli olduğuna inanan Garanti BBVA, çalışanlarını düzenli duyurular ve yayınlarla durumun seyri hakkında bilgilendiriyor. Çalışanlarını Üst Yönetimin yanı sıra iş yeri hekimleri ve alanında uzman konuşmacılarla bir araya getirerek çalışanlarının en doğru ve ihtiyaç duyacağı kalitede bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Tüm çalışanların en güvenilir kaynaklardan en hızlı şekilde bilgiye ulaşımını sağlamak için 2020 yılında oluşturduğu COVID-19 Hattı’nın kullanımına 2021’de de devam edildi. İntranette oluşturulan bilgilendirme sayfası ile tüm çalışanların uygulamaları ve gelişmeleri anlık olarak takip edebilmeleri sağlandı.

PSİKOLOJİK DESTEK

Çalışanlarının psikolojik sağlığına da önemle eğilen Garanti BBVA, 2010 yılından bu yana sunduğu “Çalışan Destek Hattı” hizmetine, pandeminin olumsuz etkilerine yönelik ek psikolojik destek hizmetini de dahil etti. Bu kapsamda, ihtiyaç duyan çalışanlar bu hat üzerinden online psikolojik destek hizmetinden faydalanıyor. Ayrıca, alanında uzman psikologların aylık olarak tüm Garanti BBVA çalışanlarına pandeminin farklı boyutları hakkında bilgi verdiği interaktif seminerler de düzenlendi. Bunların yanı sıra çalışanların kendilerini daha iyi hissetmesini sağlayacak öneriler içeren aylık bültenlerin paylaşımına 2021 yılında da devam edildi.


İçindekiler