Çeviklik, Garanti BBVA’da tüm kurumun çevik dönüşümü anlamına geliyor. Şu ana kadar tüm organizasyonun teknoloji tarafında %100, iş kolları tarafında yaklaşık %70'i çevik disiplinlerle tekrar organize olmuş durumda. Çevik yolculuk Garanti BBVA’ya teknoloji tarafında, hizmet servis seviyelerinde ve kalitede önemli oranlarda iyileşme getirirken, çalışan memnuniyetinde de büyük bir artış sağlıyor. Teknoloji organizasyonu ile iş kolları arasında uçtan uca bir bütünlük oluşuyor. Birlikte ortak hedefe koşan takımlar hızlı şekilde ilerleyip sonuç alabiliyor. Planlama, karar alma ve önceliklendirme ekiplerin iç süreçlerinde yer aldığından organizasyonda motivasyon artıyor, yetkin, otonom, sorumlu ekiplere dönüşüm gerçekleşiyor. Teknoloji organizasyonunda 235 civarında takım çevik metodolojiyle iş yapıyor. Dönüşümle birlikte ortaya çıkan projelerden alınan geri beslemelerle çevik felsefenin temelinde bulunan iyileştirme faaliyetleri Garanti BBVA’nın önümüzdeki dönemde de en önemli ajandası olacak.

Teknolojiye yaptığı sürekli ve kesintisiz yatırımlarla Garanti BBVA, dijital dönüşüm stratejisini tüm kanallarda kolay, erişilebilir ve kişiye özel bankacılık işlem ve hizmetlerini içeren tam kapsamlı, bütünleşik bir bankacılık platformu sunmak üzerine kurdu. Bu bağlamda müşterilerin ihtiyaçlarını dinlemek ve bunlara en kısa sürede cevap vermek her zaman önceliği. Garanti BBVA, bilgi güvenliğini sağlayan Bilgi Teknolojileri sistemlerine sürekli yatırım yapmaya devam ederken güvenli ve kesintisiz hizmeti engelleyebilecek tüm risklere karşı önlemler alıyor ve dijital platformlarda müşteri memnuniyeti bağlamında sonuçları ölçümlüyor.

 

Garanti BBVA için dijitalleşme, hem iç hem de dış paydaşlar tarafından odaklanılan, öncelikli bir konu. Bu nedenle teknoloji, süreç verimliliklerini destekleyen ve Banka’yı sürekli ileri taşıyan karar alma mekanizmasının ayrılmaz bir parçası. Tek bir veri kaynağı ve ortak anlayışla teknoloji, Garanti BBVA bünyesinde yukarıdan aşağıya hızlı kararlar alınmasını ve güçlü bir iletişim kurulmasını mümkün kılan bir etmen olarak kullanılıyor. Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları ve segmentasyondan yenilikçi ürün ve hizmetlere ve kağıtsız bankacılık ortamına kadar uzanan iş yapış şekillerinde yansımasını buluyor.

Pandemi, dijital dönüşümü ciddi hızlandıran önemli bir etken oldu. Dijitalleşmenin finans sektöründeki öncü kuruluşu olan Garanti BBVA ekiplerinin uzaktan çalışma yetkinlikleri yeterince vardı. Özellikle merkezi operasyonlarda ve merkezi fonksiyonlarda çalışanlar mobil çalışacak ekipmanlar ile donatılmıştı. Yeni hizmet modeli ile şube çalışanları da tabletlerle mobil çalışabilir hale getirilmişti. Buradaki temel hedef aslında müşterinin şubeye gelmesine eş zamanlı olarak müşterinin bulunduğu yere hizmeti götürebilecek bir çalışma ortamı yaratmaktı. Bu sayede şube çalışanlarının tümü evden çalışabilir hale geldiler. Müşteri ziyareti yapılmayan izolasyon uygulanan pandemi döneminde, evden işlem yapmaya, telefon görüşmelerini sürdürmeye, müşteriler ile iletişim halinde kalmaya, kesintisiz hizmet vermeye devam ettiler. Uçtan uca bütün hizmetlerin dijitalleşmesi yolunda ilerlerken, dönüşüm regülasyon, yaş zorlukları gibi pek çok alanda entegrasyon ihtiyacını da öne çıkardı, iş sürekliliği testlerinin gerçek ortama taşınarak denendiği bir dönem oldu. Garanti BBVA bütün organizasyonu ve tüm süreçleriyle uzaktan çalışmayı başardı. Gelişim odağıyla tüm öğrenimlerini ve deneyimlerini çalışma modellerine aktarmaya devam edecek olan Garanti BBVA, çağın olanaklarını herkese sunmak amacıyla çalışmaya devam edecek.

 
 

İçindekiler