Operasyonel Üstünlük - I

Garanti BBVA için değer üretim sürecinin merkezinde yer alan finansal performans, sürdürülebilir büyümenin hem sebebi hem de sonucu. Banka, ürünlerini müşterilere sunarak, tesislere yatırım yaparak, operasyonel ve çevresel verimlilik bakış açısıyla iş modeli ve süreçlerinde sürekli iyileştirme sağlayarak ekonomi üzerinde dolaylı ve doğrudan etki sahibi.

Üretilen değeri en üst düzeye çıkarmak için sermayenin etkin kullanımını hedefleyen Garanti BBVA, sağlam aktif kalitesinden ve ihtiyatlı duruşundan ödün vermeyen gerçek bankacılık ilkesi ile disiplinli ve sürdürülebilir büyümeye odaklanıyor. Koşulsuz müşteri memnuniyeti yaklaşımını güçlü sermaye yapısı ve verimlilik odağıyla birleştirerek uyguladığı etkin bilanço yönetimiyle ekonomiye desteğini sürdürüyor.

2020 yılında Garanti BBVA, toplam konsolide aktiflerini yıllık %26 artışla 541 milyar TL’ye ulaştırırken, toplam canlı kredilerde %29 büyüyerek, faiz getirili aktiflerin toplam aktifler içindeki oranını %82’den %84’e çıkardı. Her zaman müşterilerinin yanında olan Garanti BBVA, kredilerin toplam aktifler içindeki payını %60’dan %62 seviyesine çıkardı. Bugün Garanti BBVA, bireysel bankacılıktan ödeme sistemlerine, konut kredilerinden otomobil kredilerine, KOBİ’lerden proje finansmanına, işlem bankacılığından dijital bankacılığa kadar farklı segmentlerinde sektöre öncülük ediyor.

Garanti BBVA, başarılı çift para birimli bilanço yönetiminin yardımıyla likit bilanço yapısını pandemi kaynaklı volatilitenin yüksek olduğu 2020 yılında da korudu. Garanti BBVA’nın çeşitlendirilmiş ve dinamik fonlama yapısı içinde en büyük payı müşteri odaklı mevduat tabanı oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduatı tabanında artış oranı kredi büyümesine paralel %30 seviyesinde gerçekleşti. Bu sayede, Banka kredi/ mevduat oranını, konsolide bazda %94 seviyesinde tutmayı başardı. Garanti BBVA’nın bireysel mevduatlardaki gücü, müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini işin merkezine yerleştiren yenilikçi iş modelinin bir sonucu.

Pandemi dolayısıyla sektöre sağlanan finansal destek paketleri, yılın ilk yarısında kredi faizlerini görece düşürdü. Genişletici politikalar üzerine kurun hızla değer kaybetmesi ve iç talebin güçlenmesi enflasyonu tetikledi. Enflasyon baskıları nedeniyle TCMB Temmuz ayı itibarıyla sıkı para politikası uygulamaya başladı. Bunun etkisiyle Yılın ikinci yarısında, fonlanma maliyetleri artmaya başladı. Fonlama maliyetlerinin artan baskısı ve kredi faizlerinin gerilemesine rağmen, çeşitlendirilmiş fonlama yapısı, vadesiz mevduatların toplam mevduatlar içerisindeki artan payı ve TÜFE’ye endeksli kağıtların getirileri sayesinde net faiz marjını 2019 sene sonuna göre artırmayı başardı. Garanti BBVA, swap giderleri dahil toplam net faiz marjını yıldan yıla 21 baz puan artırarak rakipleri içinde %5,4 ile en yüksek net faiz marjı seviyesine sahip olmayı sürdürdü.

Garanti BBVA, ihtiyatlı, risk-getiri odaklı bir kredi kullandırım stratejisi izliyor. Risk değerlendirmesinde proaktif ve tutarlı bir yaklaşım sergileyen Garanti BBVA, bu sayede sağlam aktif kalitesini de koruyor. Bu yıl pandemi kaynaklı olumsuz etkiler, ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve artan işsizlik sebebiyle ihtiyatlı duruşu koruma amacıyla provizyonlar yüksek kalmaya devam etti. Net kredi riski maliyeti, kur etkisi hariç, 2020 yılında %2,3 seviyesinde gerçekleşti. Provizyonlarda kur kaynaklı etkilere karşı bilançoda yabancı para uzun pozisyon tutulduğu için, kurdaki değer kaybı kaynaklı provizyon artışının dip kara etkisi olmuyor. 2020 yılında yaşadığımız pandemi kaynaklı etkilere karşı sektör oyuncularını desteklemek için ödeme erteleme uygulaması devreye alındı ve kredilerin takibe alınma gün sayısının 90 günden 180 güne çıkarıldı. Bu sebeple, takipteki kredilere net girişler negatifte kaldı. Takipteki krediler oranı, bu düzenlemenin etkisiyle birlikte, kredilerdeki güçlü büyüme ve kayıttan düşülen kredilerin etkisiyle 2019 yılındaki %6,8 seviyesinden 2020 yılında %4,5 seviyesine geriledi.

Garanti BBVA’nın çeşitlendirilmiş, aktif bir şekilde yönetilen fonlama tabanı, BDDK’nın geçici önlemleri hariç %16,9 düzeyindeki sermaye yeterliliği, yaklaşık 19 milyon müşterisinin güveniyle büyüyen mevduatları ve dış finansman kaynaklarına kesintisiz erişimi, Banka’nın iş modelini ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümesini besliyor.

İş modeli, çeşitlendirilmiş ücret alanları ve dijitalleşme oranı giderek artan süreçleri Garanti BBVA’nın sürdürülebilir gelir elde etme yeteneğini destekliyor. Tüm bunlar, rakipleri arasında en yüksek net faiz marjının ve en yüksek net ücret ve komisyon tabanının Garanti BBVA’nın elinde olmasını sağlıyor. Banka, verimlilik odağını da koruyor ve sürdürülebilir değer üretimini pekiştirmek için faaliyet giderlerini etkin bir biçimde yönetiyor.

 

Operasyonel Üstünlük - II

Garanti BBVA müşterilerinin ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerine her an, diledikleri kanaldan erişebilmelerini ve kanallar arasında kesintisiz ve tutarlı bir deneyim yaşamalarını sağlamaya odaklanıyor. Teknolojiyi ve insani öğeleri harmanlayarak; müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmayı, finansal sağlıklarını gözetmeyi ve doğru finansal kararlar vermelerini sağlamayı, işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmelerine destek olmayı ve finansal hizmetlerini herkese ulaştırabilmeyi amaçlıyor. Garanti BBVA, iş modelinin merkezine dijitalleşmeyi koyarak; sektörel dönüşüme öncülük etmeyi, en güncel bilişim altyapısına sahip olmayı, hizmet verdiği tüm kanallarda etkin ve üretken olmayı hedefliyor. Bu kapsamda sürekli gelişme prensibiyle iş süreçlerini yenilemeye, yalınlaştırmaya ve müşteri deneyimini iyileştirmeye ve süreçlerini otomatikleştirmeye devam ederken, operasyonel verimliliği de sağlıyor. Gelişen teknolojiler ve veri kaynaklarının yarattığı fırsatları iş modeline entegre eden Garanti BBVA, büyük veri gruplarını anlamlandırarak müşteri yönetimini daha analitik bir yaklaşımla ele alıyor. Aynı zamanda, bu çıktıları organizasyonel modelinde de kullanarak daha analitik iş sonuçlarına ulaşıyor. Değişen müşteri beklentilerini hızla karşılamak ve gelişen teknolojileri iş modeline adapte etmek üzere ele aldığı projeleri çevik metot yaklaşımlarıyla yürüten, teknolojik altyapının sunduğu olanakları engin tecrübesiyle buluşturan ve herkese hitap etmeyi amaçlayan Garanti BBVA, iş modelinde üretkenliği en büyük prensibi haline getiriyor. Bu amaçla teknolojik gelişmelerin ve dijital dünyanın getirdiği tüm imkanları, oluşturduğu ekosistem ile entegre ederek yenilikçi çözümleri çevik yöntemlerle ele alıyor ve dönüşüm projelerinde sektörde öncü oluyor. İlham veren, yenilikçi ve beklentileri aşan bir düşünce yapısının hakim olduğu iş modeliyle, güçlendirilmiş ve aksiyon alabilen ekiplerle müşteri taleplerinin en hızlı şekilde karşılanmasını destekliyor. Finansal ve finansal olmayan risklerin dünya standartlarındaki entegre yönetimiyle sağlanan etkin risk yönetimi ve yeni fırsatları yakalama konusundaki organizasyonel çevikliği sayesinde Garanti BBVA, tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratıyor.

 
 

İçindekiler