En iyi ve en bağlı takımı kurma önceliği doğrultusunda, Garanti BBVA’nın insan kaynağına yönelik her uygulamasının temelinde çalışan merkezlilik yer alıyor.

Bu kapsamdaki tüm faaliyetlerini “Yetenek ve Kültür” başlığı altında yöneten Garanti BBVA, çalışanların parçası olmaktan gurur duyacağı bir kültür yaratmayı amaç ediniyor.

Garanti BBVA’nın bu yıl Yetenek ve Kültür faaliyetleri Çalışan Sağlığı, Çalışan Gelişimi ve Dönüşen Dünyaya Uyum başlıkları altında şekilleniyor.

 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI

Türkiye’nin önde gelen finansal kurumu olarak temel sorumluluğunu topluma, paydaşlarına ve müşterilerine kesintisiz hizmet sunmak olarak belirleyen Garanti BBVA, bu sorumluluğun devamlılığını sağlayan çalışanlarının sağlığını en önemli önceliği olarak belirledi.

 

Bunun için, atılan her adım önce çalışan ve müşteri sağlığını korumak ve bu stratejiyi dengeli biçimde yönetmek üzerine kuruldu. Atılan adımlar ve alınan önlemler otoritelerin tavsiye kararlarına ve politikalarına uyum, fiziksel ortamlarda yapılan düzenlemeler, çalışan ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlama başlıkları altında yönetiliyor. Çalışan Sağlığı odağında alınan tüm aksiyonlara Koronavirüs: Belirsiz ve Zor Durumlarda Herkes için Değer Yaratmak başlığı altından erişebilirsiniz.

ÇALIŞAN GELİŞİMİ

Garanti BBVA, içinde bulunduğu dönemde yeteneklerin kariyerlerinin ilk aşamalarında keşfedildiği çalışanların kariyer opsiyonları ile ilgili farkındalığının artırıldığı, ve kişiye özel gelişim planı sunan bir gelişim modeli çerçevesinde çalışanlarını bir sonraki role hazırlayan, geliştiren ve destekleyen bir yetenek stratejisine odaklanıyor. Bu kapsamda, “Yetenek çözümleri” uygulamalarının, yine çalışan ihtiyaçlarına göre şekillenen ve kurum değerlerinden beslenen adil ve mutluluk odaklı kültürüne uyum sağlaması gözetiliyor.

Çalışan beklentilerini eşitlikçi ortamlarda toplayıp analiz ederek, teknolojik gelişmeler paralelinde sürekli güncelleyen Garanti BBVA, her alanda katılımcılığı en üst seviyeye çıkararak uluslararası standartlarda bir çalışma ortamı yarattığına inanıyor. Çalışanların karar mekanizmalarında aktif olmalarını sağlamak ve yenilikçi fikirlerden beslenmek üzere çift yönlü diyalog kanallarına büyük önem veriyor. Çalışan görüşlerini, intranet, çeşitli anketler ve platformlardan sistematik olarak alarak çalışan memnuniyetini ve çalışan bağlılığını artırmayı hedefliyor.

Garanti BBVA, çalışanlarının ihtiyaç ve beklentileriyle şekillendirebildiği kariyer ve eğitim ve gelişim modellerini çalışan yolculuklarının merkezine koyuyor.

Garanti BBVA’nın çalışan merkezli tüm politikaları ve yeni projeleri Üst Yönetimin katılımıyla çeyrek bazda düzenli toplantılarda değerlendirilerek hayata geçiriliyor. Bu toplantılarda sunulan çalışmalar ve eylem planları çalışan memnuniyetini en ön planda tutarak karara bağlanıyor.

“Yetenek çözümleri” başlığı altında, Garanti BBVA’nın, bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Banka çalışanlarına yönelik hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir Ücretlendirme Politikası bulunuyor. Politika, göreve göre ücretlendirme temeline dayanıyor ve çalışanlar arasında adil, şeffaf, ölçülebilir ve sürdürülebilir başarıyı özendiriyor ve Banka’nın risk prensipleriyle uyumlu.

Garanti BBVA’nın performans değerlendirme sisteminde çalışanların performansı, hedeflere ne derece ulaştığı ve bu hedeflere ulaşırken değerleri ne derece yaşattığı ölçülüyor. Sistematik prim ve performans modelleri, değerlendirme esnasında somut, ölçülebilir kriterlerle destekleniyor ve çalışanlar arasında adaleti sağlarken, aynı zamanda gider yönetimi ve verimlilikte de önemli ve etkin yönetim araçları olarak işlev görüyor.

Garanti BBVA’nın odağında çalışanların gelişimi bulunuyor. Türkiye genelinde 81 ile yaygın Garanti BBVA çalışanlarının eşit şartlarda gelişim imkanlarından yararlanabilmesi için dijital eğitimlerin mevcut eğitim içindeki payını artıran uygulamalar geliştiriyor, kişi başına düşen eğitim sayısını her yıl daha da artırmayı amaçlıyor.

Garanti BBVA’nın en önemli amaçlarından biri de fırsat eşitliği ve çeşitliliğin hakim olduğu, adil ve şeffaf bir çalışma ortamı yaratmak. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesini, çeşitli uygulamalarla desteklemek adına çalışanların kadın-erkek eşitliği hakkında önyargılarını ölçümleyen çalışmalar yapıyor. Garanti BBVA, çalışanların farklı kademelerdeki oranlarında, kadın erkek çalışan oranında, sunduğu tüm yan haklarda ve uygulamalarda eşitlik ilkesini yaşatan çalışmaların öncüsü olmaya ve daha da yaygınlaştırmaya devam edecek. Çeşitlilik çalışmalarında yine eşitlik odağında ilerleyecek projeler, Kapsayıcılığın artması için çalışan görüşleri ile şekillenen ve çalışan grupları ile güçlendirilmiş bir şekilde hayata geçirilecek. Açık iletişim ortamının öncülüğünü yaparak, adil ve objektif tutum sergileyerek çalışanın daha iyi bir çalışma ortamı yaratmada tüm süreçlere katılımcılığı en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Bu şekilde uluslararası standartlarda bir ortam yarattığına inanıyor.

Çalışanlara yetkinlik, bilgi, beceri ve gereksinimleri doğrultusunda sunduğu “kariyer danışmanlığı”nı çok daha stratejik ve bütünsel bir bakış açısıyla yeniden yapılandıran Garanti BBVA, insan kaynağı süreçlerinden sorumlu danışmanlarının sorumlu oldukları iş alanında görev alan çalışanların iş süreçlerine de hakim olmalarını sağlayacak bir model kurdu. Çalışanların kariyer ve gelişimlerinden sorumlu olan danışmanlar, iş stratejilerine uygun çözümler sunarak proaktif çözümler üretecek.

 

DÖNÜŞEN DÜNYAYA UYUM

Garanti BBVA’nın insan kaynağı yaklaşımında, dönüşen dünya dinamikleri en çok erişilebilirlik konusunu ön plana çıkardı. Var olan ve tüm çalışanların kullanımına sunulan bu çok çeşitli hizmet ve ürünlerin çalışanın sürekli erişebileceği bir kanaldan sunumu öncelik kazandı. Bu kapsamda Garanti BBVA 2021 yılının ilk çeyreğinde hayata geçecek yalnızca çalışanlarının kullanımına yönelik bir mobil uygulamayı devreye almak için hazırlıklarına devam ediyor.

Uygulama Garanti BBVA çalışanlarının çalışan kimliğiyle ihtiyaç duyduğu dünyayı erişime sunmayı amaçlıyor.

Mobil uygulama dışında var olan ve farklı portallardan erişime açılan, çalışanın kariyer ve gelişimine yönelik tüm kanalları bünyesinde barındıracak ortak bir portal yaratmak üzerine çalışmalar da bu dönüşümün bir diğer önemli atılımı. Bu kapsamda çalışanlar “Gelişim Modeli” bünyesinde yer alan ölçme, değerlendirme adımlarından, eğitim ve kariyer uygulamalarına kadar tüm döngüyü daha bütünleşik bir bakış açısıyla görebilecek ve kullanabilecek.

Kariyer ve Gelişim Portalı ile çalışanların etkin bir şekilde gelişimlerine odaklanacağı bir aracı hayata geçirecek olan Garanti BBVA, çalışanın yıl boyunca gelişimlerini takip edebilecekleri kullanıcı dostu bir platform hayata geçirmiş olacak.

Kurum değerlerinin her fırsatta yaşatılması ve eşitlikçi, önyargılardan uzak bir çalışma kültürü yaratmak için de yeni adımlar atılacak. Annelik, babalık ve engellilere yönelik çalışan gruplarıyla çalışanların fikir alışverişinde bulunarak iş süreçlerini destekleyecek yeni projeler geliştirmesi sağlanacak. İş yaşam dengesini destekleyen “Sıkı Çalış Hayatı Yakala” mesajı altında gelişecek uygulamalar 2021’in öne çıkan projeleri olacak.

Kısa vadede, var olan kanallarını daha kullanıcı dostu bir alanda konsolide edecek olan Garanti BBVA, orta vadede bu vizyonunu bu kanalların etkin kullanımını sağlayacak adımlarla ve memnuniyeti ölçecek bir anket uygulaması ile güçlendirecek. Uzun vadede ise Yetenek ve Kültür ekiplerinin hizmet sağlayıcı ve danışman rollerinde tüm çalışanlara yol gösterecek çalışmaları tasarlayan ekip olması hedefleniyor. Geleceğin insan kaynağı yönetiminde, çalışanın ihtiyaç duyduğu tüm ürün ve süreçleri kendi çizdiği gelişim planına uygun biçimde yönetmesi ve kararlarda görüş sahibi olması Garanti BBVA’nın var olan eşitlikçi ve kapsayıcı çalışma ortamını daha da geliştirme yolunda atacağı en büyük adım olacak.

 
 

İçindekiler