* 3 ayda en az 1 kez giriş yapan aktif müşteri sayısını ifade etmektedir
** Ortak kullanılan POS adedi dahil tutarı ifade etmektedi


AKTiFLER(Milyar TL)
 
CANLI NAKDİ KREDİLERİ(Milyar TL)
 
TÜKETİCİ KREDİLERİ***(Milyar TL)
 
MEVDUAT(Milyar TL)
 
ÖZKAYNAKLAR(Milyar TL)
 
NET KÂR(Milyar TL)
 
PİYASA DEĞERİ(Milyar TL)
 
TEMETTÜ ÖDEME ORANI(%)
 
HİSSE BAŞINA KÂR(TL)
 
ELEKTRİK ÜRETİM KREDİ
PORTFÖYÜNDE
YENİLENEBİLİR ENERJİ PAYI(Yeni proje finansmanı tahahhütlerinde, %)
 
ÇEVRESEL VE SOSYAL
ETKI DEĞERLENDIRME
SISTEMINE TABI TUTULAN
PROJE SAYISI(Kümülatif)****
 
KADIN GİRİŞİMCİLERE
KULLANDIRILAN
KREDİ TUTARI(Kümülatif, Milyar TL)
 
 

*** Bireysel kredi kartları dahil.
**** Rakamlara, (i) ÇSEDS kapsamına girmeyen fakat gönüllü olarak değerlendirilen, (ii) finansal değerlendirme süreci devam eden ve (iii) değerlendirmesi tamamlanan fakat finanse edilmeyen projeler de dahildir.
Not: Aralık 2020 BDDK Konsolide finansalları dikkate alınmıştır

 
 

İçindekiler