GİRDİLER

GİRDİ

Yarattığımız değeri en üst düzeye taşımak için sermayeyi etkin kullanıyoruz. Mevduat ağırlıklı ve dinamik yönetilen fonlama bazımız, iyi çeşitlendirilmiş fonlama dağılımımız ve alternatif fonlama kaynaklarının oportünist kullanımı; disiplinli, sürdürülebilir ve sermaye artırarak büyümemizin arkasındaki itici gücü oluşturuyor. 2015 yılından bu yana, gider/gelir oranında elde ettiğimiz 13 puanlık iyileşmeyle, iş modelimizi ve süreçlerimizi operasyonel ve çevresel verimlilik bakış açısıyla sürekli olarak iyileştirmek ve gider/gelir sinerjileri yaratmak amacıyla çalışıyoruz.

GİRDİ

9,6 milyon dijital bankacılık müşterimize işlem kolaylığı, eşsiz müşteri deneyimi ve öncü çözüm önerileri sunmak üzere, dijital platformlara sürekli yatırım yapıyoruz. Dijital müşteri tabanımızı büyütüyor ve satışlarımızda dijital kanalların payını artırıyoruz. Bilgi güvenliğini koruyarak, güvenli ve kesintisiz hizmet (örneğin siber tehditler) vermemizi engelleyebilecek tüm risklere karşı önlem alıyoruz.

GİRDİ

Çalışanlarımızın gelişimlerine, memnuniyetlerine ve mutluluklarına odaklanarak, 3.200 sanal eğitim programı, çalışan başına ortalama 31 saat eğitim, ve 7 refah programı aracılığıyla çalışanlarımıza yatırım yapıyoruz. Takım ruhu, ortak akıl ve sosyal sorumluluk ile hareket eden, sonuç odaklı takımlar oluşturmaya çalışıyoruz. Performansa dayalı, eşit fırsatlara ve çeşitliliğe odaklanan ve içten terfiyi teşvik eden adil ve şeffaf bir yönetim politikası benimsiyoruz.

GİRDİ

18,8 milyon müşterimize, onları tüm faaliyetlerimizin merkezine taşıyarak ve süreçlerimizi onların bakış açılarıyla tasarlayarak, mükemmel bir müşteri deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Müşterilerimize karşı şeffaf, açık ve sorumlu olmayı ve onlarla karşılıklı güven üzerine kurulu uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Sunduğumuz çözümlerle finansal okuryazarlığı, finansal sağlığı ve finansal kapsayıcılığı destekleyerek, müşterilerimizin bilinçli karar vermelerine destek oluyoruz.

GİRDİ

Sürdürülebilir ürün ve krediler ve etki odaklı yatırım ilkeleri kapsamında 51 milyar TL yatırım tutarı ile birikimleri sürdürülebilir yatırımlara dönüştürüyoruz. Müşterilerimiz ile günlük iletişimlerimizde, onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış girişimler ile işlerini sürdürülebilirlik yaklaşımı ile büyütmelerini tavsiye ediyoruz. Toplam 44 katılım platformu ve 27 adet üyelik ile pozitif değişime katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Toplumsal yatırım programlarına odaklanarak, öncelikli konularda etkili sonuçlar veren 60 milyon TL tutarında yatırım yaptık.

MEGA TRENDLER

RİSKLER VE FIRSATLAR

KURUMSAL YÖNETİŞİM

YARATILAN DEĞER

Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılıyla ekonomiye 416 milyar TL (56 milyar ABD doları) destek sağladık ve faaliyetlerimiz %11 Ortalama Özkaynak Kârlılığı, %1,3 Ortalama Aktif Kârlılığı üretirken, Sermaye Yeterliliği Rasyomuz %16,9 ve Çekirdek Sermaye Rasyomuz %14,3 seviyesinde gerçekleşti. 2020 sonu itibarıyla, Garanti BBVA’nın piyasa değeri 43,6 milyar TL (5,9 milyar ABD doları) seviyesine ulaştı. Ekonomiye ve topluma finansal ürün ve hizmetlerimiz, hissedarlarımıza piyasa değeri ve temettü, çalışanlarımıza ücretler, tedarikçilerimize ödemeler ve hükümetlere vergi ödemeleri yaparak katkıda bulunuyoruz. Kamu maliyesine yalnızca kendi vergi ödemelerimizle değil, üçüncü tarafların vergilerinin toplanması ve ödenmesine aracı olarak önemli katkı sağlıyoruz. Garanti BBVA’nın kamu maliyesine olan toplam vergi katkısı Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinde gönüllü olarak açıklanıyor.SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA KATKI


YARATILAN DEĞER

Dijital kanallara ve teknolojiye yatırımlarımız sonucunda özellikle pandemi döneminde artan kullanımı destekleyerek kesintisiz ve hızlı erişim sağladık, müşterilerimizin, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini koruduk, dijital müşteri tabanımızda en yüksek artışa ulaştık. Dijital kanallar üzerinden satışlar toplam satışların %57’sine yükseldi. Dijitalleşmenin öncüsü olarak müşterilerimizi en gelişkin dijital çözümlerle güçlendiriyor ve uygulamalarımızla sektöre öncü oluyoruz.SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA KATKI


YARATILAN DEĞER

18.656 kişi için istihdam yaratırken, fırsat eşitliği ve mesleki gelişimin sağlanması yönündeki çabalarımız, çalışan bağlılığı skorumuzun yüksek, çalışan devir oranımızın düşük olmasına katkıda bulunuyor. %40 üst ve orta seviye yönetici kadın çalışan oranıyla ve kadınların kariyerlerinde ilerlemesini teşvik eden çeşitli girişimlerle Garanti BBVA, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne Türkiye’den 2017 yılından beri 4 yıl üstü üste girmeye hak kazanan tek şirket.SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA KATKI


YARATILAN DEĞER

Müşterilerimizin beklentilerini aşmak ve memnuniyetlerini artırmak için çalışarak kurduğumuz ilişkinin güvene dayalı olmasını sağlıyoruz. Özel rakip bankalar arasında KOBİ bankacılığında en yüksek, bireysel bankacılıkta en yüksek ikinci Net Tavsiye Skoru’na sahip olmamız, iş modelimizin temelindeki müşteri deneyimi odaklılığımızın sonucu. Finansal okuryazarlık, finansal sağlık ve finansal kapsayıcılığı desteklemeye yönelik çabalarımız, tasarruf ürünlerini kullanmaya başlayan 898.212 müşterinin hayatına dokunabilmemizi sağladı.SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA KATKI


YARATILAN DEĞER

Etki odaklı yatırım ilkelerimiz ve yenilenebilir enerji alanına sağladığımız finansman, faaliyetteki toplam kurulu güce istinaden 7,2 milyon ton CO2e sera gazı emisyonunun engellenmesine neden olurken, yeni proje finansmanı taahhütlerinde enerji üretim portföyümüzün Kapsam 3 ayak izi ‘sıfır’ oldu. Katılım faaliyetlerimiz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunmayı amaçlayarak hazırladığımız 11 adet politika/görüş yazısının oluşmasını ve 4 farklı zorluğu aşmayı hedefleyen toplumsal yatırım programlarının 60 milyon TL’ye ulaşmasını sağladı. Bu çalışmaların bir sonucu olarak Garanti BBVA, önde gelen 10 sürdürülebilirlik endeksinde yer almaya hak kazandı.


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA KATKI

YARATILAN DEĞER

 

İçindekiler