En iyi ve en bağlı takımı kurma önceliği doğrultusunda, Garanti BBVA’nın insan kaynağına yönelik her uygulamasının temelinde çalışan odaklılık yer alıyor. Faaliyetlerini “Yetenek ve Kültür” başlığı altında yöneten Garanti BBVA, çalışanların parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyacağı bir kültür yaratmayı amaç ediniyor.

YETENEK VE KÜLTÜR

Çalışan Sağlığı
Türkiye’nin önde gelen finansal kurumu olarak temel sorumluluğunu topluma, paydaşlarına ve müşterilerine kesintisiz hizmet sunmak olarak belirleyen Garanti BBVA, bu sorumluluğun devamlılığını sağlayan çalışanlarının sağlığını ve bu yöndeki ihtiyaçlarını en önemli önceliği olarak belirledi.

2021 Faaliyetleri
Atılan her adım önce çalışan ve müşteri sağlığını korumak ve bu stratejiyi dengeli biçimde yönetmek üzerine kuruldu. Atılan adımlar ve alınan önlemler otoritelerin tavsiye kararlarına ve politikalarına uyum, fiziksel ortamlarda yapılan düzenlemeler, çalışan ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlama başlıkları altında yönetiliyor.

Çalışan Gelişimi
Garanti BBVA, içinde bulunduğu dönemde yeteneklerin kariyerlerinin ilk aşamalarında keşfedildiği, çalışanların kariyer opsiyonları ile ilgili farkındalığının artırıldığı ve kişiye özel gelişim planı sunan bir gelişim modeli çerçevesinde çalışanlarını bir sonraki role hazırlayan, geliştiren ve destekleyen bir yetenek stratejisine odaklanıyor. Bu kapsamda, “yetenek çözümleri” uygulamalarının, yine çalışan ihtiyaçlarına göre şekillenen ve kurum değerlerinden beslenen adil ve mutluluk odaklı kültürüne uyum sağlaması gözetiliyor.

Garanti BBVA’nın performans değerlendirme sisteminde, çalışanların performansı, hedeflere ne derece ulaştığı ve bu hedeflere ulaşırken değerleri ne derece yaşattığı ölçülüyor. Sistematik prim ve performans modelleri, değerlendirme esnasında somut, ölçülebilir kriterlerle destekleniyor ve çalışanlar arasında adaleti sağlarken, aynı zamanda gider yönetimi ve verimlilikte de önemli ve etkin yönetim araçları olarak işlev görüyor.

BBVA Grubu’nun ve Garanti BBVA’nın stratejileriyle paralel olarak düzenlenen performans değerlendirme ve 360° Geri Bildirim süreci ile daha objektif kriterler temel alınarak, hedefler, değerler ve yetkinlikler değerlendiriliyor. Çalışanların sürdürülebilir performanslarından ve yetkinlik sonuçlarından, ücretlendirme, kariyer ve gelişim konularında girdi olarak yararlanılıyor.

Belirlenen teknik yetkinlikler sayesinde çalışanlar kendi görevlerinden beklenen teknik yetkinlik seviyelerini görüntüleyebiliyor. Böylece davranışsal yetkinlikler ile birlikte bütünsel bir şekilde kendilerinden bekleneni değerlendirip bu yönde gelişim fırsatı yakalıyorlar.

 

EĞİTİM
Garanti BBVA, çalışanların ihtiyaçları dahilinde kendilerini hem bugünün hem de geleceğin yetkinliklerine daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına olanak sağlayacak sürekli öğrenme kültürünü teşvik ediyor.

2021 Faaliyetleri
2021 başında Eğitim Müdürlüğü markası Kampüs Garanti BBVA olarak değiştirildi ve tüm iştirakleri kapsayacak şekilde eğitim faaliyetleri sistem alt yapısı eşliğinde tekilleştirildi.

Sürekli öğrenme kültürünü teşvik eden Garanti BBVA, 2021 yılı itibarıyla tüm eğitim faaliyetlerini ''Kampüs Garanti BBVA'' çatısı altında birleştirdi.

2021 yılında dijital öğrenme platformu yeniden tasarlandı. Yeni portal ile birlikte;

Verilerle Eğitim Durumu alanı ile çalışanların eğitim performanslarını daha net takip edebilmeleri, Eğitim önerileri ile çalışanların eğitim ihtiyaçlarına daha hızlı ulaşabilmeleri, Akıllı arama yapısı ile çalışanların daha fazla eğitim içeriğine erişebilmeleri sağlandı.

Dijital eğitim platformunun yenilenmesinin yanı sıra Kampüs Garanti BBVA Eğitim Merkezi Haziran 2021’de daha kompakt ve modern bir yapılanmayla Pendik lokasyonuna taşındı.

 
 

İçindekiler